חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיח ההיסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל: דיון משווה
  The Discourse of History in Cinema and Television in the United States and Israe  
0851-9892-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1600211 מכסיקוסמינר ד"ר טלמון מירי מרים
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

זהו סמינר לתואר שני במחקר עיוני של קולנוע וטלוויזיה, המציע קריאה בתיאוריה , בחינה של גישות יסוד והתמודדות פרשנית טקסטואלית עם ייצוגים של היסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה, בישראל ובארה"ב. מטרת הסמינר להציע מודלים לאפיון מגמות  בשיח על היסטוריה בתרבות הקולנוע והטלוויזיה בישראל, וזאת מתוך הדיון ההשוואתי בתיאוריה ובייצוגים של היסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל.

התרבות הישראלית מתייחדת בשיח ערני ואף לוחמני בסוגיות של זהות קיבוצית ולאומית. המאבק על צביונה וגבולותיה של הישראליות מתבטא גם במאבק על הכתיבה והזיכרון של ההיסטוריה הקיבוצית והלאומית. התמקדות בייצוגים של היסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה הבדיוניים מאפשרת לחשוף את השיח והמאבק המתמשכים והדינמיים על כתיבתה של ההיסטוריה בישראל, שהבנייתה הקולנועית והטלוויזיונית מעידה על שינויים בתפיסתה ובאופני ייצוגה בתרבות. העיון והדיון ההשוואתי בייצוגי ההיסטוריה בקולנוע וטלוויזיה בארה"ב מאפשרים גם המשגה של מודלים לדיון בזיקות בין היסטוריה לבין ייצוגיה בקולנוע ובטלוויזיה, וגם עמידה על קווי דמיון ושוני, בסוגיות ובנושאים, המתבטאים בטקסטים ובז'אנרים הקולנועיים והטלוויזיוניים, בישראל ובארה"ב:  כך למשל, נשווה את הדיון הקולנועי והטלוויזיוני במלחמת וייטנאם לדיון בארה"ב לדיון הקולנועי והטלוויזיוני במלחמת לבנון או מלחמת ההתשה בקולנוע ובטלוויזיה בישראל, נשווה את הייצוגים של היסטוריה בעשורים מסוימים – בשנות השבעים, שנות השמונים, שנות התשעים ושנות האלפיים- בישראל לעומת ארה"ב. נעמוד על הזיקה בין ז'אנרים מסוימים- סרטי התבגרות וחניכה רטרוספקטיביים  או סדרות טלוויזיה רטרוספקטיביות- כגון שנות השמונים או יחפים בישראל, MAD MEN  או THE AMERICANS  בארצות הברית לבין השיח על היסטוריה בשנות ההפקה וההקרנה של הסרטים והסדרות. נעמוד על הזיקה בין ייצוגי היסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה לבין השיח והמשא ומתן בתרבות בסוגיות של זיכרון קיבוצי ומעבר לכך לרלוונטיות של הדיון הזה לשיח התרבותי בסוגיות של מגדר, אתניות, גזע, מעמד חברתי, זיכרון קולקטיבי ולאומיות- בארה"ב ובישראל.  הדיון התיאורטי והפרשני בהקשרים התרבותיים -האמריקני והישראלי-  מאיר את השיח על היסטוריה כפי שהוא מיוצר ומובלע בקולנוע ובטלוויזיה בזיקה לתהליכים חברתיים ולפוליטיקת הזהויות בארה"ב ובישראל, וזאת בהקשרים תרבותיים היסטוריים מורכבים ומתפתחים. ההשוואה הבין-תרבותית מאפשרת להעמיד את התיאוריה במבחן הפרשנות התרבותית ולבחון כיצד יישומה של תיאוריה שגובשה בהקשר תרבותי מסוים [אמריקני] להקשר תרבותי אחר [ישראלי] מאפשר להאיר באור חדש ומרתק לא רק את המציאות והמצאי התרבותי המושווים- אלא גם את יתרונות ומגבלות התיאוריה עצמה.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9892-01 שיח ההיסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל: דיון משווה
The Discourse of History in Cinema and Television in the United States and Israe
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר טלמון מירי מרים

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת