חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לשפת התאטרון
  Introdution to the Language of the Theatre  
0861-1106-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקושיעור ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מדובר בקורס יסוד שמטרתו ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע התיאטרוני וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירה, ומקנים לתאטרון את סגולותיו כמדיום אמנותי. מהם עקרונות היסוד של המבע הבימתי? כיצד עקרונות אלה הובנו והופעלו בהקשרים תרבותיים ורעיוניים שונים? מה מקשר ומה מבדיל בין הצגה לבין בלט ולבין אופרה? שאלות אלה וכדוגמתן תעמודנה במרכז הקורס ותיבחנה לאור דוגמאות נבחרות של יצירות תיאטרון מתקופות שונות ובמגוון סגנונות, על-מנת לפרוש את מרחב אפשרויות ההבעה הטמונות ביסודות השפה התיאטרונית כמבע אמנותי וכפרקטיקה תרבותית.   
Course description
The course main aim is to introduce the fundamental elements of the theatrical mechanism, and the modes by which these elements are structured to form an expressive composition that impart theatre its artistic properties. What are the basic principles of the theatrical expression? How does cultural and ideational context effect the formation of these principles? What are the connecting or disconnecting relations between theatre, ballet and opera?  This kind of questions forms the core of the course and will be explored through various exemplary works representing varied styles and different periods in order to reveal the range of modifications in theatrical idiom as both an artistic expression and cultural strategy.     
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1106-01 מבוא לשפת התאטרון
Introdution to the Language of the Theatre
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לשפת התאטרון
Introduction to the Language of Theatre
סמסטר א' תשע"ו
 2 ש"ס
 
שיעור מבוא
 
שם המרצה: ליאורה מלכא ילין
דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום שלישי, 16:00 בתיאום מראש
 
מדובר בקורס יסוד שמטרתו ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע התיאטרוני וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירה, ומקנים לתאטרון את סגולותיו כמדיום אמנותי. מהם עקרונות היסוד של המבע הבימתי? כיצד עקרונות אלה הובנו והופעלו בהקשרים תרבותיים ורעיוניים שונים? מה מקשר ומה מבדיל בין הצגה לבין בלט ולבין אופרה? שאלות אלה וכדוגמתן תעמודנה במרכז הקורס ותיבחנה לאור דוגמאות נבחרות של יצירות תיאטרון מתקופות שונות ובמגוון סגנונות, על-מנת לפרוש את מרחב אפשרויות ההבעה הטמונות ביסודות השפה התיאטרונית כמבע אמנותי וכפרקטיקה תרבותית.   
 
The course main aim is to introduce the fundamental elements of the theatrical mechanism, and the modes by which these elements are structured to form an expressive composition that impart theatre its artistic properties. What are the basic principles of the theatrical expression? How does cultural and ideational context effect the formation of these principles? What are the connecting or disconnecting relations between theatre, ballet and opera?  This kind of questions forms the core of the course and will be explored through various exemplary works representing varied styles and different periods in order to reveal the range of modifications in theatrical idiom as both an artistic expression and cultural strategy.     
 
דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאה וצפייה, בחינה  
מרכיבי הציון הסופי 10% השתתפות פעילה 90% בחינה   
נושאי הקורס  (נתון לשינויים)
I. יסודות המבע התיאטרוני
1. מחזה והצגה, דרמה ובמה
2. שחקן ומשחק, צופה וצפייה
3. המפנה המודרני בתפיסת התיאטרון
4. תיאטרון כמודל אמנותי ותרבותי
 
II. ממחזה להצגה, מהקלאסי למודרני
1. התיאטרון הקלאסי
2. התיאטרון השייקספירי
3. התיאטרון המודרני
4. אמנות המופע ותיאטרון פוסט-דרמטי
           
           
 
ביבליוגרפיה – נתון לשינויים
                        רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס 
 
אוריין, דן. להבין תיאטרון. תל אביב: סל תרבות, 2001
---. תיאטרון בחברה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2008
---. ממחזה להצגה. תל אביב: אור עם, 1988.
בנימיני, רז. "קולות פוליטיים: הולדת האופרה ובית המדיצ'י בפירנצה,. זמנים 91, 2005: 30-46.
הייזנר, זמירה וקרין חזקיה (עורכות). החוויה התיאטרונית. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2006.
לוי, שמעון. "המקום שאיננו: מבחר דימויי ארץ ישראל בדרמה העברית." מותר 11, 2003: 45-48.
מגד, מתי. הדרמה המודרנית: מבואות ומקורות. תל אביב: מסדה, 1973.
מלכין, ז'נט. "תיאטרליות ומיסוד הפרפורמנס: פתיח למאמרה של ז'וזט פראל". מכאן 7, נובמבר 2006.
פראל, ז'וזט. "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית." מכאן 7, נובמבר 2006.
רוזיק, אלי. שפת התיאטרון. תל אביב: דביר, 1991.
 
Barba, Eugenio and Nicola Savarese, A Dictionary of Theatre Anthropology: The      Secret Art of the Performer. London: Routledge, 1991.
Carlson, Marvin. “Theatre as Civic Monument”. Theatre Journal, 40.1 (March.,          1988): 12-32.    http://www.jstor.org/stable/1772474
Roach, Joseph R. The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting. Newark:          University of Delaware Press, 1985.
Rozik, Eli. Generating Theatre Meaning: A Theory and Methodology of Performance   Analysis. Brighton; Portland, Sussex Academic Press, 2008.
---. The Language of the Theatre. Glasgow: Theatre studies publications, 1992.
Umberto, Eco. “Semiotics of Theatrical Performance”. TDR 21.1, 1977: 107-117.
http://www.jstor.org/stable/463244
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת