חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לשפת המוזיקה
  Introduction to the Language of Music  
0861-1301-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1000-1400206אמכסיקושיעור ד"ר אופנהיים רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוסיקה?"

בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוסיקאלית והתבוננות במרכיבים המוסיקאליים.  התבוננות באפשרויות התחביר המוסיקאלי על כל גווניו (הארגון הצלילי של המֶשֶך, הגובה, הגוון והעוצמה) דרך יצירות מופת מוסיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוסיקאלית חדשה. וכן, האזנה מודרכת ליצירות מוסיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות (תאטרון, מחול, קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.

חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של המוסיקה: מוסיקה וזמן, מוסיקה ורגשות, מוסיקה ונרטיב, משמעות ופרשנות מוסיקאלית. הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוסיקה אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוסיקה".

Course description

“What is there to understand or to know while listening to music?”

The course will alternate between the musical experience and an observation of musical components.

In this course we will observe the various musical components of musical peaces as a means for a new musical experience. Guided listening from a musical and historical perspective will be an integral part of the course.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1301-01 מבוא לשפת המוזיקה
Introduction to the Language of Music
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אופנהיים רועי

סילבוס מפורט/דף מידע

"מבוא לשפת המוסיקה"

Introduction to the language of Music

סמסטר א' תש"ף

סוג המסגרת: שיעור

שם המרצה: אופנהיים רועי

טלפון:   

דואר אלקטרוני:   openroy@gmail.com

שעות קבלה:   

יום:    רביעי        

בניין:               

חדר:  206 א      

לפי תאום טלפוני מראש או דרך דואר אלקטרוני
 

 

תאור הקורס  

"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוסיקה?"

בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוסיקאלית והתבוננות במרכיבים המוסיקאליים.  התבוננות באפשרויות התחביר המוסיקאלי על כל גווניו (הארגון הצלילי של המֶשֶך, הגובה, הגוון והעוצמה) דרך יצירות מופת מוסיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוסיקאלית חדשה. וכן, האזנה מודרכת ליצירות מוסיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות (תאטרון, מחול, קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.

חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של המוסיקה: מוסיקה וזמן, מוסיקה ורגשות, מוסיקה ונרטיב, משמעות ופרשנות מוסיקאלית. הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוסיקה אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוסיקה".

 

מטרות הקורס:

1. פיתוח רגישות לתחביר המוסיקאלי (למרכיבי הצליל -המֶשֶך, הגובה, הגוון והעוצמה)

2. פיתוח רגישות לייחודיות ול"אוטונומיה" של המוסיקה באמנויות המשלבות מוסיקה. (אמנויות במה, קולנוע ושירה)

3. התבוננות ביקורתית (פילוסופית) על השיח והמעשה המוסיקאלי האמנותי.

4. שרטוט קווי מתאר להאזנה, ביצוע וחינוך מוסיקאליים.

 

“What is there to understand or to know while listening to music?”

The course will alternate between the musical experience and an observation of musical components.

In this course we will observe the various musical components of musical peaces as a means for a new musical experience. Guided listening from a musical and historical perspective will be an integral part of the course.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה, תרגיל/מבדקי האזנה, מבחן האזנה מסכם.

 

מרכיבי הציון הסופי

% 80 מבחן האזנה, 20% תרגיל/מבדקי האזנה

 

 

נושאי הקורס :

חלק א'

התבוננות בתחבירים המוסיקאליים: (ביבליוגרפיה פרטים: 2-4)

1. המֶשֶך: מרכיב הקצב במוסיקה: הפעמה, מקצב, ריתמוס, משקל, טמפו, גרוב.

2. הגובה: מרכיב הצליל במוסיקה: מרווח, מודוס, המערכת הטונלית: מזור ומינור, מוטיב, מלודיה,הרמוניה.

3. הגוון והעוצמה: משפחות הכלים, התזמורת, מרקמים ודינמיקה.

האזנה מודרכת:

4. הקונצרטי - קונצרטי לפסנתר של מוצרט (הקוד הטונלי והמלודיה).

5. פרלוד לפסנתר – באך, שופן, רחמנינוב, דביסי (הקוד הטונלי וההרמוניה).

6. הסימפוניה - הסימפוניות של בטהובן (סיכום התחבירים המוסיקאליים).

מוסיקה ואומנויות אחרות: (ביבליוגרפיה פרטים: 1)

7. מוסיקה ומילים

8. מוסיקה וקולנוע

9. מוסיקה, במה ודרמה

10. מוסיקה שירה ומחול

12. מוסיקה קאמרית וחברה

חלק ב' (ביבליוגרפיה פרטים: 7-9)

1. האונטולוגיה של המוסיקה – מהי מוסיקה?

2. זמן ומוסיקה: ניתוח פנומנולוגי של החוויה המוסיקאלית - המלודיה, ההפסקה המוסיקאלית, המֶשֶך המוסיקאלי והסוף המוסיקאלי.

3. רגשות ומוסיקה – על הקשר בין מוסיקה ורגשות, היצירה והמאזין, מי מרגיש מה ולמה (המודל של קיווי, באד) ניתוח פנומנולוגי של רגשות והלכי רוח.

4. נרטיב ומוסיקה – על היחס בין זמניות ונרטיב (ריקר). על עלילה נרטיבית וחזרה מוסיקאלית, גיבורי ספרות ונושאים מוסיקאליים.

ביבליוגרפיה:

1.         ניקולס קוק. מוזיקה מבוא קצר מאוד

2.         מקראה של הקורס ורשימת האזנה

3.         מבוא למוסיקה (תשנ"ג) יחידות 1-12 האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.

4.         כהן. ד (1975) "שמע וידע של המרכיבים המוסיקליים" אקדמון, ירושלים.

5.         Kamien .R. (2000) Music: an appreciation. 7th ed. Boston: McGraw-Hill.

6.          Norton anthology of Western music/edited by J. Peter Burkholder and Claude V. Palisca 6th ed.

 

7. Oppenheim, R. (2012) "Of the Defilement of Musical Time" in Music and Dance in Time 61-76.

 

8. Budd, M., 1985a, Music and the Emotions: The Philosophical Theories, London: Routledge & Kegan Paul.

 

Goldie. P. (2000). The Emotions: A Philosophical Exploration. Clarendon Press. Oxford.

 

Kivy, P., 1989, Sound Sentiment: An Essay on the Musical Emotions, including the complete text of The Corded Shell, Philadelphia, PA: Temple University Press.

 

9. Ricoeur, P. (1979). “The Human Experience of Time and Narrative” (trans. D. Pellauer) in Research in Phenomenology 9: 17-34.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת