חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תסריט לדרמה קצרה
  Short Drama Script                                                                                   
0851-9160-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200117אמכסיקו - אומנויותסדנה מר בלוך ירון
סמ'  ב'1000-1200117אמכסיקו - אומנויותסדנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הסדנה היא להפגיש את הסטודנטים עם מושגי יסוד בתפיסת העולם הדרמטית, ולכך יוקדש הסמסטר הראשון.

הסמסטר השני  יעסוק בעיבוד ובגיבוש של רעיונות ראשוניים לכלל תסריט מפותח לסרט קצר

 

Course description

The purpose of the workshop is to introduce the students with basic concepts dramatic worldview, and that will be spent first semester.

The second semester will engage in the processing and formulation of all initial ideas for a short film script developed

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9160-01 תסריט לדרמה קצרה
Short Drama Script
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר בלוך ירון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת