חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לקולנוע ישראלי
  Introduction to Israeli Cinema                                                                       
0851-6595-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר דובדבני שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יחקור באופן ביקורתי את התפקיד המורכב שמגלם הקולנוע הישראלי בעיצוב הלאומיות הישראלית המודרנית מתקופת היישוב העברי ועד ימנו. הדיון בתולדות הקולנוע הישראלי יערך תוך בחינת צמתים היסטוריים, חברתיים ופוליטיים מרכזיים המרכיבים את דיוקנה של החברה הישראלית. נחקור נושאים כמו נרטיב-העל הציוני, תרבות הצבא והמלחמה, המתח האתני בין מזרחים ואשכנזים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ייצוג זיכרון השואה, דימוי האישה, ועוד. נבדוק ז'אנרים וזרמים קולנועיים מרכזיים כמו הקולנוע הציוני, הז'אנר הלאומי-הרואי, מודרניזם בסרטי "הרגישות החדשה", ז'אנר ה"בורקס", סרטי נשים, קולנוע הגבול של שנות התשעים, קולנוע פוסט-טראומטי של שנות האלפיים, וכן תמות אסתטיות ומבנים נרטיביים קולנועיים שמעצבים את הייצוג של הזהות הלאומית בסרטים ישראליים.

Course description

This course explores the complex role played by Israeli cinema in the construction of modern Israeli nationalism along the axes of cardinal historical and socio-political events and discourses of the Israeli society, such as the Zionist project, the military culture, the interethnic tension between Mizrahi and Ashkenazi Israeli Jews, the Holocaust and the Israeli/Palestinian conflict. The class will examine visual tropes, themes and narratives structures that informed the representation of Israeli national identity. Critically viewing classical and contemporary Israeli films, we will try to expose the ambivalence, contradictions and multiple voices of the Israeli society, offering alternative readings to the dominant national discourse.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6595-01 מבוא לקולנוע ישראלי
Introduction to Israeli Cinema
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר דובדבני שמואל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת