חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פילם - נואר
  The Film Noir                                                                                        
0851-7615-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1800211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר כהן-רז אודיה בת-חן
גב' פישר תומר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק  בנושא פילם נואר משני היבטים:

התייחסות  סינכרונית - מהו "הפילם נואר"? כאן  תועלינה שאלות יסוד בתיאוריה של "הפילם                  נואר":  שאלת המקור, ההגדרה והקיטלוג.   יואר האפיון הייחודי  ל"פילם נואר"   שבראשונה הוא אובייקט של הביקורת והתיאוריה , בשונה מסוגיות הז'אנר שמהווה  תוצר של התעשייה.   תובאנה   התייחסויות תיאורטיות מגוונות - ז'אנר, פסיכו-אנליזה, ופמיניזם  בפרספקטיבה של  השנים שעברו מאז הוגדר ה"פילם נואר" לראשונה.

התייחסות דיאכרונית  - סקירה של סרטים המשתייכים  לתקופה הנחשבת לקלאסית: 1945 - 1955  לערך. בהמשך, הקורס מתמקד בשאלת המחקר –  תפקידיו השונים של סגנון "הפילם נואר" בסרטים  לאורך השנים -   שנות השבעים:צ'יינה-טאון,  חקירה באפלה , שלום לנצח, ונואר בפוסט מודרנזים בשנות השמונים, תשעים, אלפיים: המט, האיש שלא היה שם.

תינתן התייחסות לסדרה שובר שורות, ולסרטו של תומס פול אנדרסון מידות רעות, 2015.  

דיון זה  יתמקד בהקשרים ההיסטוריים, הפוליטיים, והאסתטיים של הפילם נואר  לאורך ההיסטוריה של הקולנוע.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-7615-01 פילם - נואר
The Film Noir
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר כהן-רז אודיה בת-חן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת