חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תיאוריות קולנועיות בנות זמננו
  Contemporary Theories of Cinema                                                                      
0851-9329-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400201כיתות דן-דודסמינר ד"ר בן-דוד בנימין
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר מהווה המשך ופיתוח של הקורס "מבוא לתאוריות קולנועיות", הן מבחינה כרונולוגית והן מבחינה תיאורטית. כרונולוגית, הוא נפתח עם תאוריות שצמחו בראשית שנות ה-70 של המאה הקודמת המשלבות את התאוריה הניאו-מרקסיסטית של אלתוסר והפסיכואנליזה של פרויד ולאקאן, ומסתיים בתיאוריות העוסקות בקולנוע בעידן הדיגיטאלי והאינטראקטיבי. תיאורטית, הסמינר דן במעבר מעיסוק בשאלות אודות האונטולוגיה של הקולנוע לשאלות  אפיסטמולוגיות.

 

הסמינר עוסק בגישות תאורטיות המהוות ציוני דרך במה שהתרחש ומתרחש בשדה התאוריה הקולנועית במהלך חמשים השנים האחרונות. במהלך הסמינר נדון באופן בו גישות תאורטיות אלה התפתחו מתוך התאוריות הקלאסיות שקדמו להן, וכן בשינויים ובחידושים שהתחוללו בזירה זו, בעיקר בשני העשורים האחרונים. הגישות שיילמדו הן: אידיאולוגיה והמנגנון הקולנועי (והפרדיגמה האלתוסריאנית/לאקאניינית); פסיכואנליזה (כמתודה לניתוח סרטים וכמודל לתאוריית צפייה); פמיניזם ומגדר; גישות קוגניטיביות לניתוח סרט; פנומנולוגיה; פוסט-קולוניאליזם וקולנועי של גלות; פוסט-מודרניזם והמדיה החדשה.

Course description
This seminar is a continuation and development of the course "introduction to film theories" – both in the chronological and in the theoretical sense. Chronologically, the course commences with theories that evolved in the early 1970's, theories that combine Althusser's Neo-Marxist theory and the psychoanalysis of Freud and Lacan. The course terminates with theories dealing with film in the digital and interactive era. Theoretically, the seminar discusses the transition from discussing questions of the ontology of cinema to epistemic questions.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9329-01 תיאוריות קולנועיות בנות זמננו
Contemporary Theories of Cinema
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר בן-דוד בנימין

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת