חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאטרון ומחול כשפה בימתית
  The Stage Language of Theatre and Dance  
0861-1106-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקושיעור ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מדובר בקורס יסוד שמטרתו ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע הבימתי וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירת מחול או תיאטרון, ומקנים להם את הצורה והאיכויות כמדיום אמנותי. תיאטרון ומחול מובחנים כמדיום אמנותי אבל הם מבוססים, ברמה העקרונית, על אותם יסודות מבע מעצם היותם אמנות במה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד ביסודות ההבעה הבימתית שמשותפים לתיאטרון ולמחול; ובהמשכו נתמקד בכל אחד מהמדיומים ונראה את יסודות המבע והעקרונות האסתטיים המנחים שמאפיינים כל מדיום. נסיים בהתייחסות לסוגות כמו אמנות המופע ותיאטרון-מחול, בהן שוברים את גבולות המדיום ומשלבים בין מחול ותיאטרון.

Course description

The course main aim is to introduce the fundamental elements of the stage mechanism, and the modes by which these elements are structured to form the artistic properties of theatre or dance. Dance and theatre are distinct media yet they share fundamental principles that springs from the stage apparatus and its frame of expression. At the beginning of the course we will consider the fundamental principles of stage expression, which are shared by theatre and dance. Then we will focus on each medium and study its distinctive artistic form. At the course's final part, we will address genres that breaks the boundaries and merge dance and theatre such as performance art and dance-theatre. 

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1106-01 תיאטרון ומחול כשפה בימתית
The Stage Language of Theatre and Dance
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

סילבוס מפורט/דף מידע

תאטרון ומחול כשפה בימתית

The Stage Language of Theatre and Dance

סמסטר א' תשע"ט

2 ש"ס

 

שיעור מבוא

 

שם המרצה: ליאורה מלכא ילין

דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום שלישי, 16:00 בתיאום מראש

 

מדובר בקורס יסוד שמטרתו ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע הבימתי וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירת מחול או תיאטרון, ומקנים להם את הצורה והאיכויות כמדיום אמנותי. תיאטרון ומחול מובחנים כמדיום אמנותי אבל הם מבוססים, ברמה העקרונית, על אותם יסודות מבע מעצם היותם אמנות במה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד ביסודות ההבעה הבימתית שמשותפים לתיאטרון ולמחול; ובהמשכו נתמקד בכל אחד מהמדיומים ונראה את יסודות המבע והעקרונות האסתטיים המנחים שמאפיינים כל מדיום. נסיים בהתייחסות לסוגות כמו אמנות המופע ותיאטרון-מחול, בהן שוברים את גבולות המדיום ומשלבים בין מחול ותיאטרון.

 

The course main aim is to introduce the fundamental elements of the stage mechanism, and the modes by which these elements are structured to form the artistic properties of theatre or dance. Dance and theatre are distinct media yet they share fundamental principles that springs from the stage apparatus and its frame of expression. At the beginning of the course we will consider the fundamental principles of stage expression, which are shared by theatre and dance. Then we will focus on each medium and study its distinctive artistic form. At the course's final part, we will address genres that breaks the boundaries and merge dance and theatre such as performance art and dance-theatre. 

 

 

דרישות הקורס:

נוכחות והשתתפות פעילה

קריאה וצפייה

בחינה  

 

מרכיבי הציון הסופי 100% בחינה   

 

נושאי הקורס  (נתון לשינויים)

I. יסודות המבע הבימתי

1. שפה אמנותית - שפה בימתית

2. דרמה ובמה - שחקן, רקדן, צופה

3. המפנה המודרני בתפיסת המבע הבימתי  

 

II. תיאטרון כמדיום אמנותי

1. מחזה והצגה  

2. שחקן ודמות

 

III. מחול כמדיום אמנותי

1. יסודות שפת המחול בהקשר היסטורי

2. בלט ומחול, קלאסי ומודרני

 

IV. שילובי תיאטרון ומחול  

1. אמנות המופע

2. תיאטרון-מחול

           

           

 

ביבליוגרפיה – נתון לשינויים

                        רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס 

 

אוריין, דן. להבין תיאטרון. תל אביב: סל תרבות, 2001

---. תיאטרון בחברה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2008

---. ממחזה להצגה. תל אביב: אור עם, 1988.

ביינס, סאלי. טרפיסכורה בסניקרס: מחול פוסטמודרני. רמת השרון: אסיה, 2010. גרסה אלקטרונית, כותר:

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98054850#1.undefined.3.fitwidth

 

בנימיני, רז. "קולות פוליטיים: הולדת האופרה ובית המדיצ'י בפירנצה,. זמנים 91, 2005: 30-46.

הייזנר, זמירה וקרין חזקיה (עורכות). החוויה התיאטרונית. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2006.

כהן, ג'ין סלמה (עורכת). מחול כאמנות במה: אסופת רשימות על מחול מ-1581 ועד היום. רמת השרון:   אסיה, 2010. גרסה אלקטרונית, כותר:

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98065496#1.undefined.3.fitwidth

 

לוי, שמעון. "המקום שאיננו: מבחר דימויי ארץ ישראל בדרמה העברית." מותר 11, 2003: 45-48.

מגד, מתי. הדרמה המודרנית: מבואות ומקורות. תל אביב: מסדה, 1973.

מלכין, ז'נט. "תיאטרליות ומיסוד הפרפורמנס: פתיח למאמרה של ז'וזט פראל". מכאן 7, נובמבר 2006.

פראל, ז'וזט. "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית." מכאן 7, נובמבר 2006.

רוזיק, אלי. שפת התיאטרון. תל אביב: דביר, 1991.

 

Adshead-Landsdale, Janet and June Layson (eds.). Dance history: an introduction.       London: Routledge, 1994.

 

Anderson, Jack. Ballet and modern dance: a concise history. Hightstown, N.J.:    Princeton Book Co., 1992.

Barba, Eugenio and Nicola Savarese, A Dictionary of Theatre Anthropology: The           Secret Art of the Performer. London: Routledge, 1991.

Butterworth, Jo. Dance studies: the basics. London; New York: Routledge, 2012.

Carlson, Marvin. “Theatre as Civic Monument”. Theatre Journal, 40.1 (March.,  1988): 12-32.    URL: http://www.jstor.org/stable/3207785

Carter, Alexandra (ed.). Rethinking dance history: a reader. London; New York:            Routledge, 2004.

Carter, Alexandra (ed.). The Routledge Dance Studies Reader. London: Routledge,       2010.

Feral, Josette. “Theatricality: The Specificity of Theatrical Language”. SubStance,        98/99, 31.2&3, 2002: 94-108

George-Graves, Nadine (ed.). The Oxford handbook of dance and theater. Oxford;         New York, NY: Oxford University Press, 2015.

Lee, Carol. Ballet in western culture: a history of its origins and evolution. Boston:        Allyn and Bacon, 1999.

Mackintosh, Iain. Architecture Actor and Audience. London: Routledge, 1993.

Passow, Wilfried and R. Strauss. “The Analysis of Theatrical Performance: The State  of the Art” Poetics Today, 2.3 (Spring, 1981): 237-254.

URL: http://www.jstor.org/stable/1772474

Roach, Joseph R. The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting. Newark:            University of Delaware Press, 1985.

Rozik, Eli. Generating Theatre Meaning: A Theory and Methodology of Performance     Analysis. Brighton; Portland, Sussex Academic Press, 2008.

---. The Language of the Theatre. Glasgow: Theatre studies publications, 1992.

Umberto, Eco. “Semiotics of Theatrical Performance”. TDR 21.1, 1977: 107-117.

URL: http://www.jstor.org/stable/1145112

Worthen, W. B. “Drama, Performativity and Performance.” PMLA, 113.5 (October.,      1998): 1093-1107. URL: http://www.jstor.org/stable/463244

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת