חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תסריטאות - מושגי יסוד
  Scriptwriting - Basic Concepts                                                                       
0853-1010-01
אמנויות | לימודי הכשרה בקולנוע
סמ'  א'1400-1600117מכסיקו - אומנויותסדנה גב' נמדר-תמאם אסתר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תסריטאות- מושגי יסוד

Scriptwriting - Basic Concepts

 

מס' קורס: 0853-1011-01

סמסטר א' תש"פ

יום ג', 14:00-16:00  חדר 120 בניין מכסיקו

 

מרצה: אסתר נמדר- תמאם

טלפון:  054-7767559

דוא"ל:namdares@post.tau.ac.il

שעות קבלה בתאום מראש

 

 

יסודות התסריטאות הוא קורס המשלב לימוד, הדגמה ותרגול של עקרונות וטכניקות בכתיבה תסריטאית. במסגרת הקורס ילמדו ויתורגלו הפורמט התסריטאי, מושגי יסוד בתסריטאות ובדרמה ככלל וטכניקות של סיפור קולנועי. נושאים מרכזיים בכתיבת תסריט כגון רצון וקונפליקט, הדיאלוג לסוגיו, פרוטגוניסט ואנטגוניסט, עיצוב הדמות ותחקיר, מושגי זמן וכלים דרמטיים אחרים, יוצגו יידונו ויתורגלו במהלך הסמסטר. הקורס ילווה בכתיבה שוטפת של תרגילים בתסריטאות.

נושאי הקורס

השפה התסריטאית- הקניית הפורמט לכתיבת תסריט. כללי יסוד בתסריטאות.

המבנה הדרמטי – רצון, מכשול, קונפליקט, דרמה. נקודות מפנה, עימות סופי.

בין שיחה לדיאלוג- בניית ועיצוב הדיאלוג בתסריט.

הגיבור הקולנועי ועיצוב הדמות.

מושגים בתסריטאות -  אקספוזיציה, Pay Off, הזרה ועוד.

הסצנה -   בניה, כתיבה ושכתוב .

מרעיון לסיפור- פיתוח ראשוני לתסריט מלא.

 

 

דרישות הקורס ומרכיבי הציון:

  • נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים -   40%
  • כתיבה והגשת תרגילים  -   60%

 

חומר קריאה:

 

 

1) ניב, קובי (2004)   תסריטאות - המדריך השלם לכתיבת תסריט. הוצאת נ.ב ספרים.

 

2) מקי, רוברט (2005) סיפור: תוכן, מבנה, סגנון ועקרונות הכתיבה והתסריטאות.

    הוצאת גורדון.


 

3) Cooper P.& Dancyger K. (2005) Writing The Short Film (3rd Edition).

     Focal Press.

 

4) Cowgill, Linda J. (2005) Writing Short Films. Lone Eagle Publishing.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת