חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקנית
  American Quality TV Drama                                                                            
0851-6682-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1800211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר חרל"פ איתי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המחקר האקדמי בלימודי הטלוויזיה נמנע לאורך השנים לדון בכל הקשור להערכה ואיכות, או כפי שניסחה זאת אחת החוקרות, "איכות" הפכה להיות "מלה רעה" בלימודי טלוויזיה. אולם בשנים האחרונות עולה מחדש הדיון בטלוויזיה איכותית, וניתן למצוא יותר ויותר מאמרים וספרים אקדמיים, הנוגעים בשאלות של איכות, ובמיוחד "דרמת איכות", ואף כאלו המוצאים איכויות אינהרנטיות לטקסט הטלוויזיוני עצמו. יחד עם זאת, המחקר ב"טלוויזיה איכותית" בוחר לרוב להיות זהיר יותר בכל הדיון בהערכה, כך שחוקרים וחוקרות רבים בוחרים לבחון את המונח "טלוויזיה איכותית" לאו דווקא כאמירה שיש בה מן השיפוט או ההערכה שהם עצמם מבצעים אלא כז'אנר בעל תכונות ייחודיות. וז'אנר זה יעמוד במרכזו של קורס זה. את הקורס נתחיל עם "סדרות האיכות" של שנות השמונים, דרך סדרות שנות התשעים והאלפים, נבחן את סדרות ה"לא-טלוויזיה" של HBO, סדרות קוויריות, וסדרות שעדיין רצות בימים אלו.

Course description
Until recently, academic research within television studies has avoided dealing with questions of quality and evaluation, or as one researcher wrote, "Quality, for some good reasons, has become a bad word". However in the last few years we can find more and more writing in the field that examines the question of quality, especially when dealing with television dramas. Research on television has nevertheless remained very cautious when applying the term. Most researchers use "quality" as a characteristic of a genre and not in an evaluative or judgmental sense. In this course we will examine the genre of the "quality drama". We will begin with the quality dramas of the 1980s, go on to the popular serials of the 1990s, critically discuss HBO's "not TV", examine queer television dramas, and look at contemporary texts.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6682-01 הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקנית
American Quality TV Drama
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר חרל"פ איתי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת