חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ביקורת קולנוע
  Introduction to Film Criticism                                                                       
0851-7532-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200209מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר דובדבני שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חלקה הראשון של הסדנה יבקש לעסוק בסוגיות כגון מקומם של המבקר וביקורת הקולנוע בתקשורת של היום, מה בין סקירה ביקורתית לכתיבה אקדמית, ההתפתחות ההיסטורית של ביקורת הסרטים, האתיקה המקצועית של מבקרי הסרטים וגבולות ההתנסחות, האם ביקורת היא עבודה יצירתית לא פחות מעשיית סרט, והצגתן של גישות ביקורתיות שונות – הפוליטיקה של היוצר מול הפוליטיקה של היצירה, אינפורמציה מול ניתוח. חלקה השני יתבסס על קריאה וניתוח של ביקורות סרטים המתפרסמות בארץ ובחו"ל, וכן על כתיבת רשימות ביקורת כחלק מתהליך ההכשרה של הסטודנט לעיצוב דעה מנומקת על סרט, וניסוחה ההולם.   

Course description

The course will introduce students to the major forms of film criticism and prepare them for writing their own film criticism.  

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-7532-01 ביקורת קולנוע
Introduction to Film Criticism
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר דובדבני שמואל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת