חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תחנות בתרבות המערב
  Fundamentals of Western Culture                                                                      
0861-1210-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1200-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר אונגר הנריך
סמ'  ב'1200-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תחנות בתרבות המערב

 

FUNDAMENTALS OF WESTERN CULTURE

 

סמסטרים א+ב תשע"ז

 

 

הפקולטה לאמנויות

 

החוג לקו"ט, התכנית הרב תחומית, ביה"ס לאדריכלות

 

 

 הנרי אונגר 

 

 

HUNGER@POST.TAU.AC.IL

 

 

 

 

שעות קבלהימי ראשון  00  14.00 - 15. (לפי תיאום - בתיווך עוזרת ההוראה, או באמצעות המייל של המרצה)

 

עוזרת הוראהמריאנה קרילוב marian4@mail.tau.ac.il

 

 

 

                               דרישות הקורס ושקלול הציוןראו פירוט בתחתית הסילבוס

 

 

 

 

 

 

הצהרת כוונות

 

תכלית הקורס היא להציג את שורשי האינטלקט המערבי כפי שהם מתגלים במודלים מרכזיים של מדע, פילוסופיה ואמנויות, ברצועת זמן הנפרסת מתקופת האפוס והמיתוס היווניים, עבור בדרווין, ניטשה דוסטוייבסקי – ועד למתודים המרכזיים שכבשו את הזירה בשליש הראשון של המאה העשרים.

 

הקורס נשען על גישה (ניאו-קנטיאנית) שלפיה התרבות היא מאגר הכלים שבאמצעותם נוצקו במרוצת הזמן תבניות ה"מציאות", והיא קובעת לא רק את התשובות שמציב כל דור לשאלות הקיום – האישי, החברתי, המוסרי והפוליטי - אלא, ולפני זה, את נוסח השאלות.

 

ומאחר, שאין אדם נעשה בן תרבות כל זמן שאינו שולט בכלים אלו, ולו באופן פסיבי, הקורס מיועד, לפני הכול, להפקיד בידי מאזיניו כרטיס כניסה למועדון-בני-תרבות רגע לפני שיוּגפו שעריו - סופית.

 

 

 

Course description

A panoramic survey of Western Culture, beginning with Homeric epos, Hellenic Mythology and Pre-Socratic Philosophy, through Dante, medieval scholastics, Age of Enlightenment, and ending with Darwin, Doestoyevsky and Nietzsche in the second half of the nineteenth century. The second semester will enlarge on systematic reading especially in master-works of the western canon (e.g. Dickens, Flaubert, Dostoevsky).

 

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1210-01 תחנות בתרבות המערב
Fundamentals of Western Culture
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר אונגר הנריך

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

 

תחנות בתרבות המערב

FUNDAMENTALS OF WESTERN CULTURE

סמסטרים א+ב תשע"ז

 

הפקולטה לאמנויות

החוג לקו"ט, התכנית הרב תחומית, ביה"ס לאדריכלות

 

 הנרי אונגר 

 

HUNGER@POST.TAU.AC.IL

 

 

שעות קבלהימי ראשון  00  14.00 - 15. (לפי תיאום - בתיווך עוזרת ההוראה, או באמצעות המייל של המרצה)

עוזרת הוראהמריאנה קרילוב marian4@mail.tau.ac.il

 

                               דרישות הקורס ושקלול הציוןראו פירוט בתחתית הסילבוס

 

 

 

הצהרת כוונות

תכלית הקורס היא להציג את שורשי האינטלקט המערבי כפי שהם מתגלים במודלים מרכזיים של מדע, פילוסופיה ואמנויות, ברצועת זמן הנפרסת מתקופת האפוס והמיתוס היווניים, עבור בדרווין, ניטשה דוסטוייבסקי – ועד למתודים המרכזיים שכבשו את הזירה בשליש הראשון של המאה העשרים.

הקורס נשען על גישה (ניאו-קנטיאנית) שלפיה התרבות היא מאגר הכלים שבאמצעותם נוצקו במרוצת הזמן תבניות ה"מציאות", והיא קובעת לא רק את התשובות שמציב כל דור לשאלות הקיום – האישי, החברתי, המוסרי והפוליטי - אלא, ולפני זה, את נוסח השאלות.

ומאחר, שאין אדם נעשה בן תרבות כל זמן שאינו שולט בכלים אלו, ולו באופן פסיבי, הקורס מיועד, לפני הכול, להפקיד בידי מאזיניו כרטיס כניסה למועדון-בני-תרבות רגע לפני שיוּגפו שעריו - סופית.

 

A panoramic survey of Western Culture, beginning with Homeric epos, Hellenic Mythology and Pre-Socratic Philosophy, through Dante, medieval scholastics, Age of Enlightenment, and ending with Darwin, Doestoyevsky and Nietzsche in the second half of the nineteenth century. The second semester will enlarge on systematic reading especially in master-works of the western canon (e.g. Dickens, Flaubert, Dostoevsky).

 

 

 

 

תכנית (טנטטיבית) של נושאים מרכזיים (על פני שני סמסטרים)

 

סמסטר א - מודלים מרכזיים של תרבות המערב

 • רגע הכינון של חירות מוסרית: פרשת "קין והבל"
 • קמצוץ מיתולוגיה יוונית: ההיבריס של איקרוס, ומדוע בושש אודיסס לשוב לאיתקה
 • האדם מגלה את הטבע (ואת גבולות ההיגיון): מסע אל האינסוף בחברת פרה-סוקרטים
 • אמת, ודאות, סתירה ודילמות: הפרדוקסים של זנון
 • אפלטון – בין אפיסטמולוגיה לאונטולוגיה: "משל המערה"/המתקפה על הדמוקרטיה
 • אפיקורוס מרצונו השבוי: מטריאליזם, תיאולוגיה וחופש אנושי (שלוש אסכולות יווניות)
 • "אני מאמין כי הדבר בלתי מתקבל על הדעת": עקידה, אמונה וצליבה
 • בין סופוקלס לאריסטו: הגיבור הטראגי – בחצי הדרך בין חיה ואל (ומבט על "הקרב הימי")
 • מזווית מדיבאלית: דנטה, הוכחות לקיום אלוהים, רצון חופשי ופרה-קוגניציה אלוהית
 • הולדת מושג האזרח: מקורותיה והשלכותיה של ה"מגנה כרטה".
 • מקיאבלי – לא מה שחשבתם: מוסר מדיני ואתיקה אוניברסלית
 • מהפכת המדע: קופרניק וממשיכיו (עם רקע היסטורי: מרטין לותר והנרי השמיני)
 • הדטרמיניזם המכניסטי פולש לחיי החברה: "ריבון" ו"זכות טבעית" אצל תומס הובס
 • סובלנות, פלורליזם, דיאיזם, אגנוסטיציזם: מה היא ה"נאורות"?
 • אנליזה לוגית של מושג החברה: "אמנה חברתית" על פי רוסו
 • מבוא לפילוסופיות מרכזיות - א: דקארט, לוק, ברקלי, יום

 

סמסטר ב - מהפכות מתודולוגיות במאות ה-19 וה-20 עם דגש על יצירות מופת בקאנון המערבי

 • מבוא לפילוסופיות מרכזיות – ב: ביקורת טרנסצנדנטלית ודאונטולוגיה קנטיאנית
 • הזרם הרומנטי: מה גרם יסורים לוורתר, וכיצד פתר פאוסט את הבעיה
 • מבט חטוף על אמנות הציור: דויד מול דלקרואה – מקלסיציזם לרומנטיקה
 • הגורם האקולוגי מתחיל להלך אימים: מלתוס צופה את קץ האדם
 • הולדת הריאליזם: בלזק על אומללות ומגלומניה, או – מי הרג את אבא גוריו?
 • על יתומים ורשעים: עולמו וסגנונו של דיקנס (עם ביקור קצר ב"יריד ההבלים")
 • רוח או חומר? - זכויותיו וטעויותיו של המרקסיזם
 • קופים ובני אדם: אבולוציוניזם – בעד ונגד
 • אם אלוהים מת – הכל מותר: דוסטוייבסקי, נצרות, ורצח אידיאולוגי
 • מאנה קרנינה לאיבן איליץ' – החזרה בתשובה של לב טולסטוי
 • אדם, ואדם עליון: סיכום קדם ניטשיאני
 • הערות מבוא למפה האינטלקטואלית של המאה העשרים
 • פרויד ופסיכואנליזה
 • קפקא מחלץ את מושג האבסורד לתרבות הכאוס

 

 

הבהרה: מרחב הנושאים המנוסח לעיל אינו בר-מימוש בקורס יחיד, וישמש כרגולטיב גרידא.

המרצה שומר לעצמו זכות מלאה לשנות נושאים, להחליפם, לקבוע את מינונם וסדר הבאתם - לפי הדינמיקות המעשיות של הקורס ובהתאם לשיפוטו הפדגוגי.

לאפיון נוסף ומיפוי פרטני של נושאים מסוימים, יש לעיין בתרשימים המוצגים באתר. יודגש, כי אין הם צמודים להוראה הפרונטלית, אלא נועדו לשמש כמנוף לפעילות אינטלקטואלית של מאזיני הקורס, וכרמזור בהסתעפויותיו העיקריות.

 

 

 

מבנה הקורס, התנהלותו ופריסת נושאיו בפועל:

כאמור, הנושאים הרשומים לעיל אינם מעידים על המבנה הפדגוגי של הקורס, אלא מסמנים את המצאי הכללי שמתוכו ייבחרו מוקדי-דיון קונקרטיים. הפעילות בקורס תישען על מיקוד "קונצנטרי" בנושאים ספציפיים (כגון, חירות פוליטית, מוסר בסביבה דטרמיניסטית, מושג האמונה, רדוקציה דרוויניסטית), כאשר המרצה כורך סביב כל "מוקד" קבוצה של מודלים רלבנטיים. במלים אחרות, המרצה מוותר על פריסה כרונולוגית לטובת דיון סינכרוני בנושאים המרכזיים, מתוך כוונה להדגיש את פוריותם במרחב האינטלקטואלי העכשווי.

   כמו כן, יש להבדיל -  במרחב  הקורס השלם - בין שני הסמסטרים, שכל אחד מהם מכוון למטרות שונות ומעודד דגשים אחרים במחקר ויעדים פדגוגיים. בסמסטר הראשון תוצגנה, כאמור, האוטוסטרדות ההגמוניות באבולוציה האינטלקטואלית של המערב. בסמסטר השני, כנגד זה, יוטל הדגש על איון ביצירות מופת של הקאנון המערבי - בספרות, ציור, מחזאות - בתקווה להבהיר למאזינים, שהרטוריקה האמנותית (של נציגי התרבות הגבוהה כגון דוסטוייבסקי פלובר או דיקנס) מגויסת לאפיון ואתגור בעיות יסוד של חיי אדם, מוסריותו, מצבו הכלכלי-חברתי, וכדומה.  מאחר שהקורס - על אף אופיו הכוללני - מעוגן בפקולטה לאמנויות, מוצא המרצה חשיבות רבה בהשגת מטרה זו, משמע - בניית קורלציה בין פילוסופיות, מצד אחד, ורטוריקה אמנותית - מצד שני.

 

ביבליוגרפיה מפורטת ומוערת – באתר הקורס.

 

 

 

דרישות הקורס:

1. קריאת 3 מתוך 8 יצירות ברשימת החובה (שתיים מאלה - עד תום הסמסטר הראשון).

2. דו"ח קריאה בעניין אחת היצירות - עד תום חופשת הפסח (הנחיות מפורטות תפורסמנה לפני החופשה).

3. לפחות שתי תגובות בנושאי הקורס -  בפורום או במייל, עד תום הסמסטר השני.

 

 

שקלול ציון הגמר של הקורס

הגשת עבודה על אחד מנושאי הקורס בתום הסמסטר השני                 60  נקודות

דו"ח קריאה                                                                                   20 נקודות

נוכחות בקורס                                                                                10 נקודות   

שתי תגובות בנושאי הקורס                                                             10 נקודות

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת