חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הדרכת בטיחות
  Safety Guidance  
0861-1002-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א' תרגיל
ש"ס:  0.0

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1002-01 הדרכת בטיחות
Safety Guidance
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע

10017251

השתלמות - בטיחות לסטודנטים בביה"ס לאדריכלות

ולחוגים תיאטרון ועיצוב

אוניברסיטת תל – אביב

26.10.2016

08:45-09:00 – התכנסות ורישום

09:00-10:30 – בטיחות כללית מר אלכס אפשטיין

בטיחות אש

בטיחות בעבודות צבע

סיכוני רעש

שימוש בטיחותי בכלים ידניים

- 10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 – עזרה ראשונה + החייאה המרכז לרפואת חירום

12:15-13:00 – הפסקת צהרים

13:00-14:30 – המשך עזרה ראשונה + החייאה המרכז לרפואת חירום

27.10.2016

08:45-09:00 – התכנסות ורישום

09:00-10:30 – בטיחות בחשמל מר אנדרי מטיאס

מנהל מח' הסברה,

פרסום והוצ"ל

- 10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 – בטיחות בעבודה בגובה (סולמות+במות) מר אבי גולדמן

ס' מנהל מחוז מרכז

12:15-13:00 – הפסקת צהרים

13:00-14:30 – הרמה נכונה ומניעת כאבי גב מר צביקה כץ

פיזיוטרפיסט מוסמך

14:30-15:00 – מבחן

רכז – מהנדס אסף ישועה

דורון רמתי

מנהל מחוז מרכז

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת