חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תחבולות בכתיבה קולנועית
  Tricks of the Trade in Scriptwriting                                                                 
0851-9226-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200119מכסיקו - אומנויותסדנה פרופ גביזון שבתאי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנה אינטנסיבית בה יכתבו המשתתפים במהלך הסמסטר שישה תרגילים על פי העקרונות עליהם נלמד.

Course description

Intensive workshop in which participants will write six exercises during the semester accordance with the principles they learned.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9226-01 תחבולות בכתיבה קולנועית
Tricks of the Trade in Scriptwriting
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ גביזון שבתאי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת