חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות
  Cinematic Cognitive Theories                                                                         
0851-9070-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400117אמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר רז גל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות

Cognitive Theories of Motion Pictures

 

הגישה הקוגניטיבית לחקר הקולנוע הופיעה על רקע השפעתן הגוברת של תיאוריות קולנועיות שמקורן בסמיוטיקה, בפסיכואנליזה ובפוסט-סטרוקטוראליזם. חוקרי הקולנוע המשפיעים נואל קרול ודייוויד בורדוול ניסחו מניפסט שבו הם מתחו ביקורת חריפה על הפרקטיקות הנהוגות במחקר הקולנועי הניזון מזרמים תיאורטיים אלה ודחו את רובן. בהסתמך על המחקר המתפתח בפסיכולוגיה הקוגניטיבית מציעה הגישה הקוגניטיבית לחקר הקולנוע אג'נדה אלטרנטיבית, המבקשת להתמקד בדרכים הייחודיות שבהן מפעילים הסרטים מנגנונים פסיכולוגיים שונים.

 

בסמינר נתוודע למהלך תיאורטי זה ונדון במשמעויות שלו לחקר הקולנוע בהקשר של שאלות מרכזיות כגון השעיית אי האמון של הצופה באמיתות הפיקציה הקולנועית בעת הצפייה ומידת הדמיון בין קולנוע לשפה. בהמשך נכיר את התחומים המרכזיים בהם עוסק המחקר הקוגניטיבי העכשווי של הקולנוע והטלוויזיה. עבודות הסיום בקורס יעסקו בשאלות אקטואליות בנוגע לקשר בין קוגניציה לקולנוע.

Course description

 

The cognitivist approach to film and television studies emerged amid the growing influence of semiological, psychoanalytical, and post-structuralist theories in the field. The prominent film scholars David Bordwell and Noël Carroll sharply criticized prevailing practices in film studies and rejected most of them. Based on the developing research in cognitive psychology, they have suggested an alternative agenda, which seeks to focus on the unique ways in which specific cinematic devices utilize certain psychological mechanisms.

 

The seminar will introduce this theoretical shift and discuss its relevance to film studies in the context of central questions such as suspension of the spectator’s disbelief in cinematic reality and the analogy between cinema and language. We will become acquainted with the main research topics within contemporary cognitive research of film and television. The student’s seminar essays will address contemporary issues in the study of cognition and cinema.

 

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9070-01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות
Cinematic Cognitive Theories
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר רז גל

666סילבוס מפורט/דף מידע

תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות

Cognitive Theories of Motion Pictures

 

הגישה הקוגניטיבית לחקר הקולנוע הופיעה על רקע השפעתן הגוברת של תיאוריות קולנועיות שמקורן בסמיוטיקה, בפסיכואנליזה ובפוסט-סטרוקטוראליזם. חוקרי הקולנוע המשפיעים נואל קרול ודייוויד בורדוול ניסחו מניפסט שבו הם מתחו ביקורת חריפה על הפרקטיקות הנהוגות במחקר הקולנועי הניזון מזרמים תיאורטיים אלה ודחו את רובן. בהסתמך על המחקר המתפתח בפסיכולוגיה הקוגניטיבית מציעה הגישה הקוגניטיבית לחקר הקולנוע אג'נדה אלטרנטיבית, המבקשת להתמקד בדרכים הייחודיות שבהן מפעילים הסרטים מנגנונים פסיכולוגיים שונים.

 

בסמינר נתוודע למהלך תיאורטי זה ונדון במשמעויות שלו לחקר הקולנוע בהקשר של שאלות מרכזיות כגון השעיית אי האמון של הצופה באמיתות הפיקציה הקולנועית בעת הצפייה ומידת הדמיון בין קולנוע לשפה. בהמשך נכיר את התחומים המרכזיים בהם עוסק המחקר הקוגניטיבי העכשווי של הקולנוע והטלוויזיה. עבודות הסיום בקורס יעסקו בשאלות אקטואליות בנוגע לקשר בין קוגניציה לקולנוע.

 

 

The cognitivist approach to film and television studies emerged amid the growing influence of semiological, psychoanalytical, and post-structuralist theories in the field. The prominent film scholars David Bordwell and Noël Carroll sharply criticized prevailing practices in film studies and rejected most of them. Based on the developing research in cognitive psychology, they have suggested an alternative agenda, which seeks to focus on the unique ways in which specific cinematic devices utilize certain psychological mechanisms.

 

The seminar will introduce this theoretical shift and discuss its relevance to film studies in the context of central questions such as suspension of the spectator’s disbelief in cinematic reality and the analogy between cinema and language. We will become acquainted with the main research topics within contemporary cognitive research of film and television. The student’s seminar essays will address contemporary issues in the study of cognition and cinema.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת