חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  היצ'קוק
  Hitchcock  
0851-8612-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000209 מכסיקושיעור ד"ר כהן-רז אודיה בת-חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סרטיו של היצ'קוק  ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism) -  הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם ביקורתיות חתרניות של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי.  מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הסדר החברתי, הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.

בסיום, מכלול יצירתו של היצקוק ייבחן כמסה תיאורטית  הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות  לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה ושפילברג.

 

Course description
In this course, we will study Hitchcock's films using a variety of research approaches. Following the Auteur theory, we will examine themes, characters, film style, aesthetics and critique that characterize Hitchcock's work, as well as diachronically the development of these characteristics over the years in the films.
In addition, various theories e.g. psychoanalysis and feminism, will expand the discussion on Hitchcock's themes such as the subject's identity, place in society and sexual orientation.
By examining Hitchcock's selected filmography we will examine issues of popular narrative cinema and spectatorship in general and the manipulation of the spectator in the suspense genre in particular. We will analyze reflexive techniques in Hitchcock's films as well as inter-textual references to his films in the work of directors like Spielberg, Kubrick, the Coen brothers, Cronenberg, Coppola, Demme among others
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-8612-01 היצ'קוק
Hitchcock
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר כהן-רז אודיה בת-חן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת