חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  בימוי שחקנים
  Directing Actors                                                                                     
0853-1014-01
אמנויות | לימודי הכשרה בקולנוע
סמ'  ב'1200-1400122אמכסיקו - אומנויותסדנה גב' שרון טלי
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת