חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הסרטים של לארס פון טראייר: משחקים "על אמת"
  Rules and Games in Lars Von Trier's Cinema                                                           
0851-6713-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000120מכסיקו - אומנויותשיעור גב' עובדיה מורן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים ״על אמת״

Rules and Games in Lars Von Trier's Cinema

תש”ף, 2019-2020

מרצה: מורן עובדיה

moranitovadia@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש

תיאור הקורס

מכונים לעיתים על ידי חוקרי קולנוע, משחקים או (von Trier) סרטיו של הבמאי הדני לארס פון טרייר

ניסויים. בקורס זה נבחן כיצד אלה משרתים את הבמאי לבחון בכל פעם מחדש את היחסים בין האשליה ל-

״אמת״ הקולנועיים. תמה זו תיבחן בשלושה מרחבים עיקריים ביצירה של הבמאי: הפרסונה של פון טרייר,

דוגמה 95 וייצוגי הסבל בסרטיו.

לצד עשייתו הקולנועית, ובאופן שאיננו נפרד ממנה, פון טרייר עוסק בפרויקט הפרסונה הציבורית שלו:

הצהרות פרובוקטיביות בפסטיבל הקולנוע בקאן, מניפסטים, ציטוטים של פרסונות כמו היצ׳קוק וקארל

תיאודור דרייר, ראיונות והופעות של הבמאי ביצירותיו - כל אלה חושפים פרסונה פרדוקסלית שלא ברור מה

מציג טיפול פסיכולוגי The Five Obstructions , 2003 ממנה אמיתי ומה מזויף. כך למשל בעוד שהסרט

1

הוא חושף גם את דמותו ״האמיתית״ של פון טרייר ,Jorgen Leth שמעניק פון טרייר למורהו, הבמאי הדני

עצמו, או שמא את הפרסונה המתחפשת התורנית שלו?

דוגמה 95 , התנועה הקולנועית שייסד פון טרייר יחד עם במאים אחרים מבקשת יותר מכל להתרחק מן

הקולנוע ההוליוודי האשלייתי לעבר פרקטיקות קולנועיות המבקשות לחשוף את האותנטי. החוק העשירי

עשוי להתפרש כאלטרנטיבה לגישה ״האוטרית״. - ”the director must not be credited“ - שבמניפסט

הצהרה זו מבקשת למזער את הנוכחות של הבמאי כמעצב של הטקסט הקולנועי ומרמזת על דמותו של

נסיין שבסך הכל קבע את החוקים לניסוי - שתוצאותיו ניחנות באלמנט בלתי ידוע.

פון טרייר מעמיד למבחן בסרטיו דילמות מוסריות, קונספט כמו ״אמון״, או תפקידים חברתיים כמו

״אימהות״. נושאים אלה נבחנים באמצעות אסטרטגיות רגשיות אפקטיביות המעוררות לעיתים כעס

והתנגדות של צופים, חוקרים ומבקרי קולנוע כאחד. בעזרת מחקרים מדעיים בקוגניציה, רגש ותודעה נעמוד

על האסטרטגיות הרגשיות בסרטיו של פון טרייר, והאופן שבו הן מעודדות את הצופה לחוות ״אמת״.

Danish film director, Lars von Trier's films are often described by scholars and critics as

games or experiments. This course focuses on the different ways these tools allow von

Trier to examine the cinematic truth – illusion relationship. We will examine this theme

through three different scopes: von Trier's persona, Dogme 95 and representations of

suffering in his films.

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה ובחינת סיום

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינת סיום אמריקאית (עם שאלה אחת פתוחה)

2

תכנית השיעורים

שיעור מס׳ 1: מבוא לגוףהעבודות של פון טרייר

צפייה בכיתה בסרט:

The Five Obstructions , Lars von Trier, 2003

שיעור מס׳ 2 אוטוריזם רפלקסיבי בפרסונה הציבורית של פון טרייר (דיון בסרט "חמש

המכשלות")

צפייה בכיתה בפרק הראשון מתוך הסדרה :

The Kingdom, Lars von Trier, 1994

צפייה בקטעים מתוך הסרט:

The Perfect Human, Jørgen Leth , 1967

קריאת חובה:

Perkins, Claire. “In Treatment: The Five Obstructions .” Studies in Documentary Film 4.2

(2010): 149-158.

קריאת רשות:

Schepelern, Peter. “The Making of an Auteur.” Visual Authorship: Creativity and

Intentionality in Media (2005): 103-128.

Badley, Linda. Lars von Trier . Vol. 146. University of Illinois Press, 2010. 1-16.

Lynes, Krista Geneviève. "Perversions of Modesty: Lars von Trier's The Five Obstructions

and ‘The Most Miserable Place on Earth’." Third Text 24.5 (2010): 597-610.

Ogden, Benjamin. "How Lars von Trier sees the world: Postmodernism and globalization in

The five obstructions." Quarterly Review of Film and Video 27.1 (2009): 54-68.

שיעור מס׳ 3: דוגמה 95 (המניפסט במודרניזם, דוגמה והוליווד) ו- "הממלכה"

צפייה בכיתה בסרט:

The Idiots , Lars von Trier, 1998

3

קריאת חובה:

Simons, Jan. "Von Trier's cinematic games." Journal of Film and Video 60.1, 2008. 3-13.

קריאת רשות:

Schepelern, Peter. "Film according to Dogma: Ground Rules, Obstacles and Liberations."

Transnational Cinema in a Global North: Nordic Cinema in Transition (2005):

73-107.

Koutsourakis, Angelos. “Manifestoes.” Politics as Form in Lars Von Trier. A Post-Brechtian

Reading . New York: Bloomsbury , 2015. 217-218.

Tangherlini, Timothy R. "Ghost in the Machine: Supernatural Threat and the State in Lars

von Trier's" Riget"." Scandinavian Studies 73.1 (2001): 1-24.

שיעור מס׳ 4: "האידיוטים" - פרפורמנס ואותנטיות

צפייה בכיתה בפרק השני מתוך הסדרה:

The Kingdom, Lars von Trier, 1994

צפייה בקטעים מתוך הסרט:

Julien Donkey-Boy, Harmony Korine , 1999

קריאת חובה:

Britt, Thomas R. "Dogme 95 and Disabled Identity on Film." Journal of Visual Art Practice

12.3 (2013): 291-304.

קריאת רשות:

Gaut, Berys. "Naked Film: Dogma and its Limits." Purity and Provocation: Dogma 95 . Eds.

Mette Hjort and Scott Mackenzie. London: BFI, 2003. 89-101.

Smith, Murray. "Lars von Trier: Sentimental Surrealist." Purity and Provocation: Dogma 95 .

Eds. Mette Hjort and Scott Mackenzie. London: BFI, 2003. 111-121.

סבל ומוסר :(Gold heart trilogy) שיעור מס׳ 5: מבוא לטרילוגיית לב הזהב

מלודרמטיים

צפייה בכיתה בסרט:

Breaking the Waves , Lars von Trier, 1996

4

קריאת חובה:

Williams, Linda. "Mega-melodrama! Vertical and horizontal suspensions of the “classical”."

Modern Drama 55.4 (2012): 523-543.

קריאת רשות:

Williams, Linda. "Film bodies: Gender, genre, and excess." Film Quarterly 44.4 (1991):

2-13.

Williams, Linda. "Melodrama Revised,[w:] Refiguring American Film Genres." History and

Theory (1998): 42-88.

לוי, דניאל. ״ דוגמה 95 : שוני ודמיון ביחס לז'אנר המלודרמה״. פס יצירה: כתב עת לקולנוע וטלוויזיה, גיליון 6

.149-161 . אוניברסיטת תל אביב, 2014

שיעור מס׳ 6: סבל נשי כספקטקל וביקורת פמיניסטית על סרטיו של פון טרייר (דיון

בסרט "לשבור את הגלים")

המשך צפייה בכיתה בסרט:

Breaking the Waves , Lars von Trier, 1996

קריאת חובה:

Quigley, Paula. "The Spectacle of Suffering: The ‘Woman's Film’ and Lars von Trier."

Studies in European Cinema 9.2-3 (2012): 155-168.

קריאת רשות:

זנגר, ענת. "בין קפלי הבגד, בין קפלי הזיכרון: על כתיבתה של טראומה בתרבות". אדרת לבנימין. כרך ב'.

סדרת ספרות, משמעות ותרבות כרך 28 . עריכה: זיוה בן-פורת. תל אביב: מכון פורטר לפואטיקה

.320 . וסמיוטיקה, אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד, 2001

Williams, Linda. "" Something Else besides a Mother":" Stella Dallas" and the Maternal

Melodrama." Cinema Journal (1984): 2-27.

Isaacs, Tracy. "Feminism and agency." Canadian Journal of Philosophy 32.sup1 (2002):

129-154.

Faber, Alyda . "Redeeming Sexual Violence? A Feminist Reading of Breaking the Waves ."

Literature and Theology 17.1 (2003): 59-75.

5

שיעור מס׳ 7: סבל נשי ורדיפת האותנטי בסרטים של קארל תאודור דרייר ופון טרייר

צפייה בכיתה: בסצנות מתוך הסרטים:

The Passion of Joan of Arc , Carl Theodor Dreyer, 1928

Medea , Lars von Trier, 1988

צפייה בכיתה בסרט :

Dancer in the Dark , Lars von Trier, 2000

קריאת חובה:

Doxtater, Amanda. “Perilous Performance: Dreyer’s Unity of Danger and Beauty.” Carl Th.

Dreyer -- Liv og Værk . Det Danske Filminstitut, Web. 17. Aug. 2011.

< http://english.carlthdreyer.dk/aboutdreyer/working-method/perilousperformance.

aspx>

קריאת רשות:

Badley, Linda. “ Breaking the Waves and Dancer in the Dark , (Up)staging the American

Dream The USA Trilogy (Minus One).” Lars von Trier. Urbana: University of Illinois

Press, 2010. 69-86.

Schepelern, Peter . “From Dreyer to von Trier.” Carl Th. Dreyer -- Liv og Værk . Det Danske

Filminstitut, Web. 03. Aug. 2011.

שיעור מס׳ 8: "רוקדת בחשיכה" - בין אוטופיה מוסיקלית למציאות אפורה במפעל

המשך צפייה בכיתה בסרט :

Dancer in the Dark , Lars von Trier, 2000

קריאת חובה:

Talijan, Emilija. "‘What utopia would feel like’: Lars von Trier’s Dancer in the Dark ." Screen

58.3 (2017): 332-348.

מאמר רשות:

Dyer, Richard. “Entertainment and utopia.” Only Entertainment. London: Routledge, 2002.

21-33.

Pisters, P. P. R. W. "'Touched by a Cardboard Sword: Aesthtetic Creation and

Non-Personal Subjectivity in Dancer in the Dark and Moulin Rouge ." Faux Titre

(2004): 151-169.

Marks, Laura U. "Video haptics and erotics." Screen 39.4 (1998): 331-348.

6

שיעור מס׳ 9 : טראומה ואתיקה בסרטיו של פון טרייר

צפייה בכיתה בסרט:

Melancholia , Lars von Trier, 2011

קריאת חובה:

Bainbridge, Caroline. "The Trauma Debate: Just Looking? Traumatic Affect Film Form and

Spectatorship in the Work of Lars von Trier." Screen 45.4 (2004): 391-400.

מאמר רשות:

Bainbridge, Caroline. "Making Waves: Trauma and Ethics in the Work of Lars von Trier."

Journal for Cultural Research 8.3 (2004): 353-370.

שיעור מס׳ 10 : מבוא לטרילוגיית הדיכאון ומלנכוליה ״כניסוי מחשבתי״

המשך צפייה בכיתה בסרט:

Melancholia , Lars von Trier, 2011

מאמר חובה:

Elsaesser, Thomas. "Black Suns and a Bright Planet: Lars von Trier's Melancholia as

Thought Experiment." Theory & Event 18.2 (2015).

מאמר רשות:

Shaviro, Steven. " Melancholia , or, the Romantic Anti-Sublime." Sequence 1.1 (2012):

1-55.

Damasio, Antonio. Self comes to mind: Constructing the conscious brain. Vintage, 2010.

שיעור מס׳ 11 : אסטרטגיות רגשיות בסרטיו של פון טרייר

צפייה בכיתה בסרט:

Europa , Lars von Trier, 1991

צפייה בכיתה בהתחלות הסרטים:

Antichrist , Lars von Trier, 2009

Melancholia , Lars von Trier, 2011

7

מאמר חובה:

Grodal, Torben. "Frozen Style and Strong Emotions of Panic and Separation: Trier's

prologues to Antichrist and Melancholia ." Journal of Scandanavian Cinema 2.1

(2012): 47-53.

מאמר רשות:

Grodal, Torben. "The PECMA Flow: A General Model of Visual Aesthetics." Film Studies

8.1 (2006): 1-11.

Menon, Vinod. "Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network

model." Trends in cognitive sciences 15.10 (2011): 483-506.

(Europa) שיעור מס׳ 12 : מבוא לטרילוגיית אירופה: דיון בסרט רכבות לילה

המשך צפייה בכיתה בסרט:

Europa , Lars von Trier, 1991

מאמר חובה:

Galt, Rosalind.” Back Projection: Visualizing Past and Present Europe in ‘Zentropa’.”

Cinema Journal Vol. 45, No. 1 (Autumn, 2005): 3-21.

מאמר רשות:

Simons, Jan. “Virtual explorations: The Europa trilogy”. Playing the Waves: Lars von

Trier's Game Cinema . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. 84-103.

דלז, ז'יל. "מעבר לדימוי-התנועה" ( 1989 ). בתוך: המדרשה 15 . עורך: גלעד מלצר. תרגום מצרפתית: מיכל

. ספיר. עריכה מדעית: אדם אבולעפיה. המכללה האקדמית בית ברל: 2012

שיעור מס׳ 13 : מרכבות לילה לנימפומניאק - מן הגוף אל "המיינד" ובחזרה

צפייה בכיתה בקטעים מתוך הסרט:

Nymphomaniac , Lars von Trier, 2013

קריאת חובה:

Galt, Rosalind. "The Suffering Spectator?: Perversion and Complicity in Antichrist and

Nymphomaniac ." Theory & Event 18.2 (2015).

8

קריאת רשות:

Pisters, Patricia. "Delirium cinema or machines of the invisible?." Deleuze and the

Schizoanalysis of Cinema (2008): 102-15.

פילמוגרפיה

– לרשימה פילמוגרפית מלאה של לארס פון טרייר

https://en.wikipedia.org/wiki/Lars_von_Trier_filmography

The Perfect Human, Jørgen Leth, 1967

Symbiopsychotaxiplasm take one, William Greaves, 1968

Festen, Thomas Vinterberg, 1998

Julien Donkey-Boy, Harmony Korine, 1999

Stella Dallas, King Vidor, 1937

Passion of Joan of Arc, Carl Theodor Dreyer, 1928

Solaris, Andrei Tarkovsky, 1971

ביבליוגרפיה נוספת

.(2018) , רז, גל, עובדיה, מורן, "מוח, קולנוע, אמפתיה", בתוך: תקריב גיליון 14

Badley, Linda. Lars von Trier . Vol. 146. University of Illinois Press, 2010.

Koutsourakis, Angelos. Politics as form in Lars Von Trier: A post-Brechtian reading .

Bloomsbury Publishing USA, 2015.

Bainbrige, Caroline. The Cinema of Lars Von Trier: Authenthicity and Artifice . Wallflower

Press, 2007.

Grodal, Torben Kragh, Bente Larsen, and Iben Thorving Laursen, eds. Visual authorship:

creativity and intentionality in media . Museum Tusculanum Press, 2005.

Hjort, Mette, and Scott MacKenzie. "Purity and Provocation Dogma 95." (2003).

Simons, Jan. Playing the waves: Lars von Trier's game cinema . Amsterdam University

Press, 2007.

Kerr, Catherine E. "Dualism redux in recent neuroscience:" Theory of mind" and"

Embodied simulation" hypotheses in light of historical debates about perception,

9

cognition, and mind." Review of General Psychology 12.2 (2008): 205-214.

10

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת