חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טלוויזיה שחור לבן : טלוויזיה אמריקנית וגזע
  Black and White Tv: Us Television and Race                                                           
0851-6734-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800213מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר לוי יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 לאורך ההסטוריה האמריקנית, שאלות של גזע ואתניות היוו חלק משמעותי מהמצב הפוליטי והחברתי בארה"ב, והשליכו לא רק על חיי אדם, זכויות אזרח וכלכלה, אלא גם על הלך הרוח התרבותי. עם המסחור וההפצה של הטלוויזיה החל מאמצע המאה ה-20, שאלות אלו מצאו את מקומן במדיום החדש באופנים מגוונים. בקורס זה נבקש להבין את ההגדרות של גזע ואתניות כפי שהן משתקפות בטלוויזיה האמריקנית: כיצד לובן מובחן מקטגוריות גזע אחרות? מה מבחין טקסט סטריאוטיפי מריאליסטי? כיצד ניתן לייצר מורכבות בייצוג מיעוטים אתניים? נסקור את האופן בו הטלוויזיה האמריקנית התמודדה עם מתחים גזעיים, נבחן שאלות של ייצוג, ז'אנר, התנגדות, מגדר, ביקורת ועוד. נדון בסדרות כגון Amos and Andy, The Cosby Show, Devious Maids, Insecure, Ramy  ועוד ונבחן את עבודתם של חוקרות וחוקרים כגון קריסטן וורנר, ז'קלין בובו, הרמן גריי, פטרישיה היל קולינס, בל הוקס ועוד.

Course description

Throughout American history, issues of race and ethnicity have played a significant role in the political and social atmosphere of the US, having an effect not only on human lives, civil rights, and economic processes, but also on cultural zeitgeist. With the commercialization and distribution of television in the mid-20th century, these issues were reflected in the new medium in various ways. In this course we will look at race and ethnicity as they are depicted on US television: how is whiteness distinguished from other racial categories? How can racial representations display complexities, between stereotypes and realism? We will review the ways in which American television has dealt with racial tensions, examine questions regarding representation, genre, resistance, gender, and more. We will discuss television shows such as Amos and Andy, The Cosby Show, Devious Maids, Insecure, Ramy and the works of scholars of race such as Kristen Warner, Jacqueline Bobo, Herman Gray, Patricia Hill Collins, bell hooks, and others.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6734-01 טלוויזיה שחור לבן : טלוויזיה אמריקנית וגזע
Black and White Tv: Us Television and Race
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר לוי יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת