חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אמנות ופילוסופיה:מבוא לאסתטיקה
  Art & Philosophy: Introduction to Aesthetics  
0861-1588-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1000-1400211 מכסיקושיעור ד"ר בליך בן ברוך
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס בעברית  : אמנות ופילוסופיה – מבוא לאסתטיקה

Art & Philosophy: introduction to Aesthetics

סמסטר __א__ _4_ ש"ס

תשע"ח

סוג המסגרת: שעור

שם המרצה: דר' בן ברוך בליך

טלפון:    0545988699

דואר אלקטרוני: baruchbl@013.net.il  

שעות קבלה:   

יום:         ג    

בניין:   מקסיקו            

חדר:        

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס : מטרת הקורס ללוות מארבע נקודות מבט את התאוריה האמנותית במאה הנוכחית, ובתולדות האסתטיקה בכלל. במהלך השעורים נציג יצירות אמנות ממדיומים שונים:אמנות פלסטית, ספרות, קולנוע, תיאטרון, מחול, ובאמצעותם ננסה להדגים תיזות אחדות באסתטיקה.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים במפגשם עם יצירות אמנות. בדומה למדע, למשפט, למוסר, לדת – מוסדות שליוו את האדם משחר ההיסטוריה, זכתה גם האמנות לפרשנות פילוסופית ששמה לה כמטרה לתרץ את התופעה האמנותית בהקשר הרחב של תרבות האדם ולתת לה משמעות.

Course description

Course description

The purpose of the course is to expose the students to the philosophy (or theory) which stands behind the creation of the arts. As in science, ethics, religion, philosophy has related itself to the act of creation in the arts, and our first question will be concerned with the difference between the above mentioned disciplines and the arts. The second question will have to deal with the meaning of the arts; what do the arts mean and their role in the culture we live in. The third question will have to do with the evaluation of the arts – are there definite criteria in evaluating an art object. In order to reach our goal we will have to discuss (in short) the history of the aesthetics, starting with Aristotle up to the post-modern intuitions we are faced today by contemporary philosophers and artists in Israel and abroad.

The course will present live examples of paintings, sculpture, video art, dance, theater, cinema and literature

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1588-01 אמנות ופילוסופיה:מבוא לאסתטיקה
Art & Philosophy: Introduction to Aesthetics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר בליך בן ברוך

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס בעברית  : אמנות ופילוסופיה – מבוא לאסתטיקה

Art & Philosophy: introduction to Aesthetics

סמסטר __א__ _4_ ש"ס

תשע"ח

סוג המסגרת: שעור

שם המרצה: דר' בן ברוך בליך

טלפון:    0545988699

דואר אלקטרוני: baruchbl@013.net.il  

שעות קבלה:   

יום:         ג    

בניין:   מקסיקו            

חדר:        

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס : מטרת הקורס ללוות מארבע נקודות מבט את התאוריה האמנותית במאה הנוכחית, ובתולדות האסתטיקה בכלל. במהלך השעורים נציג יצירות אמנות ממדיומים שונים:אמנות פלסטית, ספרות, קולנוע, תיאטרון, מחול, ובאמצעותם ננסה להדגים תיזות אחדות באסתטיקה.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים במפגשם עם יצירות אמנות. בדומה למדע, למשפט, למוסר, לדת – מוסדות שליוו את האדם משחר ההיסטוריה, זכתה גם האמנות לפרשנות פילוסופית ששמה לה כמטרה לתרץ את התופעה האמנותית בהקשר הרחב של תרבות האדם ולתת לה משמעות.

Course description

The purpose of the course is to expose the students to the philosophy (or theory) which stands behind the creation of the arts. As in science, ethics, religion, philosophy has related itself to the act of creation in the arts, and our first question will be concerned with the difference between the above mentioned disciplines and the arts. The second question will have to deal with the meaning of the arts; what do the arts mean and their role in the culture we live in. The third question will have to do with the evaluation of the arts – are there definite criteria in evaluating an art object. In order to reach our goal we will have to discuss (in short) the history of the aesthetics, starting with Aristotle up to the post-modern intuitions we are faced today by contemporary philosophers and artists in Israel and abroad.

The course will present live examples of paintings, sculpture, video art, dance, theater, cinema and literature

 

 

ארבעה הנושאים שיידונו בקורס הם:

 

  1. מהי אסתטיקה: יחודה של האסתטיקה לעומת שאר העיסוקים הנורמטיביים בפילוסופיה מתבטא בתפקיד הכפול שלה, והוא: לשרטט לא רק את גבולות ההערכה של האמנות, כמו גם לאתר ולאפיין את האוביקט האמנותי. במסגרת זו ננסה לברר מה עושה האסתטיקה, מהם תפקידיה והאם יש לאסתטיקה תאוריות שלאורן היא פועלת. ניווכח כי לצד השאלות הנורמטיביות הכלליות, יהיה עלינו גם להתיחס לבעיות ספציפיות, כמו למשל לשאלה – מה בין אוביקט שאיננו נחשב אמנות, לבין אוביקט אשר נחשב ומוצג כאמנות. לשאלה זו חשיבות רבה על רקע אמנות המאה העשרים, אשר טישטשה במודע את ההבחנה המקובלת הזו.

 

  1. הגדרת האמנות: האם יצירת האמנות היא בעיקרה חוויה ולחומר ממנה היא עשויה אין שום חשיבות, כתפיסתו של טולסטוי או שיש לעבודה מעמד זהה כלכל עצם אחר, והיא איננה רחש לב בלבד, כתפיסתו של עדי צמח. על רקע דילמה זו ננסה להשיב על השאלה כיצד מוגדרת יצירת האמנות. או: כיצד הופך אוביקט לכאורה סתמי, לחלק מאמנות המערב, ומה מקומו של המוסד האמנותי בהקשר זה.

 

  1. אמת באמנות ויחסה של האמנות למציאות: אמת הוא אחד ממושגי המפתח שפותחו    על ידי הפילוסופיה בכלל והפילוסופיה של המאה הנוכחית בפרט. השאלה שתועלה בהקשר זה היא האם ניתן לסווג גם את האמנות כמציינת ערכי אמת, וזאת מתוך הנחה כי מטבעה חורגת האמנות מעבר לעובדות ומבטאת בעיקרו של דבר עולמות בדויים. יותר מזה: האם האמנות יכולה להחשב כשפה שאמצעותה ניתן לטעון טענות אמיתיות, או לכל הפחות להורות על המציאות באופן מהימן. האם נוכל ללמוד מתוך האמנות על אודות המציאות? אם אכן כך, השאלה שיש לברר היא כיצד מורה האמנות על הממשות, באילו כלים היא משתמשת ומה מקומו של הבידיון במערך העובדות עליו מורה האמנות.

 

כוונת האמן: לצורך הערכתה של יצירת האמנות, האם עלינו לפשפש בכוונותיו של האמן, לבדוק את האילוצים הכלכליים שלו, את המבנה הנפשי שלו ושל סביבתו, את ההקשר ההיסטורי של עבודותיו, וכו'. או אולי צריך להסתפק במה שמזומן לנו מתוך היצירה עצמה, ואין לכוונות הלכאורה חיצוניות לאוביקט האמנותי, תפקיד כלשהו בבדיקת ערכו האסתטי.   

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, צפיה, מבחן 

 

מרכיבי הציון הסופי תרגיל אמצע 20% בחינה מסכמת 80%

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

מהלך הקורס:

א. הכרות עם הפילוסופיה של האמנויות ביחס לפילוסופיות אחיות, כדוגמת הפילוסופיה של המוסר, הפילוסופיה של המדע הפילוסופיה של הלשון.

 ב. פרישת ההיסטוריה של האסתטיקה תוך הצגת הוגיה המרכזיים ומושגי הייסוד שלהם.

 ג. הכרות עם האסתטיקה המודרנית והפוסט-מודרנית.

פירוט לנ"ל יופיע במודל בליווי מאמרי קריאה (חובה ורשות).

במהלך הקורס יוצגו יצירות אמנות מתחומים שונים: ציור, פיסול, וידיאו ארט, מחול, קולנוע וספרות.

 

חומר קריאה:

 - רשימה של פריטי קריאה (חלקית):

בירגר, פ., תיאוריה של האוונגרד, רסלינג

ברינקר, מ., "האשליה האסתטית", בתוך: ברינקר, מ., מבעד למדומה, ספרי סימן קריאה

גומבריך, א., אמנות ואשליה, כתר

יום, ד., על אמת המידה של הטעם, ספרית הפועלים

לורנד, ר., על טבעה של האמנות, דביר

מוקד, ג., השיפוט האמנותי, אגודת הסופרים

עפרת, ג., הגדרת האמנות, הקיבוץ המאוחד

צמח, ע., מבוא לאסתטיקה, ספרי סימן קריאה

קאנט, ביקורת כוח השיפוט, מאגנס

קולקה, ת., על קיטש ואמנות, מוסד ביאליק ומאגנס

שרפשטיין, ב"ע., טבעה האוניברסאלי של האמנות, עם עובד

Arenheim, A., Art and Visual perception, Faber & Faber, London

Beardsley, M. C., Aesthetic: Problems in the philosophy of criticism, Harcourt

Collingwood, R. G., The principles of Art, Oxford U. press

Danto, A., The Artworld, Columbia U. press

Dickie, G., Art and Aesthetics: An Institutional analysis, Cornell U. press

Goodman, N., Languages of Art, Cambridge U. press

Hospers, J., Meaning and Truth in the Arts, North Carolina press

Walton, K., "Pictures and make-Believe" Philosophical review vol. 82, pp. 283-319

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת