חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  זרמים בביקורת המאה העשרים
  Currents in Twentieth Century's Criticism  
0861-1586-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1000-1200117 מכסיקושיעור ד"ר דגני רז אירית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המונח "פוסט" המעטר חלק גדול מהתיאוריות הביקורתיות שנהגו בשלהי המאה העשרים: פוסטמודרניזם, פוסט מרקסיזם, פוסט סטרוקטורליזם ועוד,  מרמז על פרידה רעיונית מ"משהו" שקדם לו. הבנתן של גישות ביקורתיות אלה מחייב על כן רקע אודות אותן תיאוריות אשר היוו מן הצד האחד מקור השראה ומן הצד האחר, מטרה למתקפות נועזות של מה שמכונה לעיתים כ"תיאוריות בנות זמננו".

השיעור יוקדש להצגה מבואית של מספר זרמים מחשבתיים שרווחו במאה העשרים ואשר הייתה להן  השפעה מכרעת על האמנות והשיח אודותיה. במוקד העיון יעמדו:  מרקסיזם , אקזיסטנציאלים , סטרוקטורליזם וסמיוטיקה, פוסט סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה ואימוצם להבנת תופעות אסתטיות.

Course description

Currents in Twentieth-century Criticism

The term "post" that prefixes many critical theories raised at the end of the twentieth century (post-modernism, post-structuralism, post-Marxism, etc.), alludes to some kind of ideational departure from "something" that had preceded them. The understanding of these theoretical approaches thus requires a background concerning those theories that on the one hand served as a source of inspiration, and on the other hand as a target for bold attacks on what is sometimes termed "contemporary theories".

The course will focus on certain basic ideas of several currents of theoretical thought that were prevalent at the twentieth century, and had a decisive influence on both art and the discourse on art: Marxism, existentialism, structuralism and semiotics, post-structuralism and phenomenology.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1586-01 זרמים בביקורת המאה העשרים
Currents in Twentieth Century's Criticism
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר דגני רז אירית

סילבוס מפורט/דף מידע

זרמים בביקורת  המאה העשרים

Currents in Twentieth Century's criticism

סמסטר ב' תשע"ט

_2_ ש"ס

 

שיעור

שם המרצה: ד"ר אירית דגני-רז

טלפון באוניברסיטה:03-6409004

דואר אלקטרוני:    razirit@netvision.net.il

שעות קבלה: בתאום מראש

 

תאור הקורס  :

המונח "פוסט" המעטר חלק גדול מהתיאוריות הביקורתיות שנהגו בשלהי המאה העשרים: פוסטמודרניזם, פוסט מרקסיזם, פוסט סטרוקטורליזם ועוד,  מרמז על פרידה רעיונית מ"משהו" שקדם לו. הבנתן של גישות ביקורתיות אלה מחייב על כן רקע אודות אותן תיאוריות אשר היוו מן הצד האחד מקור השראה ומן הצד האחר, מטרה למתקפות נועזות של מה שמכונה לעיתים כ"תיאוריות בנות זמננו".

השיעור יוקדש להצגה מבואית של מספר זרמים מחשבתיים שרווחו במאה העשרים ואשר הייתה להן  השפעה מכרעת על האמנות והשיח אודותיה. במוקד העיון יעמדו:  מרקסיזם , אקזיסטנציאלים , סטרוקטורליזם וסמיוטיקה, פוסט סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה ואימוצם להבנת תופעות אסתטיות.

 

Currents in Twentieth-century Criticism

The term "post" that prefixes many critical theories raised at the end of the twentieth century (post-modernism, post-structuralism, post-Marxism, etc.), alludes to some kind of ideational departure from "something" that had preceded them. The understanding of these theoretical approaches thus requires a background concerning those theories that on the one hand served as a source of inspiration, and on the other hand as a target for bold attacks on what is sometimes termed "contemporary theories".

The course will focus on certain basic ideas of several currents of theoretical thought that were prevalent at the twentieth century, and had a decisive influence on both art and the discourse on art: Marxism, existentialism, structuralism and semiotics, post-structuralism and phenomenology.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה , קריאה

מרכיבי הציון הסופי

בחינה מסכמת

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים. רשימה נושאית ורשימת קריאה שבועית תחולק בראשית הקורס)

 

רשימת נושאים  :

סטרוקטורליזם וסמיוטיקה:

סטרוקטורליזם כתחום מחקר רב תחומי

סטרוקטורליזם כמודל מחשבה ומקומו במרחב באינטלקטואלי בן זמננו

המקור:עקרונות סטרוקטורליסטיים בתחום הבלשנות

סמיוטיקה כהרחבה לוגית של הסטרוקטורליזם

אמוץ עקרונות מחשבתיים סטרוקטורליסטיים לחקר האמנות

בקורת על המחשבה הסטרוקטורליסטית

פוסט סטרוקטורליזם כבקורת מבפנים על הסטרוקטורליזם

 

 

אקזיסטנציאליזם:

הרעיון הבסיסי: "קיום קדם למהות" במשנתו של סרטר

בחירה וחירות

אותנטיות ומוסר קיומי

מושג האבסורד במשנתו של קאמי

האדם האבסורדי

בין רציונליונליזם לרציונליות בהגדרת האבסורד של קאמי

"רגישות  לאבסורד" ביצירתו של סמואל בקט

גאקומטי ואקזיסטנציאליזם

 

פנומנולוגיה  :

הוסרל ודקרט בחיפוש אחר וודאות

הרדוקציה הפנומנולוגית במשנתו של הוסרל

אי-הינתנות להפרדה בין אובייקט וסובייקט

קריאה "אימננטית" של טקסט בביקורת הספרות

קריאה פנומנולוגית (ברוחו של הוסרל) של היצירה הקוביסטית

פנומנולוגיה בחקר התיאטרון

פנומנולוגיה וסמיוטיקה – אופוזיציה או קומפלמנטריות

 

רשימת ספרות ( רשימת קריאה מסודרת בהתאם לשיעורים תחולק בראשית הקורס): 

 

חומר מחייב למבחן: רשימת הקריאה המחייבת למבחן תינתן בראשית הקורס

נוכחות חובה!

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת