חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות בבימוי קולנועי א'
  Video Film Basics 1                                                                                  
0851-6591-06
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1400119מכסיקו - אומנויותסדנה פרופ גרין איתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא ליסודות הבימוי. 

Course description

Introduction to basics directing.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6591-06 יסודות בבימוי קולנועי א'
Video Film Basics 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ גרין איתן

666סילבוס מפורט/דף מידע

טופס סילבוס

 

יסודות הבימוי א' + ב'

Video film workshop

סמסטר א' + ב' (קורס שנתי) תשע"ח

2 + 2 ש"ס

 

סוג המסגרת: סדנה

 

 

שם המרצה: איתן גרין

 

טלפון: 03-5227823   

דואר אלקטרוני: green@post.tau.ac.il  

 

שעות קבלה: 16:00 – 17:00   

יום:  ה'           

בניין:  מכסיקו             

חדר:  116       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

מבוא ליסודות הבימוי.  

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, ביצוע תרגילים. 

 

מרכיבי הציון הסופי

% 50 ביצוע והגשת תרגילים. 25% נוכחות. 25% השתתפות בכיתה.

 

נושאי הקורס(נתון לשינויים)

 

סמסטר א':

שעור 1: הקדמה.

שעורים 2-5 : שוט אחד – יסודות הצילום. תיאור מקום, תיאור דמות.

שעורים 6-9 : 3 שוטים – יסודות העריכה. יסודות העיצוב האומנותי.

שעורים 10-13: הסצנה – מרכיבי פס הקול. הקלטה. הדרכת שחקנים.

שעור 14: השלבים בעשיית סרט: פרה פרודקשיין. צילומים. פוסט פרודקשיין.

 

סמסטר ב':

שעורים 1-7: סרט דוקומנטרי (עד 5 דקות) – דמות או מקום. מבוא לבימוי הסרט הדוקומנטרי.

שעורים 8-14: סרט חופשי. סרט עלילתי (עד 10 דקות). שימוש בכל המרכיבים שנלמדו ותורגלו

                     במשך השנה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת