חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דרמה בטלוויזיה הישראלית
  Drama in Israeli Television  
0851-6692-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600212 מכסיקושיעור ד"ר חרל"פ איתי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הטלוויזיה הישראלית בכללה, והדרמה הטלוויזיונית בפרט, עברו שינויים רבים בשנים האחרונות, הקשורים חלקם לתהליכים גלובליים (כמו התפתחויות טכנולוגיות, יצירתם של ז'אנרים ומבנים נרטיביים חדשים, הרחבת פלטפורמות הצפייה ועוד), חלקם להתפתחות הטלוויזיה בישראל (מכניסתו של ערוץ מסחרי ראשון בשנות ה-90, דרך פריחת היצירה הדרמטית בכבלים ובלוויין, ועד ניצני יצירה דרמטית באינטרנט), וחלקם לתהליכים תרבותיים ואידיאולוגיים המיוחדים לתרבות הישראלית. בין תהליכים אלו ניתן למצוא את החדירה של השיח הפוסט ציוני לתרבות הפופולרית, התגברות שיח הטראומה והקורבנות, חלחול השיח הפמיניסטי והקווירי לאתרים רבים, עלייתו של שיח מזרחי ביקורתי, דור חדש של יוצרים ויוצרות דתיים אשר החל ליצור קולנוע וטלוויזיה, ועוד. שינויים אלו בתרבות הטלוויזיה ובתרבות הישראלית השפיעו באופן ניכר על אופיים של טקסטים בטלוויזיה הישראלית – ומטרתו של קורס זה הוא לבחון שינוים אלו – כאשר הוא יתמקד במספר טקסטים מרכזיים מתחילתה של הטלוויזיה הישראלית ועד ימינו.

Course description
In his book on contemporary Israeli cinema, Moshe Zimmerman writes that Israeli television has developed considerably in recent years and suggests that drama is the most interesting genre on television screens today. Despite such statements and the feeling that Israeli television, and particularly Israeli dramas, has become an important aspect of Israeli culture, surprisingly little academic research and writing has been devoted to this topic. In an attempt to fill in this gap, this course will suggest various theoretical approaches to studying Israeli television dramas. We will discuss Channel One's "high-brow dramas", Channel Two's popular dramas, and the current wealth of dramas available on satellite and cable channels.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6692-01 דרמה בטלוויזיה הישראלית
Drama in Israeli Television
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר חרל"פ איתי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת