חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היצ'קוק
  Hitchcock                                                                                            
0851-8612-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000208מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר כהן-רז אודיה בת-חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סרטיו של היצ'קוק  ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism) -  הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם ביקורתיות חתרניות של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי.  מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הסדר החברתי, הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.

בסיום, מכלול יצירתו של היצקוק ייבחן כמסה תיאורטית  הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות  לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה ושפילברג.

 

Course description
In this course, we will study Hitchcock's films using a variety of research approaches. Following the Auteur theory, we will examine themes, characters, film style, aesthetics and critique that characterize Hitchcock's work, as well as diachronically the development of these characteristics over the years in the films.
In addition, various theories e.g. psychoanalysis and feminism, will expand the discussion on Hitchcock's themes such as the subject's identity, place in society and sexual orientation.
By examining Hitchcock's selected filmography we will examine issues of popular narrative cinema and spectatorship in general and the manipulation of the spectator in the suspense genre in particular. We will analyze reflexive techniques in Hitchcock's films as well as inter-textual references to his films in the work of directors like Spielberg, Kubrick, the Coen brothers, Cronenberg, Coppola, Demme among others
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-8612-01 היצ'קוק
Hitchcock
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר כהן-רז אודיה בת-חן

666סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל –אביב

בית הספר לקולנוע לטלוויזיה על שם סטיב טיש

 

תכנית מפגשים לקורס: "היצ'קוק"

ד"ר   אודיה כהן –רז

סילבוס:

סרטיו של היצ'קוק  ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism) -  הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם ביקורתיות חתרניות של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי.  מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הסדר החברתי, הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.

בסיום, מכלול יצירתו של היצקוק ייבחן כמסה תיאורטית  הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות  לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה ושפילברג.

In this course, we will study Hitchcock's films using a variety of research approaches. Following the Auteur theory, we will examine themes, characters, film style, aesthetics and critique that characterize Hitchcock's work, as well as diachronically the development of these characteristics over the years in the films.

In addition, various theories e.g. psychoanalysis and feminism, will expand the discussion on Hitchcock's themes such as the subject's identity, place in society and sexual orientation.

By examining Hitchcock's selected filmography we will examine issues of popular narrative cinema and spectatorship in general and the manipulation of the spectator in the suspense genre in particular. We will analyze reflexive techniques in Hitchcock's films as well as inter-textual references to his films in the work of directors like Spielberg, Kubrick, the Coen brothers, Cronenberg, Coppola, Demme among others

 

חובות הסטודנטים

יש להקפיד על נוכחות (אין להיעדר מעל 3 היעדרויות). הנוכחות בהקרנות חובה.

התלמידים מתבקשים לקרוא את מאמרי החובה המצוינים ברשימת המפגשים.

בסיום הקורס תינתן בחינה אמריקאית הכוללת את חומרי השיעורים, בקיאות במאמרים, בניתוח הסרטים  בכתה ובקיאות בסרטים באורך מלא ובסרט נוסף שלא נצפה בכתה ופרטיו ינתנו בסיום הקורס.

הבחינה תכלול 50 שאלות, משקל כל שאלה 2 נקודות.

שעות הקבלה: על פי קביעה מראש.

 

*ייתכנו שינויים במהלך הסמס, על כך  תינתן  הודעה.

פניות אישיות: נא לא לשלוח אלי מיילים, ניתן לתאם עימי פגישה בחוג או ליצור קשר בסלולרי- 0528322990


 

מפגש 1  -  מבוא- היצ'קוק כאמן סרטי המתח והאימה, יחסי צפייה ותיאוריית הפצצה.

הקרנת סרט תיעודי

קריאת חובה לשבוע הבא:

Bonitzer, Pascal, "Hitchcockian Suspense", Everything You Always Wanted to Know about  Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp. 15-30.

 

Dolar,  Malden, "The Spectator Who Knew Too Much", Everything You Always Wanted to Know about  Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp.129-136.

 

 

מפגש   2  – דיון ב"תיאוריית הפצצה"

 הקרנה "חבלה" (Sabotage),1936, אנגליה, גאמונט, ש"ל

 

מפגש 3   - המשך מבוא

דיון במאמרים של בוניצר ודולר.

הקרנה: "פחד במה" (Stage Fright), 1950, ארה"ב, האחים וורנר, ש"ל

 

מפגש 4  –  המשך דיון במאמרים של דולר ובוינצר: סדר של פיצוי מוסרי, האיש החף מפשע, ה"כתם" בדימוי הקולנועי.

 

הקרנת:  "39 המדרגות" ( ( The Thirty- Nine Steps, 1935, אנגליה (ש"ל), הפקה:גאמונט, מייקל בלקון

 

מפגש 5  – ניתוח "39 המדרגות". ה"כתם" אצל היצ'קוק

 

הקרנת:"צל של ספק" (Shadow of a Doubt), 1945, ארה"ב, יוניברסל, ש"ל

 

קריאת חובה לשבוע הבא

Rothman William."Shadow of a Doubt", The Murderous Gaze, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1982,  pp. 179-244        

 

מפגש 6  –  נושאים-הסדר החברתי והפסיכופתיה, אלמנט הכפילות. ניתוח " צל של ספק"  דיון בנושא  עם הסרטים :

"היסטוריה של אלימות", דיוויד קרוננברג, 2005.

"קטיפה כחולה", דיוויד לינץ', 1986.

"האיש שלא היה שם", האחים כהן, 2001.

"מיסטיק ריבר", איסטווד, 2006

 

הקרנת: "היסטוריה של אלימות", דיוויד קרוננברג, 2005.

 

 

 

 

מפגש 7  - המשך מפגש 4

 

הקרנת: "זרים ברכבת", ׁ(Strangers on a Train), האחים וורנר, 1951, ש"לׂ

קריאת חובה למפגש הבא:

Dolar, Malden. Hitchcock's Object, Everything You Always Wanted to Know about  Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp..31-46.

 

מפגש 8  -

דיון באובייקט ב"צל של ספק" ו "זרים ברכבת"

קריאת חובה למפגש הבא:

 

Modleski, Tania. "Woman and the Labyrinth; REBECCA", The Woman Who Knew to Much,  N.Y. and London: Methuen Press, 1988, pp. 43-56.

 

הקרנת: "רבקה" (Rebecca), 1940,ארה"ב, (ש"ל), הפקה:  דיוויד סלז'ניק (אוסקר לסרט הטוב ביותר).

 

מפגש 9  - נושאים: הדמות הנשית המעבר מתמימות לבגרות, תהליך ה"חיברות" (Socialization  )  של הסובייקט הנשי.

 

הקרנת: "חלון אחורי" (Rear Window), 1954, ארה"ב , פארמונט/אלפרד היצ'קוק, צבע

 

קריאה למפגש הבא:

Modleski, Tania. "The  Master's Dollhouse; REAR WINDOW ",  The Woman Who Knew to Much,  N.Y. and London: Methuen Press, 1988, 73-86.

 

מפגש 10 - נושאים: רפלקסיביות קולנועית – מציצנות וחרדת הסירוס של הסובייקט הגברי. דיון בסרטים:

"השיחה" (The Conversation), פרנסיס פורד קופולה, 1974, ארה"ב

"יצרים", (BlowuUp), מיכלאנג'לו אנטוניוני, 1976, אנגליה

"מחבואים", (Cache), פטר הנקה, 2005, צרפת

 

הקרנת: "ורטיגו" (Vertigo), 1958, ארה"ב, פארמונט/ אלפרד היצ'קוק, צבע

 

 

 

 

קריאת חובה למפגש הבא:

Modleski, Tania. "Femininity by Design ; VERTIGO ",  The Woman Who Knew to Much,  N.Y. and London: Methuen Press, 1988, pp. 87-100.

 

מפגש 11 –

"ורטיגו" - הפטישיזציה של האובייקט הנשי והמוקסמות מהמוות.

 

הקרנת:

"פסיכו" (Psycho), 1960, ארה"ב,  הפקה/פארמונט, אלפרד היצ'קוק, צבע

 

מפגש  12     - נושאים:"פסיכו"- רפלקסיביות והזדהות- פסיכופתיה  ללא נחת

 

קריאת חובה למפגש הבא:

ז'יזק, סלבוי, "מבוא:אלפרד היצ'קוק או הצורה והתיווך ההיסטורי שלה", לאקאן עם היצ'קוק מתוך:' כל מה שתמיד רצית לדעת על לאקאן ולא העזת לשאול את היצ'קוק', תרגום:רוני וידור, ת"א: רסלינג, 2004, עמ' 7-20.

הקרנה: "מלהולנדדרייב", (Mulholland drive), דיוויד לינץ', 2001.

 

מפגש 13  

דיון בז'י'זק, סיכום,חזרה לבחינה.

הקרנה תינתן בהמשך

 

ביבליוגרפיה נוספת לבחירה:

 

Solan, Jane. Alfred Hitchcock a Guide to Reference and Resources, N.Y.; G.K. Hall, 1993.

 

Hitchcock: Past and Future, ed. Allen Richard,& Sam Lshii-Gonzales, London: Routledge, 2004.

 

The Analysis of Film-Raymond Bellour, ed. Consttance Penley, Bloomington;

Indiana University Press, 2000,

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת