חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ביקורת קולנוע
  Introduction to Film Criticism                                                                       
0851-7532-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200014דמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר דובדבני שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חלקה הראשון של הסדנה יבקש לעסוק בסוגיות כגון מקומם של המבקר וביקורת הקולנוע בתקשורת של היום, מה בין סקירה ביקורתית לכתיבה אקדמית, ההתפתחות ההיסטורית של ביקורת הסרטים, האתיקה המקצועית של מבקרי הסרטים וגבולות ההתנסחות, האם ביקורת היא עבודה יצירתית לא פחות מעשיית סרט, והצגתן של גישות ביקורתיות שונות – הפוליטיקה של היוצר מול הפוליטיקה של היצירה, אינפורמציה מול ניתוח. חלקה השני יתבסס על קריאה וניתוח של ביקורות סרטים המתפרסמות בארץ ובחו"ל, וכן על כתיבת רשימות ביקורת כחלק מתהליך ההכשרה של הסטודנט לעיצוב דעה מנומקת על סרט, וניסוחה ההולם.   

Course description

The course will introduce students to the major forms of film criticism and prepare them for writing their own film criticism.   

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-7532-01 ביקורת קולנוע
Introduction to Film Criticism
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר דובדבני שמואל

666סילבוס מפורט/דף מידע

ביקורת קולנוע / ד"ר שמוליק דובדבני

Introduction to film criticism

שנה"ל תש"פ

2 ש"ס

שיעור

 

 

טלפון: 054-5440032 

דואר אלקטרוני: duvdeva@post.ac.il   

 

  

שעות קבלה: לפי תאום מראש בדוא"ל

                                                                                                                                            

תאור הקורס

חלקה הראשון של הסדנה יבקש לעסוק בסוגיות כגון מקומם של המבקר וביקורת הקולנוע בתקשורת של היום, מה בין סקירה ביקורתית לכתיבה אקדמית, ההתפתחות ההיסטורית של ביקורת הסרטים, האתיקה המקצועית של מבקרי הסרטים וגבולות ההתנסחות, האם ביקורת היא עבודה יצירתית לא פחות מעשיית סרט, והצגתן של גישות ביקורתיות שונות – הפוליטיקה של היוצר מול הפוליטיקה של היצירה, אינפורמציה מול ניתוח. חלקה השני יתבסס על קריאה וניתוח של ביקורות סרטים המתפרסמות בארץ ובחו"ל, וכן על כתיבת רשימות ביקורת כחלק מתהליך ההכשרה של הסטודנט לעיצוב דעה מנומקת על סרט, וניסוחה ההולם.   

The course will introduce students to the major forms of film criticism and prepare them for writing their own film criticism.   

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, תרגילי אמצע סמסטר, כתיבת עבודה מסכמת 

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

אין

 

מרכיבי הציון הסופי

10% נוכחות והשתתפות (מעבר לשלוש היעדרויות לא מוצדקות לא יינתן ציון)

20% עבודת אמצע סמסטר ('דיאלוג' עם אחד ממאמרי החובה)

70% עבודה מסכמת

 

נושאי הקורס

 

שיעור מספר 1 – מהותה של ביקורת הקולנוע, איך לכתוב על סרט, מה בין film review ו-film criticism

 

שיעור מספר 2 – התפתחות הביקורת העיתונאית, תפקידו של מבקר הקולנוע, קריטריונים להערכת סרט

קריאה: Ferguson Otis, Bringing Up Baby

Kael Pauline, Trash, Art and the Movies                                                                              

 

שיעור מספר 3 – 'בידור' מול 'אמנות גבוהה' – דיכוטומיה ביקורתית

קריאה: Farber Manny, White Elephant vs. Termite Art

 

שיעור מספר 4 – מרכיבים אתיים ואידיאולוגיים בהערכה ביקורתית של סרט

קריאה: Kael Pauline, The Sound of Money

 

שיעור מספר 5 – אנדרו סאריס וגישת ה-auteur בביקורת סרטים

קריאה: Sarris Andrew, Notes on the Auteur Theory 1962

Sarris Andrew, The Birds           

 

שיעור מספר 6 – ביקורת קולנוע פמיניסטית

קריאה: Haskell Molly, The Woman's Film

 

שיעור מספר 7 – סיכום חלק ראשון: על מה חולמים המבקרים

קריאה: טריפו פרנסואה, על מה חולמים המבקרים

           טריפו פרנסואה, חלון אחורי

 

שיעורים מספר 8-13 – חלק שני, ניתוח ביקורות שייכתבו על ידי הסטודנטים

 

 

ביבליוגרפיה (נתון לשינויים)

טריפו פרנסואה, 1987, הסרטים בחיי. גבעתיים: מסדה

רב-נוף זאב, 1982, מסך גדול (עריכה: אורי קליין). ירושלים: כתר

Bywater Tim and Thomas Sobchack, 1989, An Introduction to film criticism. New York: Longman

Corrigan Timothy, 2005, A Short Guide to Writing about Film. New York: Longman

Ebert Roger, 2002, The great movies. New York: Broadway Books

-----------, 2005, The great movies, II. New York: Broadway Books

Kael Pauline, 1965, I lost it at the movies. Boston: Little, Brown

------------, 1968, Kiss Kiss Bang Bang. Boston & Toronto: Little, Brown & Co.

Kauffmann Stanley, 2005, Regarding Film: Criticism and Comment. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press

Sarris Andrew, 1971, Confessions of a cultist: on the cinema, 1955-1969. New York: Simon and Schuster

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת