חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סגנונות בעריכה ב'
  Styles in Film Editing 2                                                                             
0851-9322-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600119אמכסיקו - אומנויותסדנה מר גרינפלד יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת השיעור היא להתבונן מקרוב בטכניקות עריכה מסורתיות ועדכניות בתחומים העלילתי, התיעודי והניסיוני תוך צפייה בסצנות נבחרות מסרטים והשוואתם לסרטי הסטודנטים הנמצאים בשלבי עריכה שונים.

הדגש העיקרי הוא השימוש בעריכה ככלי מרכזי להעברת הסיפור והמשמעות, כמו גם היות העריכה הדרך הטובה ביותר לשמור על רמת ריכוז ועניין של הצופה ביצירה.

לשיעור שלושה חלקים. בחלקו הראשון יציגו התלמידים סצנות שנבחרו על ידם מתוך סרט לפי בחירתם. הצגת הסצנה תיעשה בכתב למורה ובהרצאה מול הכיתה ותתמקד, מטבע השיעור, בהצגת מהלכי העריכה בסצנה. בחלקו השני של השיעור ינתח המרצה את הסצנה הנידונה וימקם אותה מבחינה הסטורית ומעשית. חלקו האחרון של השיעור יוקדש לעבודות התלמידים.

במהלך ארבעת השיעורים הראשונים, שבהם אין עדיין תרגילים של התלמידים נקיים דיון בתסריטים נבחרים (לפחות סצנה מפרוייקט) ובתכנון האפשרי של הצילומים ביחס לתוצאה הסופית המקווה.

 

הנושאים שיועלו בשיעור: עריכה כבסיס ל"דקדוק" של שפת הקולנוע. עריכה כדרך לבניית עולם, עריכה ככלי לבניית מתח. העריכה ככלי לבניית המשמעות בסרט. העריכה והזמן הקולנועי. הסרט הפיוטי.

ההיבטים המודרניים והשימוש באסוציאציה וביחסים בין תמונות רצופות. הימנעות מעריכה כהחלטה.

הסרט הלא-ליניארי. עריכה בסרט דוקומנטרי ויחסי אמת-בדיון. היחס בין התמונה לפס-קול על שכבותיו השונות (דיאלוג, אפקטים, מוזיקה). התמונה בשירות  הקול

 

Course description

The class objective is to take a close look at classical and current editing techniques in fiction, documentary and experimental film and video through watching scenes from a variety of films and the students’ work.

The main emphasis will be on the use of editing as a main tool in storytelling and the delivery of meaning in film while being the best way to keep the spectator interested and involved in the story.

Main issues that will be discussed: editing as the basis to cinematic grammar, using editing to build the world frame of the movie, editing as tension building tool, editing and cinematic time, the poetic film, modern aspects, association between sequences of shots, avoiding editing as concept, non-linearity, editing the documentary and relationship between truth and fiction, picture and sound relationship, picture in the service of sound.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9322-01 סגנונות בעריכה ב'
Styles in Film Editing 2
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר גרינפלד יוסף

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת