חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לתולדות הקולנוע א'
  Introduction to Film History 1  
0861-1582-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1600-1800115 מכסיקושיעור ד"ר דובדבני שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לתולדות הקולנוע א'

Introduction to Film History A

סמסטר א' תשע"ח

2 ש"ס

שיעור

 

 

שם המרצה: ד"ר שמוליק דובדבני

דואר אלקטרוני: duvdeva@post.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות דוא"ל

 

הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית והאסתטית של אמנות הקולנוע, למין הסרטים הראשונים שצולמו והוקרנו בשלהי המאה ה-19 ועד המעבר אל הקולנוע המדבר בשלהי שנות ה-20 של המאה הקודמת.

הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים, ובמהלכו נתעכב על הקשרים המסועפים שבין היסטוריה, אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.

Course description

The course provides a comprehensive study of major periods, styles, genres and films starting with the early silent films and culminating with the advent of sound. Among the issues discussed: Thomas Edison, the Lumiere Brothers, George Melies, D.W. Grifith, Chaplin and the silent comedy, the birth of Hollywood, German expressionism and Soviet montage.

The course is accompanied by screenings of relevant film excerpts (but not full length films).

 

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1582-01 מבוא לתולדות הקולנוע א'
Introduction to Film History 1
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר דובדבני שמואל

סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לתולדות הקולנוע א'

Introduction to Film History A

סמסטר א' תשע"ח

2 ש"ס

שיעור

 

 

שם המרצה: ד"ר שמוליק דובדבני

דואר אלקטרוני: duvdeva@post.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות דוא"ל

 

הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית והאסתטית של אמנות הקולנוע, למין הסרטים הראשונים שצולמו והוקרנו בשלהי המאה ה-19 ועד המעבר אל הקולנוע המדבר בשלהי שנות ה-20 של המאה הקודמת.

הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים, ובמהלכו נתעכב על הקשרים המסועפים שבין היסטוריה, אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.

The course provides a comprehensive study of major periods, styles, genres and films starting with the early silent films and culminating with the advent of sound. Among the issues discussed: Thomas Edison, the Lumiere Brothers, George Melies, D.W. Grifith, Chaplin and the silent comedy, the birth of Hollywood, German expressionism and Soviet montage.

The course is accompanied by screenings of relevant film excerpts (but not full length films).

 

 

 

מרכיבי הציון

100% בחינה אמריקאית שתתבסס על חומרי הקורס הרלוונטיים לכל סמסטר ועל מאמרי חובה שמופיעים באתר הקורס

שימו לב: ציונים נפרדים לתולדות א' ותולדות ב'  

 

 

 

 

 

 

נושאי הקורס

"פרה-היסטוריה" של הקולנוע – ניסיונות ראשונים באשליית התנועה

תומס אדיסון

האחים לומייר

ז'ורז' מלייס

ד.וו. גריפית

צ'פלין והקומדיה האילמת

הולדת הוליווד והבמאים הראשונים

אקספרסיוניזם גרמני

מונטאז' סובייטי

המעבר לקולנוע המדבר

 

 

 

ביבליוגרפיה:

  1. חובה

Eisenstein Sergei, [1929] 2009, Dialectic Approach to Film Form. In: Braudy and Cohen (eds.), Film Theory and Criticism. New-York and Oxford: Oxford University Press. Pp. 24-40

Elsaesser Thomas, 1996, Germany: the Weimar Years. In: Geoffrey Nowell-Smith (ed.), the Oxford History of World Cinema. New-York and Oxford: Oxford University Press. Pp. 136-151

  1. רשות

גבלר, ניל, אימפריה משל עצמם – כיצד המציאו היהודים את הוליווד. תל-אביב: עם עובדת 1993

מסט ג'רלד 2003,  קיצור תולדות הקולנוע (תרגום: יורם שדה; עריכה מדעית: משה צימרמן). רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 2 כר' 

Brownlow Kevin 1968, The Parade's Gone By. New-York: Knopf

Cook David A. 1990, A History of Narrative Film. New-York: Norton

Eisner Lotte 1969, The Haunted Screen. Berkley: University of California Press

Sobchack Thomas and Vivian C. Sobchack 1997, An Introduction to Film. Harlow: Longman

Thompson Kristin and David Bordwell 1994, Film History: An Introduction. New-York: Hill-McGraw

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת