חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מנטליות מצור ולאום בקולנוע
  Siege Mentality in National Cinemas  
0851-9044-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400213 מכסיקוסמינר פרופ בן-שאול ניצן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נדון בסרטים שהופקו במדינות שונות בתקופות מסוימות, ואשר משקפים מנטאליות מצור. במנטאליות מצור הכוונה היא לתפיסת עולם שהמחזיקים בה רואים עצמם כחיים במדינה נצורה העומדת מול עולם עוין. תפיסה זו, שמקורה בקרב עמים שונים במסורת, בזיכרון חוויות עבר, ואשר מושרשת דרך אידיאולוגית הלאום, עשויה להפוך בתנאים מסוימים לדומיננטית ולהטות את גישת המחזיקים בתפיסה זו לבעיות שונות בפניהם עומדת אותה אומה. סרטים ממקומות ותקופות שונות העוסקים בבעיות הנתפסות בקרב רבים באומה מסוימת כמאיימות על קיומה (מלחמה, מתחים מעמדיים או מגדריים פנימיים), משקפים לעתים באופן דומה את מנטאליות המצור במבנה הצורני ובטיפול התוכני שלהם בנושא הנדון בסרט. אנו נתמקד בחמישה מיקרי מבחן: הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני בין שתי מלחמות העולם, סרטי "פילם נואר" אמריקאים בתקופת סנטור מק'ארתי, סרטים קובנים שהופקו לאחר מהפכת קסטרו, סרטים הונגרים לאחר המהפכה הכושלת של 1956 והפלישה הסובייטית, וסרטים ישראלים לאורך השנים.
 
Course description
The seminar will discuss the shifting expressions of siege mentality in Israeli films dealing with war, the Israeli-Palestinian conflict and with inter-ethnic tensions, as they correspond to shifting geo-political, economic and cultural changes in Israeli society.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9044-01 מנטליות מצור ולאום בקולנוע
Siege Mentality in National Cinemas
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ בן-שאול ניצן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת