חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הנרטיב הקולנועי
  The Cinematic Narrative                                                                              
0851-9069-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1600119אמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר רז גל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הנרטיב הקולנועי

 Film Narrative

 

נרטיב הוא צורה לארגון מידע במבנה, שרכיביו מקושרים ביחסים של זמן, מרחב, סיבה ותוצאה. הנרטיב הוא גם פורמט יעיל להפקה ואחסון של מידע מתוך שטף הגירויים אליהם נחשף האדם והוא כלי תקשורת המאפשר דחיסת מידע והעברתו. לכן הוא נתון לאילוצים קוגניטיביים ותרבותיים, מעוצב ביחס אליהם ומשקף אותם (ואף משפיע עליהם). ביחס למדיה נרטיבית מסורתית –  האוראלית או הכתובה – הנרטיב הקולנועי מכיל תחבולות ייחודיות לארגון זמן, מרחב, סיבה ותוצאה המתאפשרות על בסיס אמצעי המבע הקולנועיים.

 

הסמינר יציג מושגי יסוד קלאסיים בנרטולוגיה לצד סקירת מחקרים עדכניים בתחום. הוא יתמקד בנרטיב הקולנועי ובמסגרתו נדון בגישות תיאורטיות שונות (סטרוקטורליזם, פוסט-סטרוקטורליזם וקוגניטיביזם) לטיפול בסוגיה זו. בין היתר, נבחן את השאלות הבאות: האם יש צורות נרטיביות אוניברסליות שמשפיעות על הקוראים והצופים באופן אפקטיבי יותר ללא תלות בזהות שלהם? בהקשר זה, מה התוחלת של נרטיביים סינתטיים שנוצרים על ידי אלגוריתמים? עד כמה תלויות הצורות הנרטיביות בתרבות? האם יש נרטיב גברי ונרטיב נשי? האם הנרטיב הקולנועי שונה משמעותית מנרטיב ממדיה אחרים? מה קובע איך נרטיבים משתנים לאורך זמן? האם יש אופן סיפור שמשפיע יותר על צופים או מושך אותם יותר? עבודות הסיום בסמינר יעסקו בסוגיות ספציפיות בנרטולוגיה קולנועית (כגון מהימנות המספר וא-ליניאריות נרטיבית), וזאת בהקשר של יצירה או קורפוס יצירות רלוונטיים.

Course description

 

Narrative is a human technique for organizing data in a structure with components that are linked by temporal, spatial, and causal relations. The narrative is also an efficient format for extracting information from the flux of rich sensory input. It allows for data condensation and transmission. Hence, it is subjected to cognitive and cultural constraints, which also shape it and are reflected by it. In relation to traditional narrative media – oral or printed – the cinematic narrative entails unique devices for organizing space, time, and causal relations.

 

The seminar will introduce basic concepts in narratology and review recent studies in the field. It will focus on cinematic narration and on various theoretical perspectives on this topic (structuralism, post-structuralism, cognitivism). The student’s seminar essay will address topics in film narratology (e.g., narrator reliability, non-linear narratives) in relation to specific films.

 


 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת