חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מ "הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידי
  From The Dybbuk to the Coen Brothers: Tradition and Modernity in Yiddish Cinema                      
0851-6726-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400209מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שטרן זהבית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בקולנוע היידי, שנוצר בפולין, בברית-המועצות ובארצות הברית בין שתי מלחמות העולם. קולנוע זה הוא הרבה יותר ממצבת זיכרון ליהדות אירופה שחרבה או אתר של נוסטלגיה, אלא דוגמה מרתקת ויוצאת דופן לקולנוע מסחרי שנוצר בשפה של מיעוט תרבותי המפוזר על פני ארצות שונות. בקורס נדון במגוון המתחים שתרמו לעיצובו של קולנוע זה: בין שלילת עולם העיירה (בקולנוע הסובייטי) לנוסטלגיה ופטרונות כלפיו (בקולנוע האמריקני), בין שמרנות לבין מהפכנות, בין ייחודיות תרבותית לעמדה קוסמופוליטית, בין תרבות מז׳ורית (או הגמונית) לתרבות מינורית, ובין קולנוע מסחרי לחדשנות אסתטית. נעסוק באתגרים ובדילמות של ההגירה לארצות-הברית כפי שהם משתקפים בקולנוע היידי-אמריקני של שנות השלושים, ובמיוחד בנרטיב של ״כוכב נולד״, מימושו של אתוס המוביליות החברתית – ב״זמר הג׳אז״  (1927) ההוליוודי ובמקבילותיו היידיות. נבחן את הסרט  היידי הפולני ״הדיבוק״ (1937) כ״תצוגה״ אתנוגרפית וכאייקון תרבותי, כמו גם את אזכורו בסרט ״יהודי טוב״ של האחים כהן. נדון גם בדימויים מגדריים, ב״פרפורמנס של אמהוּת״, באלמנטים חתרניים וקוויריים בקולנוע היידי, ובעיבוד של ברברה סטרייסנד ל״ינטל בחור הישיבה״ של בשביס זינגר, עיבוד פמיניסטי המקהה את חתרנותו של המקור הקווירי. לבסוף, נעסוק בממד הקומי והסאטירי בסרטים היידיים, ובהדי ההומור היידי בקולנוע ההוליוודי ומשמעותם בהקשר של פוליטיקת הזהויות האמריקנית.

Course description

This course will discuss interwar Yiddish cinema in Europe, the USSR, and the USA, and the ways in which this quintessential modern form of expression at once constructed and questioned conventional images of traditional Jewish life in Eastern Europe. We’ll examine the various tensions that shaped this cinema: between a negation the traditional way of life (in Soviet cinema) to the nostalgic and paternal positions of American cinema, between tradition and revolution, isolation and cosmopolitanism, religion and secularism, commercial cinema and avant-garde art movements. We’ll investigate the challenges and dilemmas of immigration as represented in the American-Yiddish cinema of the thirties, and especially the myth of “A Star is Born,” which re-enacts the American ethos of social mobility, in the Hollywoodian Jazz Singer (1927) and its Yiddish parallels. The renown Polish-Yiddish film The Dybbuk (1937), a cultural icon in contemporary culture, will serve to discuss notions such as orientalism and exoticism in Yiddish film, and the allusion to The Dybbuk in the Coen brothers’ A Serious Man (2009), will bring this discussion into the 21st century. We’ll also engage with gender images, the performance of motherhood, subversive and queer elements in Yiddish cinema, and Barbra Streisand’s adaptation to Yitskhok Bashevis Singer’s “Yentl the Yeshiva Student,” a feminist interpretation that softens the subversive elements in the queer original, and celebrates ethnic difference while erasing it. Finally, we’ll examine the comical and satirical dimension of Yiddish cinema, well as the echoes of Yiddish/Jewish humour in Hollywood cinema and their meaning in the context of American identity politics.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6726-01 מ "הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידי
From The Dybbuk to the Coen Brothers: Tradition and Modernity in Yiddish Cinema
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר שטרן זהבית

666סילבוס מפורט/דף מידע

מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידי  / ד״ר זהבית שטרן

 

From The Dybbuk to the Coen Brothers: Tradition and Modernity in Yiddish Cinema / Dr. Zehavit Stern

 

בית-הספר לקולנוע וטלוויזיה על-שם סטיב טיש, אוניברסיטת ת״א, סמסטר ב׳ תש״פ

 

על הקורס

הקורס יעסוק בקולנוע היידי, שנוצר בפולין, בברית-המועצות ובארצות הברית בין שתי מלחמות העולם. קולנוע זה הוא הרבה יותר ממצבת זיכרון ליהדות אירופה שחרבה או אתר של נוסטלגיה, אלא דוגמה מרתקת ויוצאת דופן לקולנוע מסחרי שנוצר בשפה של מיעוט תרבותי המפוזר על פני ארצות שונות. בקורס נדון במגוון המתחים שתרמו לעיצובו של קולנוע זה: בין שלילת עולם העיירה (בקולנוע הסובייטי) לנוסטלגיה ופטרונות כלפיו (בקולנוע האמריקני), בין שמרנות לבין מהפכנות, בין ייחודיות תרבותית לעמדה קוסמופוליטית, בין תרבות מז׳ורית (או הגמונית) לתרבות מינורית, ובין קולנוע מסחרי לחדשנות אסתטית. נעסוק באתגרים ובדילמות של ההגירה לארצות-הברית כפי שהם משתקפים בקולנוע היידי-אמריקני של שנות השלושים, ובמיוחד בנרטיב של ״כוכב נולד״, מימושו של אתוס המוביליות החברתית – ב״זמר הג׳אז״  (1927) ההוליוודי ובמקבילותיו היידיות. נבחן את הסרט  היידי הפולני ״הדיבוק״ (1937) כ״תצוגה״ אתנוגרפית וכאייקון תרבותי, כמו גם את אזכורו בסרט ״יהודי טוב״ של האחים כהן. נדון גם בדימויים מגדריים, ב״פרפורמנס של אמהוּת״, באלמנטים חתרניים וקוויריים בקולנוע היידי, ובעיבוד של ברברה סטרייסנד ל״ינטל בחור הישיבה״ של בשביס זינגר, עיבוד פמיניסטי המקהה את חתרנותו של המקור הקווירי. לבסוף, נעסוק בממד הקומי והסאטירי בסרטים היידיים, ובהדי ההומור היידי בקולנוע ההוליוודי ומשמעותם בהקשר של פוליטיקת הזהויות האמריקנית.

 

About the Course

This course will discuss interwar Yiddish cinema in Europe, the USSR, and the USA, and the ways in which this quintessential modern form of expression at once constructed and questioned conventional images of traditional Jewish life in Eastern Europe. We’ll examine the various tensions that shaped this cinema: between a negation the traditional way of life (in Soviet cinema) to the nostalgic and paternal positions of American cinema, between tradition and revolution, isolation and cosmopolitanism, religion and secularism, commercial cinema and avant-garde art movements. We’ll investigate the challenges and dilemmas of immigration as represented in the American-Yiddish cinema of the thirties, and especially the myth of “A Star is Born,” which re-enacts the American ethos of social mobility, in the Hollywoodian Jazz Singer (1927) and its Yiddish parallels. The renown Polish-Yiddish film The Dybbuk (1937), a cultural icon in contemporary culture, will serve to discuss notions such as orientalism and exoticism in Yiddish film, and the allusion to The Dybbuk in the Coen brothers’ A Serious Man (2009), will bring this discussion into the 21st century. We’ll also engage with gender images, the performance of motherhood, subversive and queer elements in Yiddish cinema, and Barbra Streisand’s adaptation to Yitskhok Bashevis Singer’s “Yentl the Yeshiva Student,” a feminist interpretation that softens the subversive elements in the queer original, and celebrates ethnic difference while erasing it. Finally, we’ll examine the comical and satirical dimension of Yiddish cinema, well as the echoes of Yiddish/Jewish humour in Hollywood cinema and their meaning in the context of American identity politics.

דרישות והרכב ציון הקורס

 • הנוכחות בקורס ובהקרנות היא חובה. לתלמידים שיעדרו למעלה משלוש פעמים לא יינתן ציון.
 • תרגיל אמצע קורס: 10%, עבודת סיום: 90%.

 

תכנית השיעורים

 

חטיבה ראשונה: אתגרים של תרבות מיעוט: אקולטורציה, אסימילציה ומוביליות חברתית

 

 1. מזרח ומערב
 • הקרנה: מזרח ומערב (אוסטריה, 1923, בימוי: סידני גולדין)   
 • Jeffrey Shandler, “Ost und West, Old World and New: Nostalgia and Anti Nostalgia on the Silver Screen,” in When Joseph met Molly: A Reader on Yiddish Film, ed. Sylvia Paskin (Nottingham, 1999), 69-101.
 • בכיתה: קריאת קטע מתוך ״דין וחשבון לאקדמיה״ לפרנץ קפקא (ראו ביבליוגרפיה נוספת)

 

 

 1. חזנים יהודים וזמרי ג׳אז שחורים: מוביליות חברתית בהקשר רב-תרבותי  
 • הקרנה: זמר הג׳אז (ארה״ב, 1927, בימוי: אלן קרוסלנד)
 • Corin Willism, "Meaning and Value in The Jazz Singer". In John Gibbs and Douglas Pye, eds., Style and Meaning: Studies in the Detailed Analysis of Film (Manchester: Manchester University Press, 2005), 127-140.

 

 1. כוכב נולד – הפרספקטיבה היידית
 • הקרנה: החזן מוילנה (״דער ווילנער בעל-בית׳ל״, ארה״ב, 1940, בימוי מקס נוסק)
 •  J. Hoberman: Bridge of Light: Yiddish Film between Two Worlds ) Hanover, N.H. : Dartmouth College, 2010), 3-11, 257-273.

 

 

חטיבה שנייה: מסורת ומשברי המודרנה

 

 1. חלומות קפיטליסטיים בברית-המועצות הקומוניסטית 
 • הקרנה: מזל יהודי (״יידישע גליקן״, בריה״מ, 1925, בימוי: אלכסנדר גרנובסקי)
 •    J. Hoberman: Bridge of Light: Yiddish Film between Two Worlds,   87-97
 • בכיתה: קריאת קטע מתוך מנחם-מנדל לשלום-עליכם

 

 1. מטוביה החולב ועד כנר על הגג
 • הקרנה: טביה (פולין, 1939, בימוי: מוריס שוורץ)
 • שלום עליכם, טביה החולב, תרגום: דן מירון (ירושלים: כתר, 2009)
 • בכיתה: צפייה בקטע מהסרט כנר על הגג  (ארה״ב, 1971, בימוי: נורמן גו׳איסון)

 

חטיבה שלישית: צרות של מגדר: קרוס-דרסינג ודימויים של נשיות

 

 1.   מולי פיקון כנער הנצחי
 •  הקרנה: יידל בכינור (״יידל מיטן פידל״, פולין, 1936, בימוי: יוסף גרין)
 • Eve Sicular, “Gender Rebellion in Yiddish Film: Molly Picon, Drag Artist” in When Joseph met Molly: A Reader on Yiddish Film, ed. Sylvia Paskin (Nottingham: Five Leaves, 1999), 245-254.
 • בכיתה: קריאה מתוך כריס סטראייר על ״טרנסווסטיזם זמני״  בקולנוע (ראו ביבליוגרפיה נוספת).

 

 1. קוויריות ופמיניזם מבשביס זינגר ל״ינטל״ של ברברה סטרייסנד
 • הקרנה: ינטל (ארה״ב, 1983, בימוי: ברברה סטרייסנד)
 • Marjorie Garber, “Category Crises: The Way of the Cross and the Jewish Star,” in Queer Theory and the Jewish Question, eds. Danieal Boyarin, Daniel Itkovitz and Ann Pellegrini (New York: 2003), 19-40.

 

חטיבה רביעית: אין כמו אמא?

 

 1. פרפורמנס של אימהוּת בקולנוע היידי
 •  הקרנה:  שתי אחיות (ארה״ב,  1938, בימוי: בן בלייק).
 • Zehavit Stern, “The Idealized Mother and Her Discontents: Performing Maternity in Yiddish Film Melodrama” in Choosing Yiddish: New Frontiers of Language and Culture, Shiri Goren, Hannah Pressman, and Lara Rabinovitch, eds. (Wayne State University Press, 2012), 163-178.
 • בכיתה: צפייה בקטעים מהסרטים היידיים האמהות של ימינו ואמא יהודיה (ראו פילמוגרפיה)

 

 

 1. טבעת החנק של האמא היהודייה
 • הקרנה: אדיפוס המלך (בימוי: וודי אלן), מתוך הטרילוגיה סיפורי ניו יורק (ארה״ב, 1989)
 • Martha A. Ravits, “The Jewish Mother: Comedy and Controversy in American Popular Culture,” in MELUS 25, no. 1 (Spring 2000), 3-31.

 

 

חטיבה חמישית: תיעוד של עולם אבוד: חיים ומוות על מסך הכסף

 

 1. פולקלור, אתנוגרפיה ואקזוטיציזם ב״הדיבוק״

 

 1. ״האיש ללא עולם״ כקולאז׳ והומאז׳ לקולנוע היידי
 • הקרנה: האיש ללא עולם (ארה״ב, 1991, בימוי: אלינור אנטין)
 • Jeffrey Skoller, Shadows, Specters, Shards: Making History in Avant-garde Film (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005), 39-52.

 

 

חטיבה שישית: הומור ותרבות המיעוט

 

 1. מהקברט האמנותי של ורשה ועד ״רצועת הבורשט״ שבהרי הקטסקיל
 • הקרנה: קבצנים עליזים (פולין, 1937, בימוי: ליאו ז׳נט וזיגמונט טורקוב)
 • דייגו רוטמן, הבמה כבית ארעי ( ירושלים: מאגנס, 2017), 88-54.

 

 1. הומור יידי/יהודי בקולנוע ההוליוודי  
 •  הקרנה:  קטע מתוך אוכפים לוהטים (ארה״ב, 1974, בימוי: מל ברוקס) ויהודי טוב (ארה״ב, 2009, איתן וג׳ואל כהן).
 • Howard A. Rodman, "Eastern-European Fatalism in Minnesota: The Mournful Destinies of A Serious Man." In From Shtetl to Stardom: Jews and Hollywood, edited by Ross Steven J., Renov Michael, Brook Vincent, and Ansell Lisa (West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2017), 99-108.

ביבליוגרפיה נוספת (מומלצת! לפי סדר השיעורים, בציון שם השיעור הרלבנטי ומספרו )

 • פרנץ קפקא, ״דין וחשבון לאקדמיה״, בתוך פרנץ קפקא, סיפורים, (תל אביב: שוקן, 1983), 150-140 ( 1#: מזרח ומערב)
 • J. Hoberman: Bridge of Light: Yiddish Film between Two Worlds) Hanover, N.H. : Dartmouth College, 2010), 49-72. (#1:  מזרח ומערב)

 

 • Michael Rogin, Blackface, White Noise: Jewish Immigrants in the Hollywood Melting Pot (Berkeley: University of California Press, 1998), 73-120. )   (2#: חזנים וזמרי ג׳אז

 

 • Ella Shohat, Ethnicities-in-Relation: Toward a Multicultural Reading of American Cinema, in Unspeakable Images: Ethnicity and the American cinema (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1991), 215-250.    (2#: חזנים וזמרי ג׳אז)

 

 • שלום עליכם, מנחם-מנדל, תרגום : בני מר (תל אביב: עולם חדש, 2016) (4#: חלומות קפיטליסטיים בברית-המועצות)

 

 • Alisa Solomon, Wonder of Wonders: A cultural History of Fiddler on the Roof (New York: Metropolitan Books, 2013), 47-48.  (5#: מטוביה החולב ועד כנר על הגג)

 

 • Joshua Walden, “Leaving Kazimierz: Comedy and realism in the Yiddish film musical Yidl mitn Fidl,” in Music, Sound, and the Moving Image, volume 3, issue 2 (Autumn 2009): 159-193.  (6#: מולי פיקון כנער הנצחי)

 

 • Gaylyn Studlar. “Oh, 'Doll Divine': Mary Pickford, Masquerade and the Pedophilic Gaze.” Camera Obscura 16, issue 3 (2001): 196-227.   (6#: מולי פיקון כנער הנצחי) 

 

 • זהבית שטרן, "רוחות רפאים על מסך הקולנוע: לשאלת הזיכרון בסרט הדיבוק 1937", בתוך אל נא תגרשוני : עיונים חדשים ב'הדיבוק', עורכים דורית ירושלמי ושמעון לוי (תל אביב, 2009), 198-219.   (10#: פולקלור, אתנוגרפיה ואקזוטיציזם ב״הדיבוק״)

 

 

 • Jeffrey Shandler, “Serious Talk,” AJS Review, Vol. 35, No. 2 (NOVEMBER 2011). 349-355. (13#: הומור יידי/יהודי בקולנוע ההוליוודי ).

 

 • Sanford Pinsker, “The Instruments of American-Jewish Humor: Henny Youngman on Violin, Mel Brooks on Drums, Woody Allen on Clarinet,” The Massachusetts Review, Vol. 22, No. 4 (Winter, 1981), pp. 739-750. (13#: הומור יידי/יהודי בקולנוע ההוליוודי ).

 

 

Filmography

 

Assimilation – Acculturation      

 1. East and West / Ost und West (Austria, 1923, dir. Sidney Goldin)
 2. The Jazz Singer (USA, 1927, dir. Alan Crosland)
 3. Overture to Glory / דער ווילנער בעל-בית׳ל (USA, 1940, dir. Max Nosseck)

 

Re-imagining Traditional Society

 1. Jewish Luck / (USSR, 1925, dir. Alexander Granovsky)
 2. Tevye (USA, 1939, dir. Maurice Schwartz)
 3. Clip from Fiddler on the Roof (USA, 1971. Dor. Norman Jewison)  

 

Gender Trouble: Cross-dressing  

 1. Yidl with the Fiddle / יִידל מיטן פידל (Poland, 1936, dir. Joseph Green)
 2. Yentl (USA, 1983, dir. Barbra Streisand)
 3. Two Sisters/ צוויי שוועסטער (USA, 1938, dir. Ben K. Blake)
 4. A Letter to Mother / אַ בריוועלע דער מאַמען (Poland, 1939, dir. Joseph Green and Leon Trystand) [clip]
 5. Mothers of Today / היינטיגע מאַמעס  (USA, 1939, dir. Henry Lynn) [clip]
 6. Oedipus Wreck (dir. Woody Allen. In New York Stories, USA, 1989)

 

Possessed by the Past:   Folklore, Ethnography and Exoticism in The Dybbuk

 1. The Dybbuk (Poland, 1937, dir. Michał Waszyński)
 2. The Man without a World (USA, 1991, dir. Eleanor Antin) 

 

Sarcasm as a Weapon: Humor and the challenges of a Minority Culture  

 1. Jolly Paupers/ פריילעכע קבצנים (Poland, 1937, dir. L. Jeannot & Zygmunt Turkow)   
 2. Catskill Honeymoon (USA, 1950, dir. Joe Berne)  
 3. Blazing Saddles (USA, 1974, dir. Mel Brooks) [clip]
 4. A Serious Man (USA, 2009, dir. Ethan and Joel Coen) [clip]

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת