חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סגנונות בעריכה א'
  Editing: A Conceptual Workshop 1  
0851-9114-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800119אמכסיקוסדנה מר שטויר דב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן את הקולנוע מזוית הראיה של  הpost-prodauction , ויעסוק בצד התאורטי של העריכה – כיצד תורמת העריכה לגיבוש השפה הקולנועית, כיצד היא משמשת לפתרונות תסריטאיים. כמו כן יעסוק בהתפתחות העריכה במהלך תולדות הקולנוע – מגריפית' דרך אייזנשטיין, גודאר, ועד לשימוש באפקטים דיגיטליים.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת