חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  היצ'קוק
  Hitchcock  
0851-8612-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1800208 מכסיקושיעור ד"ר כהן-רז אודיה בת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סרטיו של היצ'קוק ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism) - הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי. מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.
בסיום, מכלול יצירתו של היצקוק ייבחן כמסה תיאורטית הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה ושפילברג. 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-8612-01 היצ'קוק
Hitchcock
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר כהן-רז אודיה בת

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם ביקורתיות חתרניות של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי. מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הסדר החברתי, הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.
 הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה ושפילברג. 
 בכתה ובקיאות בסרטים באורך מלא ובסרט נוסף שלא נצפה בכתה ופרטיו ינתנו בסיום הקורס.
אמן סרטי המתח והאימה, יחסי צפייה ותיאוריית הפצצה.
Bonitzer, Pascal, "Hitchcockian Suspense", Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp. 15-30.ת"א: רסלינג, 2004, עמ' 7-20.
Dolar, Malden, "The Spectator Who Knew Too Much", Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp.129-136.
 
Sabotage
 הקרנה "חבלה" (
 9.11.14 -
( The Thirty- Nine Steps
 "39 המדרגות" (
    23.11.14–
Shadow of a Doubt
         
   30.11.14– נושאים-הסדר החברתי והפסיכופתיה, אלמנט הכפילות.ניתוח " צל של ספק" דיון בנושא עם הסרטים :
 
 
 
 
Dolar, Malden. Hitchcock's Object, Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp..31-46.The ConversationBlowuUpCache
 
 
Modleski, Tania. "Woman and the Labyrinth; REBECCA", The Woman Who Knew to Much, N.Y. and London: Methuen Press, 1988, pp. 43-56.
Rebecca דיוויד סלז'ניק (אוסקר לסרט הטוב ביותר).
Rear Window
Modleski, Tania. "The Master's Dollhouse; REAR WINDOW ", The Woman Who Knew to Much, N.Y. and London: Methuen Press, 1988, 73-86.
    4.1.15 -
 
 
 
 
   11.1.15 –
 
 
לאקאן עם היצ'קוק מתוך:' כל מה שתמיד רצית לדעת על לאקאן ולא העזת לשאול את היצ'קוק', תרגום:רוני וידור,
    25.1.15
 
Solan, Jane. Alfred Hitchcock a Guide to Reference and Resources, N.Y.; G.K. Hall, 1993.
 
Hitchcock: Past and Future, ed. Allen Richard,& Sam Lshii-Gonzales, London: Routledge, 2004.Indiana University Press, 2000,                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת