חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי "הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה"
  South American Cinema - History, Estetics and Politics                                               
0851-6698-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר אוטין פבלו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור אבני דרך בתולדות הקולנוע הלטינו-אמריקני משנות ה-30 ועד ימינו במדינות השונות, הן בתעשיות הגדולות והמפותחות יותר כמו אלו של מקסיקו, ברזיל וארגנטינה, והן באלו האחרות כגון קובה, צ'ילה, קולומביה ועוד. הקורס יבדוק האם ניתן לדבר בכלל על תרבות "לטינו-אמריקנית" כללית, או שמא המושג הינו המצאה שמנסה לאגד יחד מדינות בעלות שפות, תרבויות, היסטוריות ונרטיביים שונים; בנוסף יסקור הקורס כיצד ההתמודדות של התעשיות הלטינו-אמריקניות עם שליטתן של תרבות ותעשיית הקולנוע האירופית והוליוודית קיבלה ביטוי בתקופות שונות והגדירה הרבה פעמים את התרבות המקומית כתרבות של התנגדות ומחאה פוסט-קולוניאלית. נעמוד על המשברים הכלכליים שפוקדים ומגדירים את האזור, העוני, ההפיכות הצבאיות, החיבור המחודש לתרבות של הילידים המדוכאים, ולאחרונה הניסיון לחבר את כל אמריקה לאיחוד אמריקאי אחד הדומה לאיחוד האירופי, ועלייתן ונפילתן של מפלגות השמאל החדש. נושאים אלה ואחרים מקבלים ביטוי תרבותי ואסתטי בסרטים, כאשר נוצר צורך תרבותי להגדיר את הזהות הלטינו-אמריקנית הכוללת בעולם הגלובלי.  הקורס יחולק ל4 פרקים שסוקרים תחנות יסוד בהתפתחות הקולנוע בלטינו-אמריקה. בחלק הראשון ייבדקו הצורות השונות של קולנוע מסחרי פופולרי שקמו בשנות ה-40 וה-50 בתעשיות השונות בהשראת תרבות פופולארית מקומית. בחלק השני יעסוק הקורס בזרמים הפוליטים המודרניסטים של שנות ה-60 ובסרטי המחאה. בחלק השלישי יבדוק את תקופת הדיקטטורות בדרום אמריקה וכיצד זו השפיעה על הסרטים שנעשו במדינות השונות. החלק הרביעי והאחרון יעסוק בתחייה של הקולנוע הלטינו-אמריקני בעידן הגלובלי הניאו-ליברלי וכיצד יוצרי האזור תרים אחר ביטויים אסתטיים חדשים שיצליחו לתת ביטוי לזהות המקומית הן בזירה הלוקאלית והן בשווקים הבינלאומיים.

 

Course description

The course will introduce the development of Latin American Cinema from the 1930s till today focusing on crucial moments in its history. From the popular cinemas of the 40s and 50s till the global success of new Latin American films such as City of God and Amores Perros, through the political modernist cinemas of the 60s (Cinema Novo, Third Cinema, etc) the course will mainly center in the cinemas of Brazil, Argentina and Mexico, but will as well introduce some turning points in the cinemas of Chile, Cuba, Bolivia and other Latin American countries. The main point of the course will be to discuss the way in which Latin American countries coped with the dominance of Hollywood and European film industries in local and global markets by inventing different solutions. On the one hand a struggle to create a local industry that can provide local entertainment to the local audiences, and on the other the foundation of different political cinema movements that tried to find a way to create social, political and cultural change through local and international success. The class will stress that both tendencies are always in search of a local identity, and thought in conflict, they complement each other as strategies of resistance to imperialist cultural and economical dominance.

 

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6698-01 תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי "הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה"
South American Cinema - History, Estetics and Politics
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אוטין פבלו

666סילבוס מפורט/דף מידע

תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקני: היסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה

Introduction to Latin American Cinema

 

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כ"ץ

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

תש"פ, סמ' א'

ד"ר פבלו אוטין (Pablo Utin)

טלפון: 0544991315        דוא"ל:pabloutin@gmail.com

 

 

 

תיאור הקורס:

הקורס יסקור אבני דרך בתולדות הקולנוע הלטינו-אמריקני משנות ה-30 ועד ימינו במדינות השונות, הן בתעשיות הגדולות והמפותחות יותר כמו אלו של מקסיקו, ברזיל וארגנטינה, והן באלו האחרות כגון קובה, צ'ילה, קולומביה ועוד. הקורס יבדוק האם ניתן לדבר בכלל על תרבות "לטינו-אמריקנית" כללית, או שמא המושג הינו המצאה שמנסה לאגד יחד מדינות בעלות שפות, תרבויות, היסטוריות ונרטיביים שונים; בנוסף יסקור הקורס כיצד ההתמודדות של התעשיות הלטינו-אמריקניות עם שליטתן של תרבות ותעשיית הקולנוע האירופית והוליוודית קיבלה ביטוי בתקופות שונות והגדירה הרבה פעמים את התרבות המקומית כתרבות של התנגדות ומחאה פוסט-קולוניאלית. נעמוד על המשברים הכלכליים שפוקדים ומגדירים את האזור, העוני, ההפיכות הצבאיות, החיבור המחודש לתרבות של הילידים המדוכאים, ולאחרונה הניסיון לחבר את כל אמריקה לאיחוד אמריקאי אחד הדומה לאיחוד האירופי, ועלייתן ונפילתן של מפלגות השמאל החדש. נושאים אלה ואחרים מקבלים ביטוי תרבותי ואסתטי בסרטים, כאשר נוצר צורך תרבותי להגדיר את הזהות הלטינו-אמריקנית הכוללת בעולם הגלובלי.  הקורס יחולק ל4 פרקים שסוקרים תחנות יסוד בהתפתחות הקולנוע בלטינו-אמריקה. בחלק הראשון ייבדקו הצורות השונות של קולנוע מסחרי פופולרי שקמו בשנות ה-40 וה-50 בתעשיות השונות בהשראת תרבות פופולארית מקומית. בחלק השני יעסוק הקורס בזרמים הפוליטים המודרניסטים של שנות ה-60 ובסרטי המחאה. בחלק השלישי יבדוק את תקופת הדיקטטורות בדרום אמריקה וכיצד זו השפיעה על הסרטים שנעשו במדינות השונות. החלק הרביעי והאחרון יעסוק בתחייה של הקולנוע הלטינו-אמריקני בעידן הגלובלי הניאו-ליברלי וכיצד יוצרי האזור תרים אחר ביטויים אסתטיים חדשים שיצליחו לתת ביטוי לזהות המקומית הן בזירה הלוקאלית והן בשווקים הבינלאומיים.

 

The course will introduce the development of Latin American Cinema from the 1930s till today focusing on crucial moments in its history. From the popular cinemas of the 40s and 50s till the global success of new Latin American films such as City of God and Amores Perros, through the political modernist cinemas of the 60s (Cinema Novo, Third Cinema, etc) the course will mainly center in the cinemas of Brazil, Argentina and Mexico, but will as well introduce some turning points in the cinemas of Chile, Cuba, Bolivia and other Latin American countries. The main point of the course will be to discuss the way in which Latin American countries coped with the dominance of Hollywood and European film industries in local and global markets by inventing different solutions. On the one hand a struggle to create a local industry that can provide local entertainment to the local audiences, and on the other the foundation of different political cinema movements that tried to find a way to create social, political and cultural change through local and international success. The class will stress that both tendencies are always in search of a local identity, and thought in conflict, they complement each other as strategies of resistance to imperialist cultural and economical dominance.

 

 

 

דרכי ההוראה והלימוד:

הרצאה פרונטאלית עם קטעי סצנות לצורך הדגמה. דיונים בכיתה. חובת צפייה בסרטים באורך מלא.

 

חובות הסטודנט/ית:

  1. נוכחות וקריאת מאמרי החובה. היעדרות מעל שלושה שיעורים בסמסטר פוסלת את קבלת הציון הסופי. יש להגיש אישורים על היעדרות עקב מילואים או מחלה.
  2. צפייה בסרטי החובה לקראת כל שיעור
  3. קבלת ציון עובר במבחן בסוף הסמסטר

 

 

שקלול הציון באחוזים:

100% ציון המבחן

 

 

 

  

 

פירוט תכני הקורס:

 

שנות השלושים עד שנות החמישים: קולנוע פופולארי כאלטרנטיבה להוליווד

 

1. מבוא: מהי לטינו-אמריקה? ומה מקומו של הקולנוע הלטינו-אמריקאי בזירת הקולנוע העולמית: תור הזהב המקסיקני.

 

צפייה בסרט: "המלאך המשמיד" (El Angel Exterminador), לואיס בוניואל, מקסיקו, 1962

                או: "הוא" (El), לואיס בוניואל, מקסיקו 1953      

               

 

קריאת רשות:

 

Acevedo-Muñoz, Ernesto R. “Masculinity and Class Conflict: Buñuel’s Macho Dramas” in Buñuel and Mexico: the crisis of national cinema. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 2003. Pp. 124-142.

 

 

Augusto, Sergio "Hollywood Looks at Brazil: From Carmen Miranda to Moonraker", in Robert Stam and Randall Johnson (eds.)  Brazilian Cinema. N.J.: Associated University Press, 1982. Pp. 351-362.

 

 

 

 

2. טנגו וקרנבל: קולנוע פופולארי בארגנטינה ובברזיל.

 

צפייה בסרט: "המים נעשים בוציים" (Las Aguas Bajan Turbias) במאי: הוגו דל קאריל, ארגנטינה, 1952

                או "הקנגסיירו" (O Cangaceiro), במאי: לימה בארטו, ברזיל, 1953

 

 

קריאה רשות:

 

Shaw, Lisa. "The Chanchada and Celluloid: Visions of Brazilian Identity in the Vargas Era (1930‐45)", Journal of Iberian and Latin American Studies 6:1 2000. pp. 63-74.

 

 

שנות השישים: מודרניזם והפוליטיזציה של הייצוג


3. שנות ה-60: ברזיל והסינמה נובו

 

צפייה בסרט: "חיים יבשים" (Vidas Secas), נלסון פריירה דוס סאנטוס, ברזיל, 1963

 

קריאת חובה:
 

רושה, גלאובר. "האסתטיקה של הרעב", מערבון 1, חורף 2005-6. עמ' 41 - 44, (תרגום ורקע: צבי טל) .

 

 

4. "אסתטיקה של רעב": הקולנוע של גלאובר רושה

 

צפייה בסרט: "אלוהים והשטן בארץ השמש" (Deus e o Diabo na Terra do Sol) , גלאובר רושה, ברזיל, 1964

 

קריאת חובה:
                                        

Rocha, Glauber. "The Tricontinental Filmmaker: That Is Called the Dawn."Johnson and Stam Brazilian Cinema (1995): 76-80.

 

קריאה רשות:

 

Xavier, Ismail "Black God, White Devil: Allegory and Prophecy", in Allegories of Underdevelopment: Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema.  Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. Pp. 31-52.

 

 

5. דור שנות ה-60 בארגנטינה ואורוגואי: קולנוע שני וקולנוע שלישי

 

צפייה בסרט: "כרוניקה של ילד בודד", במאי: לאונרדו פאביו, ארגנטינה, 1965.

                או  "בית המלאך", במאי: לאופולדו טורה נילסון, ארגנטינה, 1957

 

 

קריאת חובה:

 

Getino, Octavio, and Fernando Solanas. "Towards a third cinema." in Martin, Michael T. (Ed.) New Latin American Cinema Vol. 1: Theory, practices, and transcontinental articulations. Detroit: Wayne State University Press, 1997. Pp. 33 - 58.

 

 

 

6. קולנוע שלישי בלטינו-אמריקה: קובה, בוליביה, צ'ילה

 

צפייה בסרט: "זיכרונות של תת-התפתחות" (Memorias del Subdesarrollo)  במאי: תומאס גוטיירז אליה, קובה, 1968

 

קריאת חובה:

 

אספינוסה, חוליו, "לקראת קולנוע בלתי מושלם", מערבון 6 (2010). עמ'  99 - 108.

 

 

קריאת רשות:

 

Burton, Julianne. "The Camera as Gun": Two Decades of Culture and Resistance in Latin America." Latin American Perspectives (1978): 49-76.

 

 

 

שנות השבעים והשמונים: קולנוע לפני ואחרי הדיקטטורה הצבאית

 

 

7. הקולנוע הארגנטינאי הפוליטי בזמן ובעקבות הדיקטטורה הצבאית

 

צפייה בסרט: "הסיפור הרשמי" (La Historia Oficial), לואיס פואנזו, ארגנטינה, 1985

                או  "זמן לנקמה", (Tiempo de Revancha), אדולפו אריסטראין, ארגנטינה, 1981

 

קריאת חובה:

Hart, Stephen M. "La Historia Oficial (The Official Version, 1984), Directed by Luis Puenzo" in A Companion to Latin American film. Rochester, USA: Tamesis, 2004. Pp. 116 - 124

 

8. הקולנוע הברזילאי תחת דיקטטורה: קולנוע זבל ופורנו-שאנשאדה

 

צפייה בסרט: "דונה פלור ושני בעליה" (Dona Flor e Seus Dois Maridos), ברונו בארטו, ברזיל, 1976

 

קריאת  חובה:

 

קרפנטייר, אלחו: "פתח דבר", מתוך מלכות העולם הזה, תל-אביב: זמורה-ביתן, 1986. עמ' 7 - 14.

 

 

קריאת  רשות:

 

Stam, Robert, and Ismail Xavier. "Transformation of National Allegory: Brazilian Cinema from Dictatorship to Redemocratization." in New Latin American Cinema, vol. 2. (Ed. · Michael T. Martin). Detroit, Michigan: Waye University Press, 1997. Pp. 295-322.

 

 

 

שנות התשעים ושנות האלפיים: התחייה של הקולנוע הלטינו-אמריקני בעולם הגלובלי

 

 

9. קולנוע מקסיקני ממודרניזם לפוסטמודרניזם

 

צפייה בסרט: "קרונוס" (Cronos). במאי: גיירמו דל טורו, מקסיקו, 1993 .

                או: "ארגמן עמוק" (Profundo Carmesí), במאי: ארתורו ריפסטיין, מקסיקו, 1996

 

קריאת חובה:

 

Mora, Sergio. "Mexico's Third New Wave Cinema and the Cultural Politics of Film" in Cinemachismo: Masculinities and Sexuality in Mexican Film. Austin: University of Texas Press, 2006. Pp. 135 – 162.

 

 

 

10. מקסיקו: המתח בין זהות לאומית וגלובלית

 

צפייה בסרט: "ואת אימא שלך גם" (Y tu mama también), במאי:אלפונסו קוארון, מקסיקו, 2001.

 

קריאת חובה:

 

Mora, Sergio. "Mexican Cinema is Dead! Long Live Mexican Cinema" in Cinemachismo: Masculinities and Sexuality in Mexican Film. Austin: University of Texas Press, 2006. Pp. 163 – 179.

 

 

 

11. ארגנטינה: השמאל החדש וגל סרטי ההתעוררות המוסרית

צפייה בסרט: "הסוד שבעיניים" (El Secreto de Sus Ojosׂ), במאי: חואן קרלוס קמפנלה,  ארגנטינה, 2009

 

 

קריאת חובה:

Alvaray, Luisela. "National, regional, and global: New Waves of Latin American cinema." Cinema Journal 47.3 (2008): 48-65.

 

קריאת רשות:

 

Edwards, Sebastian. "Latin America: The Eternal Land of the Future", in Left Behind: Latin America and the False Promise of Populism. Chicago: The University of Chicago Press, 2010. Pp. 1-18

 

 

 

12. הקולנוע הארגנטינאי החברתי (NCA) בשנות ה-2000

 

צפייה בסרט: "החופש" (La Libertad)  במאי: ליסאנדרו אלונסו, ארגנטינה, 2001.

 

 

קריאת רשות:

 

Wolf, Sergio. "The Aesthetics of the new Argentine Cinema: The Map is the Territory" in Bernades, Horacio et al. (Eds.): New Argentine Cinema: Themes, Auteurs and Trends of Innovation. Ediciones Tanaka, Buenos Aires, 2002. Pp. 29 - 39

 

 

 

13. קוסמטיקה של רעב: הקולנוע הברזילאי וסרטי הפאבלה

 

צפייה בסרט: "עיר האלוהים" (Cidade de Deus). במאי: פרננדו מיירלס, ברזיל, 2002.

 

קריאת חובה:

 

Chan, Felicia & Valentina Vitali. "Revisiting the ‘realism’ of the cosmetics of hunger: Cidade de Deus and Ônibus 174." New Cinemas: Journal of Contemporary Film 8, no. 1(2010): 15-30.

 

קריאת רשות:

 

Bentes, Ilana "The Sertao and the Favela in Contemporary Brazilian Film" in Nagib, Lucia (Ed.): The New Brazilian Cinema. New York: I. B. Tauris in Association with the Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, 2003. Pp. 121-138.

 

 

 

14. חשבון הנפש של הבורגנות: עלייתו של הקולנוע הצ'ילינאי החדש.

 

צפייה בסרט: "האומנת" (La Nana), במאי:  סבסטיאן סילבה, צ'ילה, 2009.

                או  "לא" (No), במאי: פבלו לראין, צ'ילה, 2012

 

 

 

 

ביבליוגרפיה נבחרת:


טל, צבי: תלות תרבותית ומחאה : הקולנוע הפוליטי בארגנטינה ובברזיל. רמות - אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 2004.  

Bernades, Horacio et al. (Eds.): New Argentine Cinema: Themes, Auteurs and Trends of Innovation. Ediciones Tanaka, Buenos Aires, 2002.

 

Camayd-Freixas, Erik, and José E. González. Primitivism and Identity in Latin America: Essays on Art, Literature, and Culture. Tucson: University of Arizona Press, 2000


Castañeda, Jorge G, and Marco A. Morales. Leftovers: Tales of the Latin American Left. New York: Routledge, 2008

 

Chan, Felicia & Valentina Vitali. "Revisiting the ‘realism’ of the cosmetics of hunger: Cidade de Deus and Ônibus 174." New Cinemas: Journal of Contemporary Film 8, no. 1(2010): 15-30.

 

Chanan, Michael: “New Cinemas in Latin America” in Geoffrey Nowell-Smith (Ed.) The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press, Oxford, 1997. Pp. 740-749.

 

Dennison, Stephanie, and Lisa Shaw. Popular Cinema in Brazil, 1930-2001. Manchester: Manchester University Press, 2004.

 

Dennison, Stephanie & Shaw, Lisa: Brazilian National Cinema, Routledge, London and New York, 2007.

 

Dever, Susan. Celluloid Nationalism and Other Melodramas: From Post-Revolutionary Mexico to Fin De Siglo Mexamérica. Albany: State University of New York Press, 2003.

 

Edwards, Sebastian. Left Behind: Latin America and the False Promise of Populism. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

 

Elena, Alberto & Diaz Lopez, Marina (Eds.): The Cinema of Latin America, Wallflower Press, London, 2003.

 

Foster, David W. Queer Issues in Contemporary Latin American Cinema. Austin, Tex: University of Texas Press, 2003.

 

Hart, Stephen M. A Companion to Latin American Film. Woodbridge. Tamesis, 2004.

 

Hernández, Rodríguez R. Splendors of Latin Cinema. California: Praeger, 2010.

 

Labaki, Amir. The Films from Brazil: from the Given Word to Central Station. São Paulo, SP: Publifolha, 1998.

 

Martin, Michael T. New Latin American Cinema. Detroit: Wayne State University Press, 1997

 

Mora, Carl J. Mexican Cinema: Reflections of a Society, 1896-2004. Jefferson, N.C: McFarland & Co, 2005

 

Mora, Sergio . Cinemachismo: Masculinities and Sexuality in Mexican Film. Austin: University of Texas Press, 2006

 

Nagib, Lucia (Ed.): The New Brazilian Cinema. I. B. Tauris in Association with the Centre for Brazilian Studies, University of Oxford,, New York, 2003.

 

Nagib, Lucia: Brazil on Screen: Cinema Novo, New Cinema, Utopia. I. B. Tauris, New York, 2007
 

Noble, Andrea: Mexican national cinema. Routledge, London, 2005.

 

Page, Joanna. Crisis and Capitalism in Contemporary Argentine Cinema. Durham, N.C.: Duke University Press, 2009

 

Shaw, Deborah: Contemporary cinema of Latin America: ten key films, Continuum, New York, 2003.

 

Shaw, Deborah: Contemporary Latin American Cinema: Breaking into the Global Market, Rowman & Littlefield Publishers, New York, 2007.

 

Shaw, Lisa, and Stephanie Dennison. Latin American Cinema: Essays on Modernity, Gender and National Identity. Jefferson, N.C: McFarland & Co, 2005.

 

Stam, Robert: Tropical multiculturalism : a comparative history of race in Brazilian cinema and culture. Duke University Press, Durham, 1997.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת