חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סגנונות בצילום א'
  Styles in Cinematography 1                                                                           
0851-9320-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600119אמכסיקו - אומנויותסדנה מר כצנלסון רון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: סגנונות בצילום א'

תקציר

הקורס יעסוק בניתוח סגנונות צילום ותפיסות ויזואליות דרמטיות, בעלות עמדה

ואמירה קולנועית של במאים וצלמים שונים.

מטרת הקורס היא להרחיב את הידע של הסטודנטים באספקטים האומנותיים

והיצירתיים של הצילום העלילתי והכרת האלמנטים והדימויים הויזואליים העומדים

לרשות הצלם ליצירת שפה קולנועית וסגנון צילומי

Course description

Course Title: Photography styles A

Synopsis

In this course we will analyze the photography styles and dramatic-visual perceptions of various directors and photographers who present cinematic stance and statement.

The course is designed to expand students' knowledge of the artistic and creative aspects of feature photography and learn the elements and the visual images available to the photographer to create a cinematic language and photography style

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9320-01 סגנונות בצילום א'
Styles in Cinematography 1
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | מר כצנלסון רון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת