חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תחנות בתרבות המערב
  Foundations of Western Culture  
0861-1210-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1200-1400115 מכסיקושיעור ד"ר שניר איתי
סמ'  ב'1200-1400115 מכסיקושיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תאור הקורס  

קורס זה יציג מבוא מקיף לתרבות המערב, מלידתה ביוון העתיקה ועד לימינו אנו, דרך קריאה ודיון בטקסטים מכוננים המגלמים תחנות חשובות בתולדותיה של תרבות זו. באמצעות עיסוק בטקסטים מתקופות שונות ומסוגות מגוונות – פילוסופיה, הגות מסאית, ספרות ותיאטרון – נבחן הן את ייחודה של כל תקופה או מגמה היסטורית והן את השאלות והרעיונות החוצים את ההיסטוריה של תרבות המערב ומלווים אותה לכל אורך הדרך. בבסיס הקורס יעמוד הניסיון של תרבות המערב להתמודד עם שאלת היסוד "מהו האדם" דרך מושגי הרציונליות, ההומניזם, החירות והאינדיבידואל. כל תחנה תציע הבנה אחרת של מושגים אלה, ותשוב באופן שונה על שאלות היסוד בדבר מהות האדם ומקומו בעולם.

Course description

This course presents an introduction to Western culture from its birth in ancient Greece to present-time, through reading key texts from the history of this culture. By delving into texts from various periods and genres – philosophy, essays, literature and theatre plays – we will examine both the specific nature of each period or historical trend, and the ideas and questions that continuously run throughout the history of the West. At the heart of the course stands the attempt of the west civilization to answer the basic question "What is man?" through the concepts of reason, humanism, freedom and the individual. Each period offers a different understanding of these fundamental concept, and consequently different answers to the questions concerning the essence of man and his place in the world.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1210-01 תחנות בתרבות המערב
Foundations of Western Culture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שניר איתי

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

תחנות בתרבות המערב

Foundations of Western Culture

סמסטר א+ב, 4 ש"ס

 

שיעור

שם המרצה: ד"ר איתי שניר

טלפון:    0503583465

דואר אלקטרוני:  itaysnir@gmail.com

 

 

שעות קבלה: יום א

 

12-10

בתאום מראש

 

 

 

 

שם מתרגל: יימסר בהמשך

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

קורס זה יציג מבוא מקיף לתרבות המערב, מלידתה ביוון העתיקה ועד לימינו אנו, דרך קריאה ודיון בטקסטים מכוננים המגלמים תחנות חשובות בתולדותיה של תרבות זו. באמצעות עיסוק בטקסטים מתקופות שונות ומסוגות מגוונות – פילוסופיה, הגות מסאית, ספרות ותיאטרון – נבחן הן את ייחודה של כל תקופה או מגמה היסטורית והן את השאלות והרעיונות החוצים את ההיסטוריה של תרבות המערב ומלווים אותה לכל אורך הדרך. בבסיס הקורס יעמוד הניסיון של תרבות המערב להתמודד עם שאלת היסוד "מהו האדם" דרך מושגי הרציונליות, ההומניזם, החירות והאינדיבידואל. כל תחנה תציע הבנה אחרת של מושגים אלה, ותשוב באופן שונה על שאלות היסוד בדבר מהות האדם ומקומו בעולם.

 

This course presents an introduction to Western culture from its birth in ancient Greece to present-time, through reading key texts from the history of this culture. By delving into texts from various periods and genres – philosophy, essays, literature and theatre plays – we will examine both the specific nature of each period or historical trend, and the ideas and questions that continuously run throughout the history of the West. At the heart of the course stands the attempt of the west civilization to answer the basic question "What is man?" through the concepts of reason, humanism, freedom and the individual. Each period offers a different understanding of these fundamental concept, and consequently different answers to the questions concerning the essence of man and his place in the world.

 

דרישות הקורס

נוכחות בכל השיעורים, קריאה בהתאם לנושאי השיעורים, בחינה בסיום כל סמסטר

 

מרכיבי הציון הסופי

50% בחינה בסיום סמסטר א + 50% בחינה בסיום סמסטר ב.

כל בחינה תורכב מחלק ובו שאלות פתוחות ומחלק ובו שאלות רבות-ברירה (אמריקאיות)

 

נושאי הקורס

(חומרי הקריאה המדויקים לכל נושא וקצב ההתקדמות עשויים להשתנות בהתאם לדיונים בכיתה)

 

סמסטר א: מיוון העתיקה ועד לנאורות

 

 • תחנה ראשונה: המיתולוגיה היוונית

קריאה: מתוך האודיסאה של הומרוס.

 • תחנה שנייה: הפילוסופיה של אפלטון

קריאה: מתוך "הפוליטיאה" של אלטון

 • תחנה שלישית: ימי הביניים

קריאה: מתוך הווידויים של אוגוסטינוס

 • תחנה רביעית: ההומניזם הרנסנסי

קריאה: מתוך המסות של מונטיין

 • תחנה חמישית: המהפכה המדעית

קריאה: המחזה "חיי גלילאו" של ברכט

 • תחנה שישית: לידת האינדיבידואל המודרני

קריאה: מתוך הגיונות על הפילוסופיה הראשונית של דקארט ורובינזון קרוזו של דפו

 • תחנה שביעית: עידן הנאורות

קריאה: "מהי נאורות" של קאנט וקאנדיד של וולטר

 

סמסטר ב: מהרומנטיקה ועד לפוסט-מודרניזם

 

 • תחנה שמינית: הרומנטיקה
 • : "רעידת האדמה בצ'ילה" של קלייסט ופרנקנשטיין של מרי שלי
 • תחנה תשיעית: ניטשה
 • : מתוך המדע העליז, מעבר לטוב ולרוע וכה אמר זרטוסטרה
 • תחנה עשירית: מרקסיזם
 • : "המבוא לביקורת הכלכלה המדינית", "המניפסט הקומוניסטי" של מרקס ואנגלס
 • תחנה אחת עשרה: פסיכואנליזה
 • : מתוך "פירוש החלום" ו"דוסטויבסקי ורצח האב" של פרויד
 • תחנה שתים עשרה: אקזיסטנציאליזם
 • : האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם והבחילה של סארטר
 • תחנה שלוש עשרה: פמיניזם
 • : חדר משלך ואורלנדו של וירג'יניה וולף
 • תחנה ארבע עשרה: פוסט-מודרניזם
 • : "פוסטמודרניזם: עמדה פילוסופית" של עדי אופיר ו"לפני שער החוק" של קפקא

 

הקטעים הרלוונטיים לקריאת החובה יהיו זמינים באתר הקורס.

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

אוגוסטינוס. וידויים. בתרגום אביעד קליינברג (ירושלים: ספרי עליית הגג, 2001)

אופיר, עדי. "פוסטמודרניזם: עמדה פילוסופית", בתוך חינוך בעידן השיח הפוסטמודרני, בעריכת אילן גור זאב (ירושלים: הוצאת מאגנס, 1997)

אפלטון, "פוליטיאה", בתוך כתבי אפלטון, כרך שני. בתרגום יהודה ליבס (ירושלים: הוצאת שוקן, 1959)

ברכט, ברטולט. חיי גליליאו. בתרגום אברהם עוז (תל אביב: הוצאת אור עם, 1982)

דפו, דניאל. רובינזון קרוזו. בתרגום סיגל אדלר (ירושלים: הוצאת כרמל, 2006)

דקארט, רנה. הגיונות על הפילוסופיה הראשונית. בתרגום יוסף אור (ירושלים, הוצאת מאגנס, 1950)

הומרוס, אודיסיאה. בתרגום שאול טשרניחובסקי (ירושלים: הוצאת הספרים על יד האוניברסיטה העברית, 1941).

וולטר. קאנדיד. בתרגום א. ראובני (תל אביב: הוצאת צ'ריקובר, 1993)

וולף, וירג'יניה. חדר משלך. בתרגום יעל רנן (תל אביב: ידיעות אחרונות, 2004)

וולף, וירג'יניה. אורלנדו. בתרגום שרון פרמינגר (תל אביב: פן הוצאה לאור, 2008)

מונטין, מישל אקם. מסות. בתרגום אביבה ברק (ירושלים: הוצאת שוקן, 2007)

מרקס, קארל ואנגלס, פרידריך. "המניפסט הקומוניסטי", בתוך המניפסט הקומוניסטי במבחן הזמן. בתרגום מנחם דורמן (תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998)

ניטשה, פרידריך. כה אמר זרתוסטרה. בתרגום אילנה המרמן (תל אביב: עם עובד, 2010)

ניטשה, פרידריך. מסה ומבחר מכתביו. בתרגום אילנה המרמן (תל אביב: עם עובד, 2000)

סארטר, ז'אן פול. האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם. בתרגום ערן דורפמן (ירושלים: הוצאת כרמל, 2014)

סארטר, ז'אן פול, הבחילה. בתרגום הדרה לזר (תל אביב: מפעלים אוניברסיטאים הוצאה לאור, 1978)

פרויד, זיגמונד. פירוש החלום. בתרגום רות גינזבורג (תל אביב: עם עובד, 2007)

פרויד, זיגמונד. "דוסטויבסקי ורצח האב", בתוך מעשה היצירה בראי הפסיכואנליזה. תרגום אריה בר (תל אביב: הוצאת דביר, 1967)

קאנט, עמנואל. "תשובה לשאלה: הנאורות מהי?", בתוך הנאורות: פרויקט שלא נשלם? בעריכת עזמי בשארה (תל אביב: הקיבוץ המאוחד 1997)

קלייסט, היינריך פון. "רעידת האמה בצ'ילה", בתוך קולהאס ואחרים. בתרגום רן הכהן (תל אביב: הספריה החדשה, 2002)

קפקא, פרנץ. "לפני שער החוק", בתוך סיפורים. בתרגום ישורון קשת (ירושלים: הוצאת שוקן, 1973)

שלי, מרי. פרנקנשטיין, או פרומתאוס המודרני. בתרגום יערית בן יעקב (תל אביב: הוצאת פראג, 2000)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת