חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי "הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה"
  South American Cinema - History, Estetics and Politics  
0851-6698-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400206אמכסיקושיעור ד"ר אוטין פבלו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור אבני דרך בתולדות הקולנוע הלטינו-אמריקני משנות ה-30 ועד ימינו במדינות השונות, הן בתעשיות הגדולות והמפותחות יותר כמו אלו של מקסיקו, ברזיל וארגנטינה, והן באלו האחרות כגון קובה, צ'ילה, בוליביה ועוד. הקורס יבדוק האם ניתן לדבר בכלל על תרבות "לטינו-אמריקנית" כללית, או שמא המושג הינו המצאה שמנסה לאגד יחד מדינות בעלות שפות, תרבויות, היסטוריות ונרטיביים שונים; בנוסף יסקור הקורס כיצד ההתמודדות של התעשיות הלטינו-אמריקניות עם שליטתן של תרבות ותעשיית הקולנוע האירופית והוליוודית קיבלה ביטוי בתקופות שונות והגדירה הרבה פעמים את התרבות המקומית כתרבות של התנגדות ומחאה פוסט-קולוניאלית; מהו המתח בין הקולנוע, המהווה חלק מן התרבות הפופולארית, לבין הפוליטיזציה של הקולנוע העומד במרכז הדיון. נעמוד על המשברים הכלכליים, העוני והאבטלה, ההפיכות הצבאיות, החיבור המחודש לתרבות של הילידים האמריקאים המדוכאים, ולאחרונה הניסיון לחבר את כל אמריקה לאיחוד אמריקאי אחד הדומה לאיחוד האירופי, והתחזקותן החדשה של מפלגות השמאל. נושאים אלה ואחרים מקבלים ביטוי תרבותי ואסתטי בסרטים, מתוך צורך להתמודד עם הגדרת הזהות הלטינו-אמריקנית הכוללת בעולם הגלובלי. הקורס יערוך ניתוח ודיון בסרטים כגון "עיר האלוהים", "ואת אימא שלך גם", "הסוד שבעיניים" וסרטים אחרים בולטים מהתרבות הלטינו-אמריקאית העכשווית ומן העבר.  הקורס יחולק ל4 פרקים שסוקרים תחנות יסוד בהתפתחות הקולנוע בלטינו-אמריקה. בחלק הראשון ייבדקו הצורות השונות של קולנוע מסחרי שקמו בשנות ה-40 וה-50 בתעשיות השונות בהשראת תרבות פופולארית מקומית. בחלק השני יעסוק הקורס בזרמים הפוליטים המודרניסטים של שנות ה-60. בחלק השלישי יבדוק את תקופת הדיקטטורות בדרום אמריקה וכיצד זו השפיעה על הסרטים שנעשו במדינות השונות. החלק הרביעי האחרון יעסוק בתחייה של הקולנוע הלטינו-אמריקני בעידן הגלובלי הניאו-ליברלי וכיצד יוצרי האזור תרים אחר ביטויים אסתטיים חדשים שיצליחו לתת ביטוי לזהות המקומית הן בזירה הלוקאלית והן בשווקים הבינלאומיים.

Course description

The course will introduce the development of Latin American Cinema from the 1940s till today focusing on crucial moments in its history. From the popular cinemas of the 40s and 50s till the global success of new Latin American films such as City of God and Amores Perros, through the political modernist cinemas of the 60s (Cinema Novo, Third Cinema, etc) the course will mainly center in the cinemas of Brazil, Argentina and Mexico, but will as well introduce some turning points in the cinemas of Chile, Cuba, Bolivia and other Latin American countries. The main point of the course will be to discuss the way in which Latin American countries coped with the dominance of Hollywood and European film industries in local and global markets by inventing different solutions. On the one hand a struggle to create a local industry that can provide local entertainment to the local audiences, and on the other the foundation of different political cinema movements that tried to find a way to create social, political and cultural change through local and international success. The class will stress that both tendencies are always in search of a local identity, and thought in conflict, they complement each other as strategies of resistance to imperialist cultural and economical dominance.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6698-01 תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי "הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה"
South American Cinema - History, Estetics and Politics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר אוטין פבלו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת