חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לשפת הקולנוע
  Introduction to Film Language                                                                        
0861-1107-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1600-1800115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר דובדבני שמואל
סמ'  ב'1800-2000206אמכסיקו - אומנויותשיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יציג את מרכיביה המרכזיים של השפה הקולנועית, ובאמצעותם את האופן שבו נוצרת משמעות המושתתת על אלמנטים ויזואליים וקוליים. בנוסף, נעסוק בסוגיות תיאורטיות ואידיאולוגיות הנובעות מעצם מרכזיותו של המבט בחוויה הקולנועית, והקשורות לסוגיית הקולנוע כשפה.

Course description

The course introduces key concepts of the cinematic language, and through them presents how meaning is created based on both visual and audial elements. In addition, the course discusses some of the theoretical and ideological issues derived from the centrality of the gaze in the cinematic experience and which relate to the status of film as language.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1107-01 מבוא לשפת הקולנוע
Introduction to Film Language
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר דובדבני שמואל

666סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לשפת הקולנוע

Introduction to Film Language

סמסטר ב' תש"ף

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר שמוליק דובדבני

דואר אלקטרוני: duvdeva@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תאום מראש בדוא"ל

 

הקורס יציג את מרכיביה המרכזיים של השפה הקולנועית, ובאמצעותם את האופן שבו נוצרת משמעות המושתתת על אלמנטים ויזואליים וקוליים. בנוסף, נעסוק בסוגיות תיאורטיות ואידיאולוגיות הנובעות מעצם מרכזיותו של המבט בחוויה הקולנועית, והקשורות לסוגיית הקולנוע כשפה.

The course introduces key concepts of the cinematic language, and through them presents how meaning is created based on both visual and audial elements. In addition, the course discusses some of the theoretical and ideological issues derived from the centrality of the gaze in the cinematic experience and which relate to the status of film as language.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות (מעבר לשלוש היעדרויות לא מוצדקות – לא יינתן ציון), השתתפות, קריאה, צפייה, מבחן

 

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינה מסכמת. מבחן "אמריקאי" על תוכן ההרצאות לרבות הדיונים בכיתה, קריאת החובה וסרטי החובה.

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

הערה: סרטי צפיית החובה יוקרנו לאחר ההרצאה. הדיון בהם ייערך במהלך ההרצאה בשבוע שאחרי ההקרנה.

 

שבוע 1

המבט בקולנוע 1 – הצופה כמציצן

צפיית חובה: חלון אחורי (אלפרד היצ'קוק, 1954)

 

שבוע 2

השוט 1 – מרחקי וזוויות צילום

צפיית חובה: בלייד ראנר (רידלי סקוט, 1982)

 

שבוע 3

השוט 2 – מיזנסצנה

צפיית חובה: תפוז מכאני (סטנלי קובריק, 1971) 

שבוע 4

עריכה 1 – העריכה הקלאסית

צפיית חובה: מזימות בינלאומיות (אלפרד היצ'קוק, 1959)

 

שבוע 5

עריכה 2 – המונטאז' הסובייטי והעריכה הצולבת, אלטרנטיבות לעריכה הקלאסית

צפיית חובה: עד כלות הנשימה (ז'אן לוק גודאר, 1959)

 

שבוע 6

פסקול 1 – מהסרט האילם לסרט המדבר, יחסי פסקול-תמונה, מוזיקה

צפיית חובה: שיר אשיר בגשם (סטנלי דונן וג'ין קלי, 1952)

 

שבוע 7

פסקול 2 - אפקטים קוליים, רעשי רקע ודיבור

צפיית חובה: הדוד שלי (ז'אק טאטי, 1958)

 

שבוע 8

נרטיב 1 – נרטיב קלאסי וריאליסטי

צפיית חובה: גונבי האופניים (ויטוריו דה סיקה, 1948)

 

שבוע 9

נרטיב 2 – נרטיב פורמליסטי

צפיית חובה: האזרח קיין (אורסון וולס, 1941)

 

שבוע 10

המבט בקולנוע 2 – האידיאולוגיה של המבט בקולנוע

צפיית חובה: ורטיגו (אלפרד היצ'קוק, 1958)

 

שבוע 11

הסטרוקטורה הקולנועית – ז'אנר ואוטר

צפיית חובה: 2001, אודיסיאה בחלל (סטנלי קובריק, 1968)

 

שבוע 12

השלמות וסיכום

אין צפייה

 

 

רשימת ספרות 

קריאת חובה (נמצאת באתר הקורס):

Bazin, Andre, [1950-1955], 2009, "the Evolution of the Language of Cinema". In: Braudy and Cohen (eds.), Film Theory and Criticism. New-York and Oxford: Oxford University Press. pp. 41-53.

Bordwell David and Thompson Kristin, 2012, Narrative Form. Film Art: An Introduction. New-York: McGraw-Hill. pp. 72-110.

 

קריאת רשות:

אבישר, אילן. אמנות הסרט: הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. רמת-אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה,1995.

בן-שאול, ניצן. מבוא לתיאוריות קולנועיות. תל-אביב: דיונון-אוניברסיטת תל-אביב, 2000.

ג'אנטי, לואיס. להבין סרטים. תרגום: דן דאור. רמת-אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, 2000.

מאסט, ג’ראלד וברוס פ’ קאווין. קיצור תולדות הקולנוע. תרגום: יורם שדה. רמת-אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה,2003.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת