חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אמנות ופילוסופיה:מבוא לאסתטיקה
  Art & Philosophy: introduction to Aesthetics  
0861-1588-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1000-1400211 מכסיקושיעור ד"ר בליך בן ברוך
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
תאור הקורס:
 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים במפגשם עם יצירות אמנות. בדומה למדע, למשפט, למוסר, לדת – מוסדות שליוו את האדם משחר ההיסטוריה, זכתה גם האמנות לפרשנות פילוסופית ששמה לה כמטרה לתרץ את התופעה האמנותית בהקשר הרחב של תרבות האדם ולתת לה משמעות.
Course description
The purpose of the course is to expose the students to the philosophy (or theory) which stands behind the creation of the arts. As in science, ethics, religion, philosophy has related itself to the act of creation in the arts, and our first question will be concerned with the difference between the above mentioned disciplines and the arts. The second question will have to deal with the meaning of the arts; what do the arts mean and their role in the culture we live in. The third question will have to do with the evaluation of the arts – are there definite criteria in evaluating an art object. In order to reach our goal we will have to discuss (in short) the history of the aesthetics, starting with Aristotle up to the post-modern intuitions we are faced today by contemporary philosophers and artists in Israel and abroad.
The course will present live examples of paintings, sculpture, video art, dance, theater, cinema and literature.
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1588-01 אמנות ופילוסופיה:מבוא לאסתטיקה
Art & Philosophy: introduction to Aesthetics
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר בליך בן ברוך

סילבוס מפורט/דף מידע
 
טופס סילבוס
 
 
שם הקורס בעברית: אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה 
שם הקורס באנגלית: Art and Philosophy: Introduction to Aesthetics
סמסטר א' תשס"ו
4 ש"ס
 
סוג המסגרת: שיעור
שם המרצה: ד"ר בן ברוך בליך
טלפון:    0545988699
דואר אלקטרוני:    baruchbl@013.net.il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תאור הקורס:
 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים במפגשם עם יצירות אמנות. בדומה למדע, למשפט, למוסר, לדת – מוסדות שליוו את האדם משחר ההיסטוריה, זכתה גם האמנות לפרשנות פילוסופית ששמה לה כמטרה לתרץ את התופעה האמנותית בהקשר הרחב של תרבות האדם ולתת לה משמעות.
'משמעות' היא מילת מפתח בפילוסופיה מאז העת העתיקה, ובאסתטיקה יש לה מובן מיוחד הואיל והאמנות מעלה שאלות לגבי טיבעו של האובייקטמטרת הגג של הקורס לחשוף את הסטודנטים אל הדיסציפלינה המכונה 'אסתטיקה', למושגי היסוד שלה, Wollheim, R., 1978, "Art and its Objects", in: Margolis, J., (ed.), Philosophy looks at the Arts, Temple U. press, pp. 169-188 וגם: Danto, A. C., 1981, "Works of Art and mere Real Things", in his: The transformation of the Commonplace, Harvard U. press, pp. 1-32שרפשטיין, ב"ע, 2007, ציפורים, פילים, ואמנים אחרים: הרהורים על אמנות בעלי-חיים וילדים, תרגום: אמנון כץ, הוצ' חרגול, תל-אביבBoettger, S., 2002, Earthworks, art and the landscape of the sixties, Berkeley U. pressWimsatt, W. K., & Beardsley, M., 1970, "The Intentional Fallacy", in: Weitz, M., (ed.) Problems in Aesthetics, The Macmillan comp. London pp. 347-360 וגם: מרגלית, א., תשל"ו-תשל"ז, "על פי הכוונה", עיון כ"ז, עמ' 216-233ברינקר, מ., 1980, "אשליה אסתטית", בתוך: מבעד למדומה: משמעות וייצוג בספרות הבידיונית, הוצ' הקיבוץ המאוחד, עמ' 13-25 וגם: Walton, K., 1990, Mimesis as Make-Believe, Harvard U. pressCollingwood, R. G., 1972, "Art as Expression", in his: The principles of Art,Oxford U. press, London, pp. 105-121  וגם: Dickie, G., 1971, "A modern expressionist theory of Art", in his: Aesthetics: an Introduction, Pegasus, New York, pp. 84-94מוקד, ג., 1986, השיפוט האמנותי: מיתווה לדגם אובייקטיביסטי מתון באסתטיקה, הוצאת מקורדויד יום, 1984, על אמת המידה של הטעם, טעמים – מבחר כתבי מופת באסתטיקה, הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים, תל-אביב, מאנגלית: מרי קרסיןעפרת, ג., 1975, הגדרת האמנות, הוצ' הקיבוץ המאוחדDickie, G., 1971, "Art as an Open concept", in his ibid. pp. 95-97 Sibley, F. N., 1978, "Aesthetic concepts", in: Margolis, J., (ed.), Philosophy looks at the Arts, Temple U. press, pp. 64-87Weitz, M., 1956 , "The role of Theory in Aesthetics", The Journal of Aesthetic and Art criticism, vol. 25, pp. 27-35 לרשימה זו יש להוסיף את האמנויות האוטוגראפיות, שלא ניתנות לשיכפול ולהעתקה – את הקומיקס לצד הציור, הרישום והקריקטורה, לעומת היצגים אלוגראפיים כמו טכסט מודפס, או צילום, שבקלות ניתן לשכפלם מבלי לפגוע במידע הגלום בהם. Goodman, N., Languages of Art: An approach to a theory of Symbols (Indiapolis: Hackett, 1976), p. 113, 121
The purpose of the course is to expose the students to the philosophy (or theory) which stands behind the creation of the arts. As in science, ethics, religion, philosophy has related itself to the act of creation in the arts, and our first question will be concerned with the difference between the above mentioned disciplines and the arts. The second question will have to deal with the meaning of the arts; what do the arts mean and their role in the culture we live in. The third question will have to do with the evaluation of the arts – are there definite criteria in evaluating an art object. In order to reach our goal we will have to discuss (in short) the history of the aesthetics, starting with Aristotle up to the post-modern intuitions we are faced today by contemporary philosophers and artists in Israel and abroad.
The course will present live examples of paintings, sculpture, video art, dance, theater, cinema and literature.
 
דרישות הקורס: נוכחות, קריאת חומר מלווה לקורס, כתיבת עבודת אמצע, מבן בתום הקורס.  
 
מרכיבי הציון הסופי: השתתפות 20%, דו"ח קריאה 20%, מבחן 60%
 
נושאי הקורס) נתון לשינויים):לקורס שלושה חלקים עיקריים:
 
 א. הכרות עם הפילוסופיה של האמנויות ביחס לפילוסופיות אחיות, כדוגמת הפילוסופיה של המוסר, הפילוסופיה של המדע הפילוסופיה של הלשון.
 ב. פרישת ההיסטוריה של האסתטיקה תוך הצגת הוגיה המרכזיים ומושגי הייסוד שלהם.
 ג. הכרות עם האסתטיקה המודרנית והפוסט-מודרנית.
פירוט לנ"ל יופיע במודל בליווי מאמרי קריאה (חובה ורשות).
במהלך הקורס יוצגו יצירות אמנות מתחומים שונים: ציור, פיסול, וידיאו ארט, מחול, קולנוע וספרות.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים):
 - רשימה של פריטי קריאה (חלקית):
בירגר, פ., תיאוריה של האוונגרד, רסלינג
ברינקר, מ., "האשליה האסתטית", בתוך: ברינקר, מ., מבעד למדומה, ספרי סימן קריאה
גומבריך, א., אמנות ואשליה, כתר
יום, ד., על אמת המידה של הטעם, ספרית הפועלים
לורנד, ר., על טבעה של האמנות, דביר
מוקד, ג., השיפוט האמנותי, אגודת הסופרים
עפרת, ג., הגדרת האמנות, הקיבוץ המאוחד
צמח, ע., מבוא לאסתטיקה, ספרי סימן קריאה
קאנט, ביקורת כוח השיפוט, מאגנס
קולקה, ת., על קיטש ואמנות, מוסד ביאליק ומאגנס
שרפשטיין, ב"ע., טבעה האוניברסאלי של האמנות, עם עובד
Arenheim, A., Art and Visual perception, Faber & Faber, London
Beardsley, M. C., Aesthetic: Problems in the philosophy of criticism, Harcourt
Collingwood, R. G., The principles of Art, Oxford U. press
Danto, A., The Artworld, Columbia U. press
Dickie, G., Art and Aesthetics: An Institutional analysis, Cornell U. press
Goodman, N., Languages of Art, Cambridge U. press
Hospers, J., Meaning and Truth in the Arts, North Carolina press
Walton, K., "Pictures and make-Believe" Philosophical review vol. 82, pp. 283-319


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת