חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  צילום ופסקול
  Cinematography and Sound                                                                             
0853-1015-01
אמנויות | לימודי הכשרה בקולנוע
סמ'  ב'1400-1600122אמכסיקו - אומנויותסדנה מר מנדלסון רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שפת הצילום מהווה כלי מרכזי בעיצוב היצירה הקולנועית. ראשיתה של השפה באומנויות המבוססות על התמונה הסטטית
כגון הציור וצילום הסטילס. עם התפתחותה של הטכנולוגיה וחיפוש האדם אחר אופק ביטוי אמנותי חדש, תפסה התמונה
הנעה את מקומה של התמונה הסטטית. שפת צילום הקולנוע תהווה את בסיס לימודי הסדנה. הקשרה למרכיבי היצירה
הקולנועית המתבטאים בתסריט, בבימוי, במשחק ובעריכה, תהווה מטרה מרכזית ונקודת ייחוס לבחינת איכות ועומק היצירה.

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי הכשרה בקולנוע
0853-1015-01 צילום ופסקול
Cinematography and Sound
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר מנדלסון רן

666סילבוס מפורט/דף מידע

1
סילבוס סדנת צילום ותאורה + פסקול
שנה״ל תש״ף 2019/20
שנת הכשרה
ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב
Cinematography and Lighting + Sound / שם הקורס: צילום ותאורה + פסקול
שם המרצה: רן מנדלסון
נייד: 052-2232988
mendelson.ran@gmail.com : דוא״ל
0853101501 + מספר קורס: 0853101201
שנה״ל: תש״ף 2019/20
סמסטר: א׳ + ב׳
ש״ס: 2
סוג המסגרת: סדנה
שעות השיעור: סמסטר א׳ 12:00-14:00 , סמסטר ב׳ 14:00-16:00
יום: ד׳
בניין: מכסיקו
חדר: 122 א
שעות קבלה: במהלך השבוע מענה בדוא״ל או בטלפון. פגישה אישית בתיאום מראש.
מטרות הסדנה
א. העשרת יכולת הביטוי הקולנועית של הסטודנטים, בדגש על שפת הצילום.
ב. היכרות ושליטה תיאורטית ומעשית בעקרונות השפה החזותית.
ג. הקניית כלים לתפעול מקצועי של ציוד הצילום, התאורה והסאונד.
ד. חשיפה למגוון ז׳אנרים ויוצרי קולנוע המציגים סגנונות צילום שונים.
ה. חיזוק הזיקה בין מרכיב הצילום ביצירה הקולנועית לבין שאר מרכיביה - התסריט, הבימוי, המשחק והעריכה.
רקע
שפת הצילום מהווה כלי מרכזי בעיצוב היצירה הקולנועית. ראשיתה של השפה באומנויות המבוססות על התמונה הסטטית
כגון הציור וצילום הסטילס. עם התפתחותה של הטכנולוגיה וחיפוש האדם אחר אופק ביטוי אמנותי חדש, תפסה התמונה
הנעה את מקומה של התמונה הסטטית. שפת צילום הקולנוע תהווה את בסיס לימודי הסדנה. הקשרה למרכיבי היצירה
הקולנועית המתבטאים בתסריט, בבימוי, במשחק ובעריכה, תהווה מטרה מרכזית ונקודת ייחוס לבחינת איכות ועומק היצירה.
הדרך
במהלך הסדנה יחשפו הסטודנטים לעקרונות שפת הצילום על ידי המחשה תיאורטית ומעשית בכיתה והתנסות עצמית בתרגילי
הבית. כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה יינתן דגש על תרגול, ניסוי וטעייה וכן משוב מסכם ברמת הפרט והקבוצה.
ההנחה כי יוצר הקולנוע נדרש להיכרות ושליטה במגוון כלי המבע הקולנועי ובהם הצילום, תלווה את רוח המשוב על תוצרי
הסדנה. מן הסטודנטים בקורס תדרש מידה משמעותית של השקעה בתרגילי הבית, הפנמת לקחים והתקדמות לאורם. כמו כן
תבחן מעת לעת רמת ההתפתחות היצירתית והשליטה בחומר של כל אחת ואחד מן הסטודנטים.
המשך בעמוד הבא
2
מבנה הסדנה
סמסטר א'
יוקדש ללימוד יסודות שפת הצילום מבחינה תיאורטית ומעשית.
סמסטר ב’
יוקדש לפיתוח ושכלול מיומנויות נוספות בתחום התאורה וצילום בסגנון כתף וכן לימודי הקלטת סאונד.
נושאי הסדנה
א. המצלמה - היכרות ותפעול מצלמת וידאו מקצועית בפן התיאורטי, הטכני והמעשי.
ב. יסודות הסינמטוגרפיה - חשיפה, עומק שדה, הפריים, סוגי השוט, זוויות הצילום, עדשות, תנועות מצלמה,
קומפוזיציה, עומק-תלת מימד, ארט ועוד.
ג. תאורה - האור על גווניו ואופיו, סוגי פנסים, איכויות תאורה, מתקון ובטיחות, שימוש חכם ויעיל תלוי קונספט ותקציב.
ד. הקלטת סאונד - היכרות ורכישת מיומנות תיאורטית וטכנית בהקלטת קול מקצועית לקולנוע.
ה. אופן ההצגה - המקום, הזמן, גיאוגרפיה, דמויות ראשיות, יצירת הזדהות.
דרישות הקורס
א. נוכחות חובה - עד 3 חיסורים בסמסטר.
ב. השתתפות פעילה בתרגולים הנערכים במהלך השיעור.
ג. הגשת כלל תרגילי הבית במלואם ובמועדם.
ד. הגשת כלל התרגילים מהווה תנאי בסיסי לציון ״עובר״.
מרכיבי הציון הסופי
70% תרגילי הבית. הגשה במועד ועל פי הגדרות התרגיל.
15% בוחן תיאורטי ומעשי בתאריך שיקבע במהלך השנה.
15% השתתפות פעילה בדיון ובתרגולים בכיתה ועזרה לחברי הכיתה בהפקת תרגילי הבית.
רשימת ספרות
Cinematography - Theory and Practice
Image Making For Cinematographers, Directors, and Videographers
By Blain Brown
Practical Cinematography, 2nd Edition
By Paul Wheeler
Set Lighting Technician's Handbook: Film Lighting Equipment, Practice, and Electrical Distribution
By Harry Box

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת