חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות ביצירה דיגיטלית א'
  Digital Work Foundations a  
0851-8102-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200213 מכסיקוסדנה מר בן אריה אהוד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

זהו קורס יסודות שמטרתו לימוד, הכרה והתנסות מעשית בכלים המרכזיים ליצירה והפקה

של סרטים דיגיטליים ואינטראקטיביים, באמצעות הכרת הפלטפורמות הדיגיטליות

המרכזיות, הכרת הכלים והשפה הדיגיטלית העכשווית באופן מעשי, ניתוח יצירות נבחרות

והיבטים רלוונטיים של התרבות הדיגיטלית.

עלייתן של פלטפורמות הפצה דיגיטליות כמו האינטרנט, הסלולר, מכשירים ניידים

וטכנולוגיות ממוחשבות, חוללו שינוי מהותי באופן שבו אנו חושבים על סיפורים, כותבים

תסריטים, יוצרים, מפיקים, ומפיצים סרטים. מטרת הקורס להציג שינויים אלו ואת דרכי

היצירה העכשוויים בעידן הדיגיטלי. הקורס יתקדם בשני צירים מקבילים, בראשון: נחקור את

המאפיינים המיוחדים של הפלטפורמות הדיגיטליות, ונכיר את אמצעי המבע הדיגיטליים

העומדים לרשותנו ביצירת סרטים בסביבות דיגיטליות ממוחשבות. בציר השני המעשי: יוקנו

תהליכי העבודה העכשוויים בפרקטיקה של יצירה והפקה בסביבות מבוססות מחשב.

במסגרת הקורס יופקו תרגילים קצרים בפלטפורמות הדיגיטליות המרכזיות, וינותחו יצירות

נבחרות בתחום, תוך מבט מקיף על היבטים רלוונטיים מהתרבות הדיגיטלית

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-8102-01 יסודות ביצירה דיגיטלית א'
Digital Work Foundations a
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר בן אריה אהוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1