חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  נרטיב קולנועי/ טלוויזיוני
  Cinematic Narrative                                                                                  
0851-9001-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1600120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ברנשטיין עלינא
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן את הזיקה בין גישות תיאורטיות שעוסקות בהיבטים סטרוקטורליים, קוגניטביים, ותרבותיים של הנרטיב, לבין הפרקטיקה של הנרטיב הקולנועי כפי שהיא באה לידי ביטוי ביצירות קולנועיות ובספרי הדרכה לכתיבת תסריט.  ההרצאות ועבודות התלמידים יתמקדו בפיתוח וניתוח של תסריטים מקוריים, בחינת צורות ותחבולות סיפוריות, וניתוח משמעויות הנרטיב הקולנועי כביטוי של מיתוסים ארכיטייפים וקונפליקטים המרכזיים של הדרמה האנושית.

Course description

The class explores theoretical issues of narratology with the actual practices of film narratives and books on screenwriting.  Students are encouraged to develop their original scripts with references to structure, plotting, and the social or universal meanings of dramatic conflicts and archetypal characters.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9001-01 נרטיב קולנועי/ טלוויזיוני
Cinematic Narrative
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר ברנשטיין עלינא

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת