חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הסרט המוזיקלי
  The Film Musical                                                                                     
0851-6714-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400213מכסיקו - אומנויותשיעור גב' פישר תומר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהרגע שניתן היה לצלם תנועה צילמו ריקודים. מהרגע שניתן היה לחבר קול לדימוי הנע - הדימויים
שרים. מתוך אלה נוצר המיוזיקל- ז'אנר קולנועי פופולרי שמוגדר מחדש שוב ושוב מבחינה אמנותית
ותיאורטית. האם הוא מוגבל לסגנון ויזואלי או מוזיקלי מסוים? האם יש לו נושאים או מבנה נרטיבי
ספציפיים? בקורס זה נכיר את ההיסטוריה של הז'אנר ונדון בסוגיות חברתיות, אסתטיות, ופילוסופיות
שהוא מייצר ומייצג. במהלך השיעורים נצפה ונדון בסרטים ההוליוודיים הקלאסיים של הז'אנר, לצד
סרטים מאוחרים יותר המבקשים למתוח את גבולות הפורמט. נראה כיצד הוליווד משפיעה ומושפעת על
ידי מיוזיקלס מסביב לעולם, שינויים טכנולוגיים וקולנוע ניסיוני. נקרא ונשאל אודות המתחים הרבים
שסרטים אלו מציגים: המתח שבין אמנות לבידור, בין ההנאה החושית שבצפייה להפיכת הרקדן
לאובייקט, ובין נרטיבים של ביטוי עצמי פורץ גבולות למבנים דכאניים הנמצאים בבסיס אותן עלילות . כל
זה יעשה באמצעות קריאה והבנה של תיאוריות פנומנולוגיות, היסטוריות, פמיניסטיות ופוסט-קולוניאליות
במקביל לניתוחים של העריכה, הצילום, הכוריאוגרפיה והשירה בסרטי המיוזיקל השונים.

Course description

From the moment there was film, dancing was filmed. From the moment synchronised
sound joined the moving image, there was singing on film. These form the base for the
film musical - A popular genre always in the process of being redefined artistically and
theoretically. Is this genre confined to a particular visual or musical style? Does it have a
specific subject matter or narrative construct?
In this course we will get to know the history of the film musical, and discuss the social,
aesthetic, and philosophical issues created and represented by it. During the course, we
will view and discuss classical hollywood films, alongside later films which attempt to
push the boundaries of the form. We will see how hollywood influences and is influenced
by international film musicals, technological advancements in the film industry, and
experimental film. We will read and ask questions regarding the many tensions these
films portray: The tension between art and entertainment, between visual pleasure and
objectification of the dancer, and between the narratives of dance and song as pure self
expression and the oppressive structures they maintain. We will do all this using theories
and perspectives of history, feminism, post-colonialism and phenomenology alongside
an analysis of the editing, cinematography, choreography, and sound in musical films.
דרישות הקורס :
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, כתיבת עבודות
מרכיבי הציון הסופי :
( 1. עבודת בית מסכמת ( 80%
( 2. עבודת בית קצרה על חומרי הקריאה במהלך הסמסטר( 20%
מהלך הקורס על פי מפגשים:
1. הראינוע רוקד, הקולנוע שר
צפייה:
Étienne-Jules Marey צילומים של
Danse Serpentine (Lumiere, 1897)
Carmencita (Edison, 1894)
קטעים מתוך Intolerance (Griffith, 1916), The Jazz Singer (Crosland, 1927), Sunnyside
Up (Butler, 1929)
קריאה:
Guido, Laurent. "Rhythmic Bodies/Movies: Dance as Attraction in Early Film Culture."
The Cinema of Attractions Reloaded (2006): 139-151.
קריאת רשות:
Siefert, Marsha. "Image/Music/Voice: Song Dubbing in Hollywood Musicals." Journal of
.Communication 45.2 (1995): 44-64
שנות השלושים וסרטי באזבי ברקלי : All Singing, All Dancing .2
צפייה:
Dames (Enright; Berkeley,1934)
קריאה:
Kracauer, Siegfried,

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6714-01 הסרט המוזיקלי
The Film Musical
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | גב' פישר תומר

666סילבוס מפורט/דף מידע

The Film Musical - הסרט המוזיקלי
סמסטר ב', 2 ש"ס
סוג המסגרת: שיעור
שם המרצה: תומר פישר
tomerfischer@mail.tau.ac.il : דואר אלקטרוני
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
תיאור הקורס:
מהרגע שניתן היה לצלם תנועה צילמו ריקודים. מהרגע שניתן היה לחבר קול לדימוי הנע - הדימויים
שרים. מתוך אלה נוצר המיוזיקל- ז'אנר קולנועי פופולרי שמוגדר מחדש שוב ושוב מבחינה אמנותית
ותיאורטית. האם הוא מוגבל לסגנון ויזואלי או מוזיקלי מסוים? האם יש לו נושאים או מבנה נרטיבי
ספציפיים? בקורס זה נכיר את ההיסטוריה של הז'אנר ונדון בסוגיות חברתיות, אסתטיות, ופילוסופיות
שהוא מייצר ומייצג. במהלך השיעורים נצפה ונדון בסרטים ההוליוודיים הקלאסיים של הז'אנר, לצד
סרטים מאוחרים יותר המבקשים למתוח את גבולות הפורמט. נראה כיצד הוליווד משפיעה ומושפעת על
ידי מיוזיקלס מסביב לעולם, שינויים טכנולוגיים וקולנוע ניסיוני. נקרא ונשאל אודות המתחים הרבים
שסרטים אלו מציגים: המתח שבין אמנות לבידור, בין ההנאה החושית שבצפייה להפיכת הרקדן
לאובייקט, ובין נרטיבים של ביטוי עצמי פורץ גבולות למבנים דכאניים הנמצאים בבסיס אותן עלילות . כל
זה יעשה באמצעות קריאה והבנה של תיאוריות פנומנולוגיות, היסטוריות, פמיניסטיות ופוסט-קולוניאליות
במקביל לניתוחים של העריכה, הצילום, הכוריאוגרפיה והשירה בסרטי המיוזיקל השונים.
From the moment there was film, dancing was filmed. From the moment synchronised
sound joined the moving image, there was singing on film. These form the base for the
film musical - A popular genre always in the process of being redefined artistically and
theoretically. Is this genre confined to a particular visual or musical style? Does it have a
specific subject matter or narrative construct?
In this course we will get to know the history of the film musical, and discuss the social,
aesthetic, and philosophical issues created and represented by it. During the course, we
will view and discuss classical hollywood films, alongside later films which attempt to
push the boundaries of the form. We will see how hollywood influences and is influenced
by international film musicals, technological advancements in the film industry, and
experimental film. We will read and ask questions regarding the many tensions these
films portray: The tension between art and entertainment, between visual pleasure and
objectification of the dancer, and between the narratives of dance and song as pure self
expression and the oppressive structures they maintain. We will do all this using theories
and perspectives of history, feminism, post-colonialism and phenomenology alongside
an analysis of the editing, cinematography, choreography, and sound in musical films.
דרישות הקורס :
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, כתיבת עבודות
מרכיבי הציון הסופי :
( 1. עבודת בית מסכמת ( 80%
( 2. עבודת בית קצרה על חומרי הקריאה במהלך הסמסטר( 20%
מהלך הקורס על פי מפגשים:
1. הראינוע רוקד, הקולנוע שר
צפייה:
Étienne-Jules Marey צילומים של
Danse Serpentine (Lumiere, 1897)
Carmencita (Edison, 1894)
קטעים מתוך Intolerance (Griffith, 1916), The Jazz Singer (Crosland, 1927), Sunnyside
Up (Butler, 1929)
קריאה:
Guido, Laurent. "Rhythmic Bodies/Movies: Dance as Attraction in Early Film Culture."
The Cinema of Attractions Reloaded (2006): 139-151.
קריאת רשות:
Siefert, Marsha. "Image/Music/Voice: Song Dubbing in Hollywood Musicals." Journal of
.Communication 45.2 (1995): 44-64
שנות השלושים וסרטי באזבי ברקלי : All Singing, All Dancing .2
צפייה:
Dames (Enright; Berkeley,1934)
קריאה:
Kracauer, Siegfried, et al. “The Mass Ornament.” New German Critique , no. 5, 1975, pp.
67–76.
קריאת רשות:
Pustay, Steven. "Love's Old Song Will Be New: Deleuze, Busby Berkeley and
Becoming-Music. Film-Philosophy 19 (2015): 172-189.
3. כוכב המיוזיקל והאולפנים
צפייה:
Easter Parade (Walters, 1943)
קריאה:
McDonald, Paul. The Star System: Hollywood's Production of Popular Identities . Vol. 2.
Wallflower Press, 2000. Pg. 5-14
Dyer, Richard. "Entertainment and Utopia", Only Entertainment . Routledge, 2005. pg.
19-35
קריאת רשות:
Brannigan, Erin. “The Musical: Moving Into the Dance”, Dancefilm: choreography and
the moving image . Oxford University Press, 2010. Pg. 140-171
4. שירים על שירה, סרטים על סרטים
צפייה:
It’s Always Fair Weather (Donen; Kelly, 1955)
קריאה:
Feuer, Jane. "The self-reflective musical and the myth of entertainment." Quarterly
Review of Film & Video 2.3 (1977): 313-326.
קריאת רשות:
Cohan, Steven. “Introduction.” Incongruous Entertainment: Camp, Cultural Value, and
the MGM Musical . Duke University Press, 2005: 1-40
5. סוגיות של מגדר וגזע
צפייה:
Cabin in the Sky (Minnelli, 1943)
קריאה:
לבחור אחד מהמאמרים הבאים-
Lindner, Katharina. "Spectacular (Dis-) Embodiments: The Female Dancer on Film."
Scope: An Online Journal of Film and TV Studies 20 (2011).
Cohan, Steven. "Fred Astaire and the spectacle of masculinity in the Hollywood
musical." Screening the Male: Exploring Masculinities in the Hollywood Cinema (1993):
2002-46.
Roberts, Shari. "" The Lady in the Tutti-Frutti Hat": Carmen Miranda, a Spectacle of
Ethnicity." Cinema Journal 32.3 (1993): 3-23.
Brooks, Jodi. "Ghosting the Machine: The Sounds of Tap and the Sounds of Film."
Screen 44.4 (2003): 355-378.
6. סוף שיטת האולפנים: האנטי-מיוזיקל
צפייה:
קטעים מתוך
Hello Dolly (Kelly, 1969), Sweet Charity (Fosse, 1969)
קריאה:
Altman, Rick: "The American Film Musical as Dual-Focus Narrative", The American Film
Musical , Bloomington: Indiana University Press, 1987
7. שרים בשנות השבעים, רוקדים בשנות השמונים
צפייה:
Jesus Christ Superstar (Jewison, 1973)
קריאה:
Grant, Barry K. "The Classic Hollywood Musical and the “Problem” of Rock ‘n’Roll."
Journal of Popular Film and Television 13.4 (1986): 195-205.
קריאת רשות:
Telotte, J. P. "A Sober Celebration: Song and Dance in the” New “Musical." Journal of
Popular Film and Television 8.1 (1980): 2-14.
Jukebox- 8. נוסטלגיה, היסטוריה, המיוזיקל הביוגרפי וה
צפייה:
Pennies From Heaven (Ross, 1981)
קריאה:
Inglis, Ian. "Popular Music History On Screen: The Pop/Rock Biopic." Popular Music
History 2.1 (2007).
9. קולנוע מוזיקלי בעולם
צפייה:
Bunty Aur Babli (Ali, 2005)
קריאה:
Altman, Rick. “Coda: The Musical As International Genre.” International Film Musical .
Edinburgh University Press, 2012: 257-264
10 . הצופה והגוף
צפייה:
Moulin Rouge! (Luhrmann, 2001)
קריאה:
Parfitt-Brown, Clare. "An Australian in Paris: Techno-Choreographic Bohemianism in
'Moulin Rouge!'." The Oxford Handbook of Dance and the Popular Screen (2014): 21.
קריאת רשות:
Talijan, Emilija. "‘What Utopia Would Feel Like’: Lars von Trier’s Dancer in the Dark."
Screen 58.3 (2017): 332-348.
11 . קולנוע מוזיקלי כמצע לקולנוע נסיוני
צפייה:
Beau Travail (Denise, 1999)
קריאה:
Fischer, Lucy. "Shall We Dance?: Feminist Cinema Remakes the Musical." Film
.Criticism 13.2 (1989): 7-17
12 . המיוזיקל המצויר משנות העשרים עד הקולנוע הדיגיטלי
צפייה:
Hedwig and the Angry Inch (Mitchell, 2001)
קריאה:
Ross, Miriam. "Spectacular dimensions: 3D dance films." Senses of Cinema 61 (2011):
381-297.
13 . צילום ועריכה ככוריאוגרפיה
צפייה:
“You Have Wings Learn to Fly” . The Get Down. 12 August 2016, Netflix.
קריאה:
Calavita, Marco. "" MTV Aesthetics" at the Movies: Interrogating a Film Criticism
Fallacy." Journal of Film and Video 59.3 (2007): 15-31.
קריאת רשות:
Pearlman, Karen. "Cutting Rhythms in Chicago and Cabaret." (2009).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת