חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סדנת בימוי קולנוע נסיוני
  Experimental Cinema Workshop                                                                         
0851-9162-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400211מכסיקו - אומנויותסדנה מר מוגרבי אברהם מכאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שאלות ובעיות שמעסיקות יוצרי קולנוע נסיוני ואמני וידאו ארט מתורגמות למספר משימות שתוצאותיהן נצפות ונידונות בכיתה. מבט בקשת רחבה מהקולנוע הנסיוני של שנות החמישים ועד וידאוארט העכשווי. סדנה שתכליתה להתמודד עם עשייה קולנועית שונה, לא שגרתית ומגרה.

במהלך הסמסטר ינתנו שתי משימות, כל משימה תוצג בלווי דוגמאות של במאים ואמנים שהתעסקו בבעיות דומות, כל משימה תגובה בהקרנה של סרטים שנוגעים לנושאי המשימה.

 

Course description

Experimental cinema and videoart fundamental issues presented as assignments - the results of will be presented and discussed in class. A broad glance, ranging from experimaental cinema of the 1950's to contemporary videoart. A workshop designated to deal with a different, stimulating and challenging filmmaking

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9162-01 סדנת בימוי קולנוע נסיוני
Experimental Cinema Workshop
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | מר מוגרבי אברהם מכאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת