חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לתולדות האמנות ולשפתה
  Introduction to History of Art                                                                       
0861-1241-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1000-1400001קיקואיןשיעור ד"ר שטרן אפרת
סילבוס מקוצר
הקורס ינחיל כלים להתבוננות תבונית באמנות חזותית, יתמקד ביצירותיהם של גדולי היוצרים ויסקור את האבולוציה של האמנות משחר ההסטוריה ועד ימינו, על רקע התהפוכות שפקדו את תרבות המערב.
Course description
This course will provide tools for analytic observation of the visual arts and will focus on the works of the Great Masters, while surveying the evolution of art from the dawn of history to the present time, in light of the major upheavals which affected Western Civilization.
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1241-01 מבוא לתולדות האמנות ולשפתה
Introduction to History of Art
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר שטרן אפרת

666סילבוס מפורט/דף מידע
מבוא כללי לתולדות האמנות ולשפתה
Introduction to the History of Art
סמסטר א' תשע"ג
4 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר אפרת שטרן
טלפון: 089230297 \ 0544604322
דואר אלקטרוני: efrat002@zahav.net.il
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
 
נושאי הקורס:
 
האמנות במצרים הקדומה
האמנות בתרבות יוון ורומא
אמנות ימי הביניים
אמנות הרנסנס
אמנות הבארוק
האמנות בתקופת המהפיכה הצרפתית
האמנות במאה הי"ט
זרמים באמנות המאה העשרים
                            
דרישות הקורס: נוכחות, בחינת סיכום
 
 
מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה מסכמת
 
קריאת חובה*
 
הומרוס \ אודיסיאה (פרקים נבחרים)
אובידיוס \ מטמורפוזות (פרקים נבחרים)
הברית החדשה (פרקים נבחרים)
אראסמוס \ שבחי הכסילות (פרקים נבחרים)
פיקו דלה מירנדולה \ על כבוד האדם
דה פונטה \ נישואי פיגרו
בלייק \ "נמר"
קלייסט \ רעידת האדמה בצ'ילה
 
*ייתכנו שינויים ברשימה הביבליוגרפית
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת