חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סגנונות בעריכה ב'
  Styles in Film Editing 2  
0851-9322-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600209 מכסיקוסדנה מר טבאקמן חיים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת השיעור היא להתבונן מקרוב בטכניקות עריכה מסורתיות ועדכניות בתחומים העלילתי, התיעודי והניסיוני תוך צפייה בסצנות נבחרות מסרטים והשוואתם לסרטי הסטודנטים הנמצאים בשלבי עריכה שונים.
הדגש העיקרי הוא השימוש בעריכה ככלי מרכזי להעברת הסיפור והמשמעות, כמו גם היות העריכה הדרך הטובה ביותר לשמור על רמת ריכוז ועניין של הצופה ביצירה.
לשיעור שלושה חלקים. בחלקו הראשון יציגו התלמידים סצנות שנבחרו על ידם מתוך סרט לפי בחירתם. הצגת הסצנה תיעשה בכתב למורה ובהרצאה מול הכיתה ותתמקד, מטבע השיעור, בהצגת מהלכי העריכה בסצנה. בחלקו השני של השיעור ינתח המרצה את הסצנה הנידונה וימקם אותה מבחינה הסטורית ומעשית. חלקו האחרון של השיעור יוקדש לעבודות התלמידים.
במהלך ארבעת השיעורים הראשונים, שבהם אין עדיין תרגילים של התלמידים נקיים דיון בתסריטים נבחרים (לפחות סצנה מפרוייקט) ובתכנון האפשרי של הצילומים ביחס לתוצאה הסופית המקווה.
 
הנושאים שיועלו בשיעור: עריכה כבסיס ל"דקדוק" של שפת הקולנוע. עריכה כדרך לבניית עולם, עריכה ככלי לבניית מתח. העריכה ככלי לבניית המשמעות בסרט. העריכה והזמן הקולנועי. הסרט הפיוטי.
ההיבטים המודרניים והשימוש באסוציאציה וביחסים בין תמונות רצופות. הימנעות מעריכה כהחלטה.
הסרט הלא-ליניארי. עריכה בסרט דוקומנטרי ויחסי אמת-בדיון. היחס בין התמונה לפס-קול על שכבותיו השונות (דיאלוג, אפקטים, מוזיקה). התמונה בשירות הקול.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9322-01 סגנונות בעריכה ב'
Styles in Film Editing 2
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר טבאקמן חיים

סילבוס מפורט/דף מידע
 
הפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
החוג לקולנוע וטלוויזיה
 
שם הקורס: סגנונות בעריכהStyles in film editing 2
מספר קורס: 0851-9322-01
מועד: סמסטר ב' - תשע"ד
יום ד', 08:00-10:00, חדר 117א'
היקף: 2 ש"ס
שם המרצה: יוסף גרינפלד
שעות קבלה: יום שלישי 10:00- 09:00, בחדר עריכה בתאום טלפוני מראש.
טלפון: 6570440– 050
 
מטרת השיעור היא להתבונן מקרוב בטכניקות עריכה מסורתיות ועדכניות בתחומים העלילתי, התיעודי והניסיוני תוך צפייה בסצנות נבחרות מסרטים והשוואתם לסרטי הסטודנטים הנמצאים בשלבי עריכה שונים.
הדגש העיקרי הוא השימוש בעריכה ככלי מרכזי להעברת הסיפור והמשמעות, כמו גם היות העריכה הדרך הטובה ביותר לשמור על רמת ריכוז ועניין של הצופה ביצירה.
לשיעור שלושה חלקים. בחלקו הראשון יציגו התלמידים סצנות שנבחרו על ידם מתוך סרט לפי בחירתם. הצגת הסצנה תיעשה בכתב למורה ובהרצאה מול הכיתה ותתמקד, מטבע השיעור, בהצגת מהלכי העריכה בסצנה. בחלקו השני של השיעור ינתח המרצה את הסצנה הנידונה וימקם אותה מבחינה הסטורית ומעשית. חלקו האחרון של השיעור יוקדש לעבודות התלמידים.
במהלך ארבעת השיעורים הראשונים, שבהם אין עדיין תרגילים של התלמידים נקיים דיון בתסריטים נבחרים (לפחות סצנה מפרוייקט) ובתכנון האפשרי של הצילומים ביחס לתוצאה הסופית המקווה.
 
הנושאים שיועלו בשיעור: עריכה כבסיס ל"דקדוק" של שפת הקולנוע. עריכה כדרך לבניית עולם, עריכה ככלי לבניית מתח. העריכה ככלי לבניית המשמעות בסרט. העריכה והזמן הקולנועי. הסרט הפיוטי.
ההיבטים המודרניים והשימוש באסוציאציה וביחסים בין תמונות רצופות. הימנעות מעריכה כהחלטה.
הסרט הלא-ליניארי. עריכה בסרט דוקומנטרי ויחסי אמת-בדיון. היחס בין התמונה לפס-קול על שכבותיו השונות (דיאלוג, אפקטים, מוזיקה). התמונה בשירות הקול.
 
דרישות קדם:
  • השתתפות בסדנאות עריכה 1, עריכה 2  ועריכה 3 או 4 של התואר הראשון
  • שליטה בתוכנת עריכה
  • פרוייקט בעבודה
דרישות הקורס:
  • נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשעורים.
  • הגשת רפרט והצגתו בכיתה
  • הצגת תרגילים ושיפורם בהתאם להערות ותובנות שעלו בשיעור.
 
ציון הקורסמשקלל נוכחות, השתתפות, איכות הרפרט ועמידה במינימום מטלות הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת