חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  המרוץ לצמרת של וס אנדרסון
  Themes and Aesthetics in the Films of Wes Anderson                                                   
0851-6723-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000206אמכסיקו - אומנויותשיעור מר ברוך ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המרוץ לצמרת של וס אנדרסון: דיונים אסתטיים ותמטיים ביצירתו הקולנועית.

Themes and Aesthetics in the Films of Wes Anderson.

תש"פ

2 ש"ס

 

סוג המסגרת: שיעור

שם המרצה: מר ירון ברוך

טלפון:    0545819966

דואר אלקטרוני:  yaronbar86@gmail.com

 

 

 

 

 

תיאור הקורס  

 

מהבמאים המדוברים, הפורים והמרתקים של זמננו, וס אנדרסון ביסס בעשרים השנים האחרונות גוף יצירה מקורי וייחודי שפועל כמעין יקום קולנועי הולך ומתרחב בעל חוקים והיגיון משלו. למרות שסרטיו מרגישים מידה רבה מנותקים מהקשרים של זמן, חברה, תרבות ומקום, הקורס יבקש להתחקות אחר השורשים של אותו יקום אנדרסוני, להבין את מקורות ההשפעה של הבמאי, למקם אותו בתוך הקשר קולנועי ולחקור באופן כרונולוגי את גוף יצירתו כולו. מצד אחד נציג את סרטיו של אנדרסון כמכלול הולך ומצטבר שיש לקרוא כמקשה אחת על מנת לרדת לעומק התמטיקה והאידאולוגיה העומדת בבסיסו, ומצד שני נבקש למצוא את האלמנטים המייחדים כל אחד מסרטיו ונבצע בהם ניתוחים אסתטיים עם דגש נרחב על אופן בניית המיזנסצנה הייחודית לסרטיו והשימוש יוצא הדופן במוסיקה ואפקטים קוליים. בנוסף אנו נדון בקשרים המיוחדים שסרטיו של אנדרסון מייצרים אל מול אמנויות נוספות ובעיקר תיאטרון ופרוזה. לבסוף נבקש לצאת מעט מתוך הפילמוגרפיה של אנדרסון ולבחון את השפעתו הנרחבת על האסתטיקה הקולנועית של אוטרים וסרטים רבים בשני העשורים האחרונים.  

 

One of the most discussed, prolific and fascinating directors of our time, over the last twenty years Wes Anderson has shaped an original and unique corpus that functions as an ever expanding cinematic universe with its own set of rules and internal logic. Although his films may feel somewhat unrelated to any specific time and place, or cultural context, this course will try to trace the roots of this Andersonian universe, unravel its different cultural influences and place it in a certain cinematic context. We will discuss Anderson's corpus chronologically while trying to present his films as one great body of work that has to be understood as a whole in order to unravel its themes and ideologies. Nonetheless, we will explore each film's unique set of traits and dissect their aesthetics with an emphasis on mise-en-scène and Anderson's unique use of music and different sounds. Furthermore we will explore Anderson's films unique relation to other arts such as prose and theatre. Finally we will inquire into Anderson's influence over different films and auteurs these past twenty years.           

 

 

 

 

דרישות הקורס:

1. קריאת מאמרי החובה.

2. הגשת עבודה מסכמת.

 

מרכיבי הציון הסופי

% 100 – עבודה מסכמת

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)


שבוע 1: מבוא – קווים לדמותו ויצירתו של וס אנדרסון

 

הקרנה: המרוץ לצמרת של מקס פישר (Rushmore) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 1999.
 

קריאת חובה :
 

Orgeron, Devin. “La Camera-Crayola: Authorship Comes of Age in the Cinema of Wes Anderson.” Cinema Journal, vol. 46, no. 2, 2007, pp. 40–65.

 

קריאת רשות:


Olsen, M. (1999). If I can dream: The everlasting boyhoods of Wes Anderson.
            Film Comment, 35(1), 12-17.

 

שבוע 2: תמטיקה מוקדמת – המרוץ לצמרת של מקס פישר

 

הקרנה: משפחת טננבאום (The Royal Tenenbaums) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 2001.

 

קריאת חובה:

Dilley, Whitney Crothers. “‘Sic Transit Gloria’: Transgressing the Boundaries of Adolescence in Rushmore.” The Cinema of Wes Anderson: Bringing Nostalgia to Life, Columbia University Press, 2017.

קריאה מומלצת:

Thomas, Deborah J. “Framing the ‘Melancomic’: Character, Aesthetics and Affect in Wes Anderson’s Rushmore.” New Review of Film and Television Studies, vol. 10, no. 1, Routledge, 2012, pp. 97–117.

 

 

 

 

 

שבוע 3: המיזנסצנה האנדרסונית – משפחת טננבאום

 

אין הקרנה.

 

קריאת חובה:

Kredell, Brendan. “Wes Anderson and the City Spaces of Indie Cinema.” New Review of Film and Television Studies, vol. 10, no. 1, Routledge, 2012, pp. 83–96.

קריאת רשות:

Baschiera, Stefano. “Nostalgically Man Dwells on This Earth: Objects and Domestic Space in The Royal Tenenbaums and The Darjeeling Ltd.” New Review of Film and Television Studies, vol. 10, no. 1, Routledge, Mar. 2012, pp. 118–31

שבוע 4: ההשפעות הספרותיות על סרטיו של אנדרסון.

 

הקרנה: עמוק במים (The Life Aquatic with Steve Zissou) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 2004.

 

קריאת חובה:

Dilley, Whitney Crothers. “The Interplay of Narrative Text, Language, and Film: Literary Influences and  Intertextuality in The Royal Tenenbaums.” The Cinema of Wes Anderson: Bringing Nostalgia to Life, Columbia University Press, 2017.

קריאת רשות:

Joseph, Rachel. “Wes Anderson’s The Royal Tenenbaums: Writing and Forgiveness.” Texas Studies in Literature and Language, vol. 60, no. 2, 2018, pp. 212–27.

 

שבוע 5: האסתטיקה האקסצנטרית של אנדרסון - עמוק במים

 

הקרנה: רכבת לדארג'ילינג (The Darjeeling Limited) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 2007.

 

קריאת חובה:

Gibbs, John. “Balancing Act: Exploring the Tone of The Life Aquatic with Steve Zissou.” New Review of Film and Television Studies, vol. 10, no. 1, Routledge, 2012, pp. 132–151.

קריאת רשות:

O’Grady, David. “‘This Is an Adventure’: The Life Aquatic with Steve Zissou and the Spectacle of Nature Documentary.” New Review of Film and Television Studies, vol. 10, no. 1, Routledge, 2012, pp. 152–68.

 

שבוע 6: קריסת התא המשפחתי במלון שאבלייר ורכבת לדארג'ילינג

 

אין הקרנה.

 

קריאת חובה:

Dilley, Whitney Crothers. “Fragmentary Narratives/Incomplete Identities in The Darjeeling Limited.” The Cinema of Wes Anderson: Bringing Nostalgia to Life, Columbia University Press, 2017.

קריאת רשות:

Peberdy, Donna. “‘I’m Just a Character in Your Film’: Acting and Performance from Autism to Zissou.” New Review of Film and Television Studies, vol. 10, no. 1, Routledge, 2012, pp. 46–67.

 

שבוע 7: דיון סמיוטי ברכבת לדארג'ילינג

 

הקרנה: ממלכת אור הירח (Moonrise Kingdom) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 2012.

 

קריאת חובה:

Buckland, Warren. “Fraternal Rivalry: The Darjeeling Limited and Hotel Chevalier.” Wes Anderson’s Symbolic Storyworld : A Semiotic Analysis, Bloomsbury Publishing, 2018.

קריאת רשות:

Dean-Ruzicka, Rachel. “Themes of Privilege and Whiteness in the Films of Wes Anderson.” Quarterly Review of Film and Video, vol. 30, no. 1, Routledge, 2013, pp. 25–40.

 

 

 

 

 

שבוע 8: על התבגרות, מגדר ומיניות בממלכת אור הירח

 

הקרנה: מלון גרנד בודפשט (The Grand Budapest Hotel) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 2014

 

קריאת חובה:

 

Tyree, J. M. “Unsafe Houses: Moonrise Kingdom and Wes Anderson’s Conflicted            Comedies of Escape.” Film Quarterly, vol. 66, no. 4, 2013, pp. 23–27.

 

 

שבוע 9: כיוונים תמטיים חדשים במלון גרנד בודפשט

 

אין הקרנה.

 

קריאת חובה:

Kornhaber, Donna. “The Grand Budapest Hotel.” Wes Anderson, University of Illinois Press, 2017, pp. 122–36.

קריאת רשות:

Buckland, Warren. “Rules of Descent and Laws of Inheritance: The Grand Budapest Hotel.” Wes Anderson’s Symbolic Storyworld : A Semiotic Analysis, Bloomsbury Publishing, 2018.

שבוע 10: הנרטיב המורכב של אנדרסון : המשך דיון במלון גרנד בודפשט

 

הקרנה: מר שועל המהולל (The Fantastic Mr. Fox) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 2009.


קריאת חובה:

Hertweck, Tom. “The Great Frame-Up: Wes Anderson and Twee Narrative Contrivance.” Texas Studies in Literature and Language, vol. 60, no. 2, University of Texas at Austin (University of Texas Press), 2018, pp. 129–50.

 

שבוע 11: המצוירים של אנדרסון

 

הקרנה: אי הכלבים (Isle of Dogs) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 2018.

 

קריאת חובה:

Dorey, Tom. “Fantastic Mr Filmmaker: Paratexts and the Positioning of Wes Anderson as Roald Dahl’s Cinematic Heir.” New Review of Film and Television Studies, vol. 10, no. 1, Taylor & Francis Group, 2012, pp. 169–85.

 

 

שבוע 12: השפעותיו של אנדרסון והשפעתו על הקולנוע העכשווי

הקרנה : פשיעות קטנות Bottle Rocket)) במאי: וס אנדרסון, ארה"ב, 1996.

 

קריאת חובה:

Penner, Timothy. The Allusive Auteur: Wes Anderson and His Influences. University of Manitoba, 2011, pp. 46-65.

קריאת רשות:

Jaeckle, Jeff. “The Shared Verbal Stylistics of Preston Sturges and Wes Anderson.” New Review of Film and Television Studies, vol. 11, no. 2, Routledge, 2013, pp. 154–70.

 

שבוע 13:  סיכום הקורס באמצעות דיון במאמרי וידאו שונים על אנדרסון.

 

אין הקרנה.

 

אין קריאת חובה.

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת