חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מאסטריות : ורדה, אקרמן, וקמפיון
  Masters: Varda, Akerman, Campion                                                                     
0851-6725-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000002קיקואיןשיעור גב' עוזרי יערה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאסטריות: ורדה, אקרמן, קמפיון

Masters: Varda, Akerman, Campion

 

סמסטר א' תש"פ

סוג המסגרת: שיעור 2 ש"ס

שם המרצה: יערה עוזרי                     דוא"ל: yaara.ozery@gmail.com

 

תיאור הקורס:

 

הקורס יבחן את יצירתן של שלוש במאיות מרכזיות, אשר שינו את פני הקולנוע העולמי - אנייס ורדה, שנטל אקרמן וג'יין קמפיון. במהלכו נבחן את הפילמוגרפיה של כל אחת מהיוצרות ונבצע קריאה צמודה של סרטים נבחרים, קצרים וארוכים, עלילתיים ודוקומנטריים. האם נוכל לכנות את כל אחת מהבמאיות הללו "מאסטרית"? או שמא על מחקר פמיניסטי מוטלת האחריות לערער על התפישה המקדשת את הימצאותם של יוצרים גאונים, אוטרים, ובמקום זאת לבחון את התנאים ההיסטוריים, החברתיים והחומריים שמצמיחים קולנוענים וקולנועניות, וגם דואגים להשכיח אותם?  הקורס יציע מספר פרספקטיבות ביקורתיות לדיון בקולנוע של נשים אלו, ובה בעת יצביע על כמה מהדיונים החשובים על קולנוע של נשים בתיאוריה הקולנועית הפמיניסטית. נדון, בין השאר, בסוגיות של היסטוריוגרפיה וקאנוניזציה של יצירות נשים, אוטריזם נשי, קולנוע-נגדי וקולנוע מינורי, הגוף והקול הנשי, ועוד, דרך חוקרות כמו קלייר ג'ונסטון, מארי-אן דואן, תרזה דה-לורטיס, אורלי לובין, אליסון באטלר, ג'ודית מיין ואחרות.

 

תיאור הקורס באנגלית:

 

This course will examine the body of work of three major women filmmakers who had changed the history of cinema: Agnès Varda, Chantal Akerman and Jane Campion. We will review the filmography of these directors and will close-read selected short and feature films, both fiction and documentaries. Could we name each one of them a “Master”? Rather, should feminist film studies aim to subvert the very discourse of artistic geniuses and examine the historical, cultural and material context which recognise film auteurs or erase them from history?

The course offers several critical and theoretical perspectives to discuss women's cinema while, at the same time, points out to some of the prominent debates about women's cinema within feminist film theory. We will discuss issues of historiography and canon, female auteurism, counter cinema and minor cinema, concepts of the female voice and body and so forth. We will turn to the writings of scholars like Claire Johnston, Mary Ann Doane, Teresa de Lauretis, Orly Lubin, Alison Butler, Judith Mayne and others.

 

דרישות הקורס:

 נוכחות בשיעורים, צפייה בסרטים וקריאה שבועית של מאמרים. מעל 3 היעדרויות לא ינתן ציון בקורס.

מרכיבי הציון:

10% -  הגשת תגובה לאחד ממאמרי החובה או הרשות.

90% - עבודה מסכמת.

 

 

 

תכנית השיעורים (נתונה לשינויים)

 

•           הערה: פרטי המאמרים המלאים מופיעים בביבליוגרפיה של הקורס. כל מאמרי החובה וחלק ממאמרי הרשות מופיעים במלואם באתר הקורס, וכן הנחיות פרטניות לקריאה במאמרים באם ישנן.

 

קריאת רשות לקראת השיעור הראשון:

- Bean Jennifer M. “Introduction: Toward a Feminist Historiography of Early Cinema”

 

שיעור 1 - מבוא: קולנוע של נשים

 

צפייה: קליאו מ-5 עד 7 (ורדה, 1962)

 

קריאת חובה לשיעור 2:

 

- Mouton, Janice. From Feminine Masquerade to Flaneuse, Agnes Varda's Cleo in the City

קריאת רשות:

- Conway, Kelley. “New Wave Cinéaste to Digital Gleaner: Change and Continuity in the Work of agnès Varda”

- DeRoo, Rebecca J. “Reinterpreting Varda: The Mother of the New Wave Reframes Its Histories” in: Agnes Varda between Film, Photography, and Art.

 

שיעור 2 - אנייס ורדה: הסבתא של הגל החדש?

קטעים: לה פואן קור (1955) תגובת הנשים (1975), אופרה מוף (1958)

 

צפייה: האושר (ורדה, 1965) 

 

קריאת חובה לשיעור 3:

- Johnston, Claire. Women's Cinema as Counter-Cinema

 

קריאת רשות:

- Holst-Knudsen, Heidi. Subversive Imitation: Agnès Varda’s Le Bonheur

- DeRoo, Rebecca J. “Filmic and Feminist Strategies: Questioning Ideals of Happiness in Le Bonheur”, in: Agnes Varda between Film, Photography, and Art. 49-69

 

שיעור 3 - עונג חזותי והצופה הנשית

קטעים: האחת שרה, השנייה לא (1977), דוקומנטר (1981), קונג פו מאסטר (1988ׂ).

 

צפייה: עוברת אורח (ורדה, 1985)

 

קריאת חובה לשיעור 4:

- de Lauretis, Teresa. “Rethinking Women’s Cinema”

קריאת רשות:

-Wild, Florianne. Ecriture and Cinematic Practice in Agnès Varda's Sans Toit Ni Loi.

-‏Herbeck, Mariah Devereux. "“Pluralized” Narrative: More Is Less? The Paradox of Pluralized Perspectives." In: Wandering Women in French Film and Literature.

 

שיעור 4 - סובייקטיביות נשית ומשוטטות בקולנוע 

קטעים: קליאו מ-5 עד 7 (1962), וונדי ולוסי (קלי רייכהארדט, 2008)

 

צפייה: דאגרוטיפים (ורדה, 1976)

 

קריאת חובה לשיעור 5: 

- DeRoo, Rebecca J. “The Limits of Documentary”, in: Agnes Varda between Film, Photography, and Art. 84-114

קריאת רשות:

-Jackson, Emma. "The Eyes of Agnès Varda: Portraiture, Cinécriture and the Filmic Ethnographic Eye."‏

 

שיעור 5 - הקולנוע התיעודי של אנייס ורדה: אתנוגרפיה פמיניסטית

קטעים: הדוד יאנקו (1967), הפנתרים השחורים (1968), ג'יין ב. מאת אנייס ו. (1988) החופים של אנייס (2008), אנשים ומקומות (2017)

 

צפייה: המלקטים והמלקטת (ורדה, 2000)

 

קריאת חובה לשיעור 6: 

- Ince, Kate. "Feminist Phenomenology and the Film World of Agnès Varda." ‏

קריאת רשות:

- Rosello, Mireille. Agnès Varda’s Les Glaneurs et la glaneuse: Portrait of the Artist as an Old Lady.

 

שיעור 6 - אנייס ורדה: אוטריזם נשי ופנומנולוגיה פמיניסטית 

קטעים: ז'קו איש נאנט (1991), החופים של אנייס (2008), ורדה מאת אנייס (2019)

 

צפייה: אני, אתה, הוא, היא (אקרמן, 1974)

 

קריאת חובה לשיעור 7: 

- Butler, Alison. “From Counter Cinema to Minor Cinema”. In: Women's cinema: the contested screen. 

- White, Patricia. "Lesbian Minor Cinema." ‏

קריאת רשות:

- Turim, Maureen. Personal pronouncements in I... You... He... She and Portrait of a Young Girl at the End of the 1960s in Brussels.

 

שיעור 7 -  שנטל אקרמן וקולנוע מינורי

קטעים: לפוצץ את עירי (1968), אני רעבה, קר לי (1984), פורטרט של נערה צעירה בסוף שנות ה-60 בבריסל (1993)

 

צפייה: חדשות מהבית (אקרמן, 1977)

 

קריאת חובה לשיעור 8: 

- Jennifer M. Barker, ‘The Feminine Side of New York: Travelogue, Autobiography and Architecture in News from Home

קריאת רשות:

-Adriana Cerne,‘Writing in Tongues: Chantal Akerman’s News From Home

-Tijana Mamula, ‘Matricide, Indexicality and Abstraction in Chantal Akerman’s News From Home and Là-bas

-Maria Walsh, ‘Intervals of Inner Flight: Chantal Akerman’s News From Home

 

שיעור 8 - אמהות, בנות ויצירות מופת

          

צפייה: ז'אן דילמן, רחוב דו קומרס 23, בריסל 1080 (אקרמן 1975)

 

קריאת חובה לשיעור 9:

- Margulies, Ivone. “The Equivalence of Events: Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles” In: Nothing Happens: Chantal Akerman's Hyperrealist Everyday

 

שיעור 9 - ז'אן דילמן והמורשת של שנטל אקרמן

קטעים: אור (קרן ידעיה, 2004), ארבעה חודשים, שלושה שבועות ויומיים (כריסטיאן מונג'יו, 2007), מהמזרח (אקרמן, 1993),

 

צפייה: לא סרט ביתי (אקרמן, 2015)

 

קריאת חובה לשיעור 10:

- Lebow, Alisa. Identity Slips: the Autobiographical Register in the Work of Chantal Akerman.‏

 

שיעור 10 - שנטל אקרמן ואוטוביוגרפיה נשית

קטעים: יום אחד פינה שאלה (1983), המפגשים של אנה (1978)

 

צפייה: סוויטי (קמפיון, 1989)

 

קריאת חובה לשיעור 11:

- Mayne, Judith. Female Authorship Reconsidered. In: The Woman at the Keyhole: Feminism and Women's Cinema.

קריאת רשות:

 

-Grant, Catherine. "Secret Agents: Feminist Theories of Women’s Film Authorship".

 

שיעור 11 - ג'יין קמפיון וחשיבה מחודשת על אוטרזים נשי

            קטעים: A Girl's Own Story ‏ (1984), After Hours, אישה עובדת (מיכל אביעד, 2018) מלאך אצל שולחני (1990), החיפושית (2007).

 

צפייה: הפסנתר (קמפיון, 1993)

 

קריאת חובה לשיעור 12:

- Sobchack, Vivian. "What my Fingers Knew, the Cinesthetic Subject, or Vision in the Flesh."

קריאת רשות:

- Modleski, Tania. "Axe the Piano Player"

- McHugh, Kathleen - “Sounds that Creep Inside You: Female Narration and Voiceover in the Films of Jane Campion.”

 

שיעור 12 - קול, גוף ותשוקה בקולנוע של ג'יין קמפיון

            קטעים: דיוקנה של גברת (1996), עד שיצא עשן (1999), קצה האגם (מיני-סדרת טלוויזיה, 2013).

צפייה: תשוקה חותכת (קמפיון, 2003)

 

קריאת חובה לשיעור 13:

- Bolton, Lucy. “In the Cut: Self-Endangerment or Subjectove Strength?” In: Film and Female Consciousness: Irigaray, Cinema and Thinking Women. ‏

קריאת רשות:

- Tincknell, Estella. “Jane Campion and Adaptation: Angels, Demons and Unsettling Voices”, pp 70-72, 114-118‏

- White, Patricia. "Framing Feminisms: Women Cinema as Art Cinema" In: Women′s Cinema, World Cinema: Projecting Contemporary Feminisms. pp. 68-88.

-White, Patricia. "The Last Days of Women's Cinema."

 

שיעור 13 - קולנוע נשים: ז'אנרים, Art Cinema, וסיכום

 

צפייה: קצה האגם (קמפיון, 2013) 

ביבליוגרפיה נבחרת:

 

לובין, אורלי. אשה קוראת אשה. כנרת, 2003.

לובין, אורלי. "הפוליטיקה של כתיבה נשית". בתוך: מי מפחד מוירג'יניות: נשים כותבות נשיות. עורכת: תמר משמר. עיתון 77 גליון 341-342, ספטמבר-אקטובר 2009, 14-19.

 

Barker, Jennifer M. "The Feminine Side of New York: Travelogue, Autobiography and Architecture in News from Home. na, 2003 41-58.‏

Bean Jennifer M. “Introduction: Toward a Feminist Historiography of Early Cinema,” in A Feminist Reader in Early Cinema. Eds. Jennifer M. Bean and Diane Negra. Durham: Duke UP 2002, 1-26.

Bolton, Lucy. Film and Female Consciousness: Irigaray, Cinema and Thinking Women. Springer, 2011.‏

Butler, Alison. Women's Cinema: the Contested Screen. Vol. 14. Wallflower Press, 2002.‏

Cerne, Adriana. "Writing in Tongues: Chantal Akerman's News From Home." Journal of European Studies 32.125-126 (2002): 235-247.‏

Conway, Kelley. Agnès Varda. University of Illinois Press, 2015.‏

de Lauretis, Teresa. “Rethinking Women’s Cinema,” in Technologies of Gender; Essays on Theory, Film and Fiction. Bloomington: Indiana UP 1987.  127-148.

de Lauretis, Teresa. "Guerilla in the Midst: Women's Cinema in the 80s."Screen 31.1 (1990): 6-25.‏

DeRoo, Rebecca J. Agnes Varda Between Film, Photography, and Art. Univ of California Press, 2017.‏

DeRoo, Rebecca J. "Unhappily Ever After: Visual Irony and Feminist Strategy in Agnès Varda's Le Bonheur." Studies in French Cinema 8.3 (2008): 189-209.‏

Doane, Mary Ann. "Woman's Stake: Filming the Female Body." October 17 (1981): 23-36.‏

Fischer, Lucy. Shot/Countershot: Film Tradition and Women's Cinema, N.J: Princeton University Press, 1989.

Grant, Catherine. "Secret Agents: Feminist Theories of Women’s Film Authorship". Feminist Theory 2001; 2; 113-130.

Herbeck, Mariah Devereux. "“Pluralized” Narrative: More Is Less? The Paradox of Pluralized Perspectives." Wandering Women in French Film and Literature. Palgrave Macmillan, New York, 2013. 129-156.‏

Holst-Knudsen, Heidi. "Subversive Imitation: Agnès Varda’s Le Bonheur." Women's Studies 47.5 (2018): 504-526.‏

Ince, Kate. "Feminist Phenomenology and the Film World of Agnès Varda." Hypatia 28.3 (2013): 602-617.‏

Ince, Kate. "From Minor to" Major" Cinema? Women's and Feminist Cinema in France in the 2000s." Australian Journal of French Studies 45.3 (2008): 277-288.‏

Jackson, Emma. "The Eyes of Agnès Varda: Portraiture, Cinécriture and the Filmic Ethnographic Eye." Feminist Review 96.1 (2010): 122-126.‏

Johnston, Claire. “Women’s Cinema as Counter-Cinema.” In: Feminism and Film, edited by E. Ann Kaplan, New York: Oxford Up, 2000, 22–33.

Kristeva, Julia. "Is There a Feminine Genius?." Critical Inquiry 30.3 (2004): 493-504.

‏Lebow, Alisa. "Identity Slips: the Autobiographical Register in the Work of Chantal Akerman." FILM QUART 70.1 (2016): 54-60.

Mamula, Tijana. "Matricide, Indexicality and Abstraction in Chantal Akerman's News from Home and Là-bas." Studies in French Cinema 8.3 (2008): 265-275.‏

‏Margulies, Ivone. Nothing Happens: Chantal Akerman's Hyperrealist Everyday. Duke University Press, 1996.‏

Mayne, Judith. The Woman at the Keyhole: Feminism and Women's Cinema. Indiana University Press, 1990.‏

McHugh, Kathleen A. "“Sounds that Creep Inside You”: Female Narration and Voiceover in the Films of Jane Campion." Style 35.2 (2001): 193-218.‏

Modleski, Tania. "Axe the Piano Player": Old Wives' Tales: Feminist Re-visions of Film and Other Fictions. IB Tauris, 1999 pp. 31-46.‏

Mouton, Janice. "From Feminine Masquerade toFflaneuse: Agnes Varda's Cleo in the City." Cinema Journal (2001): 3-16.‏

Mulvey, Laura. "Feminism, Film and the Avant-garde." Framework 9 (1979): 3.‏

Neale, Steve. "Art Cinema as Institution." Screen 22.1 (1981): 11-40.‏

Rosello, Mireille. "Agnès Varda's Les Glaneurs et la Glaneuse: Portrait of the Artist as an Old Lady." Studies in French Cinema1.1 (2001): 29-36.‏

Silverman, Kaja. The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1988. (The Female Authorial Voice 187-234).

Sobchack, Vivian. "What my Fingers Knew, the Cinesthetic Subject, or Vision in the Flesh." (2000): 1-23.‏

Tincknell, Estella. Jane Campion and Adaptation: Angels, Demons and Unsettling Voices. Macmillan International Higher Education, 2013.‏

Turim, Maureen. Personal Pronouncements in I... You... He... She and Portrait of a Young Girl at the End of the 1960s in Brussels. na, 2003.‏

Walsh, Maria. "'Intervals of Inner Flight: Chantal Akerman's News From Home'."Screen 45.3 (2004): 190-205.

White, Patricia. Women′s Cinema, World Cinema: Projecting Contemporary Feminisms. Durham and London, Duke University Press, 2015.

White, Patricia. "The Last Days of Women's Cinema." CAMERA OBSCURA-BERKELEY THEN LOS ANGELES THEN BLOOMINGTON- 63 (2006): 144.‏

White, Patricia. "Lesbian Minor Cinema." Screen 49.4 (2008): 410-425.‏

Wild, Florianne. "Ecriture and Cinematic Practice in Agnès Varda's" Sans toit ni loi"." L'Esprit Créateur 30.2 (1990): 92-104.‏

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת