חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  זרמים בביקורת המאה העשרים
  Currents in Twentieth Century'S Criticism                                                            
0861-1586-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1400-1600001קיקואיןשיעור ד"ר רז אירית
סילבוס מקוצר
המונח "פוסט" המעטר חלק גדול מהתיאוריות הביקורתיות שנהגו בשלהי המאה העשרים: פוסט מודרניזם, פוסט מרקסיזם, פוסט סטרוקטורליזם ועוד, מרמז על פרידה רעיונית מ"משהו" שקדם לו. הבנתן של גישות ביקורתיות אלה מחייב על כן רקע אודות אותן תיאוריות אשר היוו מן הצד האחד מקור השראה ומן הצד האחר, מטרה למתקפות נועזות של מה שמכונה לעיתים כ"תיאוריות בנות זמננו".
השיעור יוקדש להצגה מבואית של מספר זרמים מחשבתיים שרווחו במאה העשרים ואשר הייתה להן השפעה מכרעת על האמנות והשיח אודותיה. במוקד העיון יעמדו: מרקסיזם, אקזיסטנציאלים, סטרוקטורליזם וסמיוטיקה, פוסט סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה ואימוצם להבנת תופעות אסתטיות.
Course description
The term "post" that prefixes many critical theories raised at the end of the twentieth century (post-modernism, post-structuralism, post-Marxism, etc.), alludes to some kind of ideational departure from "something" that had preceded them. The understanding of these theoretical approaches thus requires a background concerning those theories that on the one hand served as a source of inspiration, and on the other hand as a target for bold attacks on what is sometimes termed "contemporary theories".
The course will focus on certain basic ideas of several currents of theoretical thought that were prevalent at the twentieth century, and had a decisive influence on both art and the discourse on art: Marxism, existentialism, structuralism and semiotics, post-structuralism and phenomenology.
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1586-01 זרמים בביקורת המאה העשרים
Currents in Twentieth Century'S Criticism
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר רז אירית

666סילבוס מפורט/דף מידע
זרמים בביקורת המאה העשרים
Currents in Twentieth Century's Criticism
סמסטר ב תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר אירית דגני-רז
דואר אלקטרוני:  razirit@netvision.net.il
שעות קבלה: בתאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות, קריאה
 
מרכיבי הציון הסופי
בחינה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים. רשימה נושאית ורשימת קריאה שבועית תחולק בראשית הקורס)
סטרוקטורליזם וסמיוטיקה:
סטרוקטורליזם כתחום מחקר רב תחומי
סטרוקטורליזם כמודל מחשבה ומקומו במרחב האינטלקטואלי בן זמננו
המקור:עקרונות סטרוקטורליסטיים בתחום הבלשנות
סמיוטיקה כהרחבה לוגית של הסטרוקטורליזם
אמוץ עקרונות מחשבתיים סטרוקטורליסטיים לחקר האמנות
בקורת על המחשבה הסטרוקטורליסטית
פוסט סטרוקטורליזם כבקורת מבפנים על הסטרוקטורליזם
 
מרקסיזם:
מושגי יסוד בתיאוריה החברתית של מרקס
ההבנה של האמנות כחלק מתהליך אידאולוגי \ חינוכי
הוויכוח באסתטיקה המרכסיסטית על הערך
אסתטיקה מרכסיסטית בתאטרונו של ברכט
"אוטונומית האמנות "בתפישתם של הוגי אסכולת פרנקפורט
 
אקזיסטנציאליזם:
הרעיון הבסיסי: "קיום קדם למהות" במשנתו של סרטר
בחירה וחירות
אותנטיות ומוסר קיומי
מושג האבסורד במשנתו של קאמי
האדם האבסורדי
בין רציונליונליזם לרציונליות בהגדרת האבסורד של קאמי
"רגישות  לאבסורד" ביצירתו של סמואל בקט
גאקומטי ואקזיסטנציאליזם
 
פנומנולוגיה:
הוסרל ודקרט בחיפוש אחר וודאות
הרדוקציה הפנומנולוגית במשנתו של הוסרל
אי-הינתנות להפרדה בין אובייקט וסובייקט
קריאה "אימננטית" של טקסט בביקורת הספרות
קריאה פנומנולוגית (ברוחו של הוסרל) של היצירה הקוביסטית
פנומנולוגיה בחקר התיאטרון
פנומנולוגיה וסמיוטיקה – אופוזיציה או קומפלמנטריות
 
רשימת ספרות (חלקית ונתונה לשינויים. רשימת קריאה מסודרת בהתאם לשיעורים תחולק בראשית הקורס): 
גון סטורוק , סטרוקטורליזם
סטיוארט סים, "סטרוקטורליזם ופוסטסטרוקטורליזם"
סטיוארט טים , "מרקסיזם ואסתטיקה"
ברטולד ברכט , האורגנון הקטן
מרקס הורקהימר, מתוך: מושג הנאורות
וולתר בנימין, יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני
אלבר קאמי, המיתוס של סיזיפוס
זאן- פול סארטר, האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם
זאן –פול סרטר, "הציורים של גאקומטי"
אבי שגיא, אלבר קאמי והפילוסופיה של האבסורד 
אסלין מרטין, תאטרון האבסורד
Terry Eagelton, Literary Theory
Jaakko Hintikka, The intention of Intentionality
Merlue-Ponty, "Cezanne's Doubt"
Bert o. States, "The Phenomenological Attitude"
חומר מחייב למבחן
רשימת הקריאה המחייבת למבחן תינתן בראשית הקורס
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת