חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מנטליות מצור ולאום בקולנוע
  Siege Mentality in National Cinemas                                                                  
0851-9044-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400120מכסיקו - אומנויותסמינר פרופ בן-שאול ניצן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר נדון בסרטים שהופקו במדינות שונות בתקופות מסוימות, ואשר משקפים מנטאליות מצור. במנטאליות מצור הכוונה היא לתפיסת עולם שהמחזיקים בה רואים עצמם כחיים במדינה נצורה העומדת מול עולם עוין. תפיסה זו, שמקורה בקרב עמים שונים במסורת, בזיכרון חוויות עבר, ואשר מושרשת דרך אידיאולוגית הלאום, עשויה להפוך בתנאים מסוימים לדומיננטית ולהטות את גישת המחזיקים בתפיסה זו לבעיות שונות בפניהם עומדת אותה אומה. סרטים ממקומות ותקופות שונות העוסקים בבעיות הנתפסות בקרב רבים באומה מסוימת כמאיימות על קיומה (מלחמה, מתחים מעמדיים או מגדריים פנימיים), משקפים לעתים באופן דומה את מנטאליות המצור במבנה הצורני ובטיפול התוכני שלהם בנושא הנדון בסרט. אנו נתמקד בחמישה מיקרי מבחן: הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני בין שתי מלחמות העולם, סרטי "פילם נואר" אמריקאים בתקופת סנטור מק'ארתי,  סרטים קובנים שהופקו לאחר מהפכת קסטרו, סרטים הונגרים לאחר המהפכה הכושלת של 1956 והפלישה הסובייטית, וסרטים ישראלים לאורך השנים.

Course description

Siege mentality refers to a conception whereby individuals or groups perceive themselves as living in a besieged state facing a hostile world. This self-conception, originating for many nations in tradition, past and present experiences, and inculcated through state ideology, may turn under certain circumstances into a central conception, biasing the approach of individuals or groups within society to different problems faced by the nation. Siege mentality, arousing under certain geo-political and socio-political circumstances can be seen to inhere particularly in films dealing with issues perceived by many within the nation as threatening their state's existence, namely: films about war, or films addressing issues perceived as threatening or debilitating the nations' internal stability in face of a perceived threatening world, such as acute inter ethnic, class, or gender tensions. The course will follow the formal and thematic embedment of siege mentality in films of different nations focusing upon 5 case studies: German Expressionist films between the World Wards, American Film Noir and McCarthyism, Cuban films after the revolution, Hungarian films after the 1956 aborted revolution and consequent Soviet invasion, and Israeli films on war. 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9044-01 מנטליות מצור ולאום בקולנוע
Siege Mentality in National Cinemas
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ בן-שאול ניצן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת