חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הקולנוע הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי
  Israeli Cinema and the Problematics of National Cinema  
0851-9047-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1800002 קיקואיןסמינר פרופ אבישר אילן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק בקולנוע הישראלי במונחים של קולנוע לאומי, כשקטגוריית "קולנוע לאומי" תהווה ציר מרכזי של הדיון התיאורטי. הסמינר יבחן את התפתחות הקולנוע בישראל כאמנות ישראלית והמאפיינים הספציפיים של הסרט הישראלי. הסמינר יבחן את אופני השימוש במדיום הקולנועי כגורם משקף, מעצב, ומתווך של אידיאולוגיות שונות של זהות לאומית בהוויה הישראלית. הסמינר יעקוב אחר התפתחויות ושינויים בסוגיית הזהות הלאומית וביטויה בקולנוע בציר היסטורי, מהשלבים הפורמטיביים של הציונות ועד להתפרקות הפוסטמודרנית והשסעים העמוקים של החברה בתחילת המאה העשרים ואחת. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9047-01 הקולנוע הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי
Israeli Cinema and the Problematics of National Cinema
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ אבישר אילן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת